مهم‌ترين‌ عامل‌ طلاق‌، ناآگاهي‌هاي‌ جنسي‌است‌

خانواده سبز : دكتر مجد عضو هيئت‌ علمي‌ دانشگاه‌ علوم‌پزشكي‌ ايران‌ موسس‌ اولين‌ مركز مشاوره‌ جنسي‌در ايران‌ است‌. دكتر مي‌گويد: متاسفانه‌ بايد اعلام‌كنم‌ كه‌ عدم‌ آگاهي‌ زوج‌ها از ارتباط جنسي‌ باعث‌جدايي‌ بين‌ آنان‌ مي‌شود و اين‌ جدايي‌ها روز به‌روز بر تعدادشان‌ اضافه‌ مي‌شود. همچنين‌ وي‌تاكنون‌ همايش‌هاي‌ زيادي‌ برگزار كرده‌ است‌ كه‌آخرين‌ آن‌ مربوط مي‌شود به‌ […]

خانواده سبز : دكتر مجد عضو هيئت‌ علمي‌ دانشگاه‌ علوم‌پزشكي‌ ايران‌ موسس‌ اولين‌ مركز مشاوره‌ جنسي‌در ايران‌ است‌. دكتر مي‌گويد: متاسفانه‌ بايد اعلام‌كنم‌ كه‌ عدم‌ آگاهي‌ زوج‌ها از ارتباط جنسي‌ باعث‌جدايي‌ بين‌ آنان‌ مي‌شود و اين‌ جدايي‌ها روز به‌روز بر تعدادشان‌ اضافه‌ مي‌شود. همچنين‌ وي‌تاكنون‌ همايش‌هاي‌ زيادي‌ برگزار كرده‌ است‌ كه‌آخرين‌ آن‌ مربوط مي‌شود به‌ همايش‌ (رابطه‌جنسي‌ معمولي‌) كه‌ در سالن‌ همايش‌ بيمارستان‌ميلاد در تهران‌ برگزار شد. براي‌ ما جاي‌ پرسش‌بود كه‌ بدانيم‌، چه‌ شد، دكتر اقدام‌ به‌ برگزاري‌چنين‌ سميناري‌ كرد و آيا اين‌ سمينارها ادامه‌خواهد داشت‌. دكتر در پاسخ‌ به‌ اين‌ پرسش‌هاگفت‌: به‌ طور حتم‌ باز هم‌ چنين‌ سمينارهايي‌برگزار مي‌كنيم‌، چرا كه‌ اين‌ سمينارها با استقبال‌خوبي‌ مواجه‌ شد. از مجد پرسش‌هاي‌ زيادي‌داشتيم‌، مبني‌ بر اين‌ كه‌ رابطه‌ زوج‌ها در رابطه‌ باارتباط جنسي‌ به‌ چه‌ شكل‌ باشد و جامعه‌ بايدچگونه‌ در رابطه‌ با اين‌ مسائل‌ برخورد كند. بارهاديديم‌ كه‌ در جوامع‌ غربي‌، با اين‌ مسائل‌ به‌ صورت‌آشكارا برخورد مي‌كنند، اما در ايران‌ چنين‌نيست‌، اينكه‌ كنگره‌اي‌ در اين‌ باره‌ به‌ همت‌ دكترمجد برگزار مي‌شود، مسئله‌اي‌ كوچك‌ نيست‌ كه‌ ازكنار آن‌ به‌ سادگي‌ گذشت‌، چرا كه‌ در جامعه‌ ماتازگي‌ دارد. همچنين‌ بحث‌ فرهنگ‌ سازي‌ واستراتژي‌ جنسي‌ هر چه‌ زودتر بايد در اين‌ باره‌مشخص‌ شود تا جوانان‌ از سردرگمي‌ خارج‌ شوند،آيا بهتر نيست‌ كه‌ با زبان‌ علمي‌ يكسري‌ مسائل‌ اين‌گونه‌ را مطرح‌ كرد و يا اينكه‌ در اين‌ مورد بايد بازعمل‌ كرد. مجد پاسخگوي‌ تمامي‌ اين‌ پرسش‌هابود… دكتر مجد مي‌گويد: (مشاورين‌ خانواده‌متوجه‌ شدند كه‌ بسياري‌ از گرفتاري‌هاي‌ زندگي‌زوج‌هاي‌ جوان‌ كه‌ منجر به‌ طلاق‌ مي‌شود، به‌دليل‌ عدم‌ برخورداري‌ از آگاهي‌ و دانش‌ كافي‌در مورد روابط جنسي‌ است‌. از اين‌ رو سعي‌مي‌كنيم‌ در اين‌ سمينارها، سطح‌ آگاهي‌ در موردآموزش‌ روابط جنسي‌ را براي‌ عامه‌ مردم‌ بالاببريم‌.
دكتر در مورد اين‌ عدم‌ آگاهي‌ مي‌گويد: هرفردي‌ در مورد مسائل‌ مهم‌ زندگي‌اش‌بايداطلاعات‌ و دانش‌ كافي‌ داشته‌ باشد، اما در ايران‌متاسفانه‌ در مورد روابط جنسي‌ اطلاعات‌ كمي‌داده‌ شده‌ و اگر هم‌ اطلاعاتي‌ داده‌ شده‌ به‌صورت‌ علمي‌ و تخصصي‌ بوده‌ كه‌ براي‌ مردم‌عادي‌ غير قابل‌ دسترسي‌ است‌. از اين‌ رو افراد،زماني‌ به‌ متخصصين‌ مراجعه‌ مي‌كنند كه‌ مشكلات‌آنان‌ حاد شده‌ و براي‌ حلش‌ خيلي‌ دير شده‌است‌. مجد در رابطه‌ با آموزش‌ صحيح‌ و مطرح‌كردن‌ اين‌ مسائل‌ در جامعه‌ ايران‌ مي‌گويد:(مطالب‌ علمي‌ در مورد روابط جنسي‌ پس‌ ازانقلاب‌ در ايران‌ بدون‌ هيچ‌ مشكلي‌ پخش‌ شده‌ واين‌ اطلاعات‌ هيچ‌ چيز پنهاني‌ نيست‌ و باز بودنش‌هم‌ در حد چارچوب‌ علمي‌- تخصصي‌ بوده‌است‌. براي‌ مردم‌ عادي‌، هميشه‌ سعي‌ شده‌ است‌به‌ نحوي‌ برخورد شود كه‌ مخاطبين‌ فكر نكنند كه‌درباره‌ موضوع‌ خاصي‌ صحبت‌ مي‌شود و از ايجادحساسيت‌ جلوگيري‌ شده‌ است‌. از اين‌ رو سعي‌ براين‌ شده‌ كه‌ الفباي‌ ارتباط، به‌ مردم‌ آموزش‌ داده‌شود، ما سعي‌ مي‌كنيم‌ كه‌ به‌ زبان‌ علمي‌ صحبت‌كنيم‌ و باز بودنش‌ را در سطح‌ علمي‌ نگاه‌ داشت‌.)

آشنايي‌ كامل‌
دكتر مي‌گويد: (در جوامع‌ غربي‌ بچه‌ها ازسنين‌ پايين‌ با اين‌ مسائل‌ به‌ طور كامل‌ و دقيق‌ آشنامي‌شوند، اما در جامعه‌ ما محدوديت‌هايي‌ وجوددارد) پس‌ يك‌ جوان‌ از چه‌ زماني‌ بايد اين‌آموزش‌ها را بداند؟ دكتر مي‌گويد:
در بعضي‌ از مقاطع‌ تحصيلي‌ يكسري‌ اشارات‌كوتاهي‌ به‌ مسائل‌ جنسي‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌ هيچ‌عنوان‌ قابل‌ قياس‌ با جوامع‌ غربي‌ نيست‌.
به‌ همين‌ خاطر، اين‌ اصول‌ بايد به‌ همه‌ به‌خصوص‌ جوان‌ها به‌ زباني‌ ساده‌ آموزش‌ داده‌شود تا از خيلي‌ از مشكلات‌ در آينده‌ پيشگيري‌شود، مخصوصا در دوره‌ و زمانه‌اي‌ كه‌ كسي‌ به‌ آنهاياد نمي‌دهد و جامعه‌ با مشكلي‌ مانند ايدز روبرواست‌. اما عقيده‌ دارم‌ كه‌ بايد حرمت‌ فرهنگ‌جامعه‌ را حفظ كرد.
زماني‌ كه‌ از دكتر پرسيديم‌، جداي‌ از آموزش‌،آيا بايد فرهنگ‌سازي‌ هم‌ در اين‌ زمينه‌ ايجادشود، مي‌گويد: چون‌ رابطه‌ جنسي‌، يك‌ رابطه‌دوطرفه‌ است‌، تكاليف‌ هر دو طرف‌، مرد و زن‌ به‌صورت‌ كامل‌ و بدون‌ در نظر گرفتن‌ هيچ‌ گونه‌افكار يك‌جانبه‌اي‌ بيان‌ مي‌شود، به‌ طوري‌ كه‌ پس‌از جلسات‌ مشاوره‌ و يا سمينار، يك‌ زوج‌ جوان‌تمامي‌ تكاليف‌ خودشان‌ را مي‌دانند كه‌ اين‌بهترين‌ نوع‌ اطلاعاتي‌ است‌ كه‌ مي‌شود در اختيارمردم‌ گذاشت‌.
وي‌ در ادامه‌ مي‌گويد: يكي‌ از سمينارهاي‌من‌ در يك‌ مسجد در محله‌ يافت‌ آباد تهران‌برگزار شد و من‌ بنا به‌ درخواست‌ امام‌ جماعت‌مسجد پشت‌ تريبون‌ رفتم‌ و براي‌ پيش‌ از هزار نفراز حضار مسجد در مورد مسائل‌ مربوط به‌ روابطجنسي‌ به‌ زباني‌ ساده‌ حرف‌ زدم‌ كه‌ بسيار مورداستقبال‌ قرار گرفت‌.
چرا در ايران‌ در اين‌ مورد بسيار كم‌ صحبت‌مي‌شود و يا اصلا صحبت‌ نمي‌شود، دكتر مي‌گويد:البته‌ ريشه‌ اصلي‌، مشكل‌ فرهنگي‌ است‌، يعني‌ درهمه‌ جوامع‌ يكسري‌ مسائل‌ وجود دارد كه‌ مردم‌در موردش‌ صحبت‌ نمي‌كنند، يا خجالت‌ مي‌كشنديا دلايل‌ ديگري‌ دارد و اين‌ عادت‌ در طول‌ تاريخ‌گسترش‌ پيدا كرده‌ و مشكل‌ يكسال‌ يا دو سال‌ هم‌نيست‌، بلكه‌ به‌ قرن‌ها قبل‌ برمي‌گردد. الان‌ هم‌سعي‌ نشده‌ كه‌ عرف‌ جامعه‌ شكسته‌ شود، بلكه‌ به‌زبان‌ علمي‌ يكسري‌ مسائل‌، به‌ جامعه‌ ياد داده‌مي‌شود، اينكه‌ زوج‌ها چه‌طور با هم‌ زندگي‌ كنندو…

ارتباط والدين‌
دكتر مجد مي‌گويد:من‌ اعتقاد دارم‌ كه‌مادران‌ و پدران‌، بايد اطلاعاتي‌ را به‌ فرزندانشان‌بياموزند، نبايد فكر كنند كه‌ در ميان‌ گذاشتن‌ اين‌اطلاعات‌ با فرزندان‌ يا حرف‌ زدن‌ در مورد اين‌مسائل‌ باعث‌ انحراف‌ اخلاقي‌ مي‌شود. اتفاقا درآمارهاي‌ دادسراها مشاهده‌ شده‌ است‌ كساني‌ كه‌به‌ انحرافات‌ اخلاقي‌ كشيده‌ شدند از سربي‌اطلاعي‌ بوده‌، نه‌ از روي‌ داشتن‌ اطلاعات‌…

ستون‌هاي‌ محكم‌ زندگي‌ زناشويي‌
دكتر مجد در پايان‌ مي‌گويد: در حقيقت‌ يكي‌از ستون‌هاي‌ محكم‌ زندگي‌ زناشويي‌، داشتن‌ يك‌ارتباط جنسي‌ سالم‌ است‌، اگر اين‌ رابطه‌ از ديگرروابط زندگي‌ مشترك‌ حذف‌ كنيم‌، زندگي‌ ديگريك‌ زندگي‌ خواهر و برادري‌ است‌ و اصلا ديگرنيازي‌ به‌ ازدواج‌ با يك‌ فرد غريبه‌ نيست‌.
مجد در ادامه‌ مي‌گويد: به‌ هر حال‌ بايد قبول‌كرد كه‌ ارتباط جنسي‌ يكي‌ از مهم‌ترين‌ اركان‌ يك‌زندگي‌ مشترك‌ است‌ و كوچكترين‌ خللي‌ در اين‌ارتباط جنسي‌ يكي‌ از مهم‌ترين‌ اركان‌ يك‌ زندگي‌مشترك‌ است‌ و كوچكترين‌ خللي‌ در اين‌ ارتباطپايه‌هاي‌ زندگي‌ مشترك‌ را ويران‌ مي‌كند و حتي‌باعث‌ مي‌شود كه‌ زن‌ و شوهر به‌ فكر جدايي‌بيفتند… مجد اضافه‌ مي‌كند: البته‌ اين‌ دليل‌نمي‌شود كه‌ اگر يك‌ زوج‌ ارتباط جنسي‌ سالمي‌داشته‌ باشند، زندگي‌ زناشويي‌شان‌ هم‌ خوب‌است‌ و خوشبخت‌ هستند، اين‌ فكر كاملا اشتباه‌است‌، زيرا ما پارامترهاي‌ زيادي‌ براي‌ گرمي‌زندگي‌ زناشويي‌ داريم‌، اما باز هم‌ مي‌گويم‌ اين‌پارامتر خيلي‌ تعيين‌ كننده‌ است‌.
آمارها نشان‌ مي‌دهد كه‌ يك‌ ارتباط جنسي‌مناسب‌ 60 تا 70 درصد باعث‌ رونق‌ زندگي‌زناشويي‌ مي‌شود و متاسفانه‌ ديده‌ مي‌شود كه‌خيلي‌ از طلاق‌ها به‌ خاطر نداشتن‌ يك‌ ارتباطجنسي‌ نامناسب‌ است‌.

مهم‌ترين‌ عامل‌ طلاق‌، ناآگاهي‌هاي‌ جنسي‌است‌

دندانهای افراد مشهور قبلا چگونه بود ؟!! + تصاویر
سوپرایزهای عاشقانه با ....
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
گزارش تصویری
سوژه های خنده دار
مروری بر گذشته

انتظارات زن از شوهر خود در زندگی چیست؟!

انتظارات زن از شوهر خود در زندگی چیست؟!

صدای قلب جنین از چه زمانی شنیده می شود؟!

صدای قلب جنین از چه زمانی شنیده می شود؟!

انتخاب شریک زندگی صحیح با این نشانه ها در دوران نامزدی!

انتخاب شریک زندگی صحیح با این نشانه ها در دوران نامزدی!

نکته آموزشی در رابطه با نزدیکی در ماه آخر بارداری!

نکته آموزشی در رابطه با نزدیکی در ماه آخر بارداری!

ساعت هایی که بگو مگو با همسر به زندگی خدشه وارد میکند!

ساعت هایی که بگو مگو با همسر به زندگی خدشه وارد میکند!

مش کردن مو در حاملگی امکان پذیر است؟!

مش کردن مو در حاملگی امکان پذیر است؟!

رابطه زناشویی در دوران نامزدی چه خطرهایی دارد؟!

رابطه زناشویی در دوران نامزدی چه خطرهایی دارد؟!

آیا عکسبرداری در ماه اول بارداری برای جنین خطرناک است؟!

آیا عکسبرداری در ماه اول بارداری برای جنین خطرناک است؟!
سایر مطالب زناشویی و همسرداری
Polywash