فتوای ایت الله سیستانی – دیدن زنان نامحرم در اینترنت

منبع :سایت ایت الله سیستانی 1 § سؤال : نگاه کردن به زنان نا محرم خارجی با ظاهر غير معمول (و حتی بدون لباس ) در سايتهای اينترنتی که نگاه کردن به انها در حال حاضر گريبانگير اکثر جوانان شده است چه حکمی دارد؟ § جواب : نگاه با شهوت جايز نيست و بدون ان […]

منبع :سایت ایت الله سیستانی
1

§ سؤال : نگاه کردن به زنان نا محرم خارجی با ظاهر غير معمول (و حتی بدون لباس ) در سايتهای اينترنتی که نگاه کردن به انها در حال حاضر گريبانگير اکثر جوانان شده است چه حکمی دارد؟

§ جواب : نگاه با شهوت جايز نيست و بدون ان هم به احتياط واجب نيست.

2

§ سؤال : من در برنامه ای چت با یک دختر دوست هتسم و با هم چت می کنیم واصلا حرف بد یا زشتی نمیزنیم آیا این دوستی و چت کردن اشکال شرعی دارد؟

§ جواب : چون خوف وقوع در حرام هست جایزنیست.

3

§ سؤال : آیا پولی که از طریق بازاریابی اینترنتی و خرید و فروش طلا از کشور خارجی به طوری که الان معمول می باشد حلال است؟

§ جواب : حضرت آیه الله اجازه این گونه معاملات را نمی دهند وگرفتن پول آن مال کافر غیر محترم المال باشد به عنوان استنفاذ مانعی ندارد.

4

§ سؤال : اگر کسی در اینترنت به زنان نگاه کند حکم چیست؟

§ جواب : اگر با شهوت با شد حرام است و همچنین اگر خوف وقوع در فساد و حرام باشد و اگر بدون شهوت هم باشد اگر عکسهای مبتذل باشد باز هم حرام است .

5

§ سؤال : مى خواستم بدانم كه شغل كافى نت دارى با توجه به اينكه اينترنت كاربردهاى مختلف (اعم از حلال و حرام) دارد ـ داراى چه حكمى است؟

§ جواب : اگر بتوانيد كنترل كنيد كه استفاده نامشروع نشود اشكال ندارد.

6

§ سؤال : آيا در مورد هك سايت ها و يا استفاده از اشتراك اينترنت (رايگان) كه از مورد اين طريق بدست مى آيد مانعى به هر عنوان از نظر شرع يا قانون وجود دارد؟

§ جواب : اگر قانون كشور اسلامى آن را منع كند مجاز نيست.

7

§ سؤال : اگر براى كسى ايميل بزنيم طرف مقابل مذكور و متكلم مؤنث باشد اما كسى كه مذكر است نداند دارد با فردى مؤنث صحبت مى كند مثلا صحبتهاى روز مره ارسال شعر در مورد ائمه و از اين قبيل صحبتها آيا شرعاً داراى اشكال است؟

§ جواب : چون ترس كشيده شدن؟ به گناه باشد حرام است.

8

§ سؤال : آيا باز كردن كافه نت شرعاً اشكال دارد؟

§ جواب : مانعى ندارد ولى به طورى نباشد كه وسيله شيوع و انتشار فساد باشد .

9

§ سؤال : شركتهاى اينترنتى كه اينترنت مى فروشند آيا بخاطر رفتن مشتركين به (سايتهاى غير اخلاقى) مسئول هستند؟
آيا در اينگونه شركتها كنترل كردن مشتركين دخالت در مسائل شخصى نيست؟

§ جواب : چون خود اينترنت از آلات مشتركه است لذا فروش آن جايز است مگر طورى باشد كه اشاعه منكرات و فحشاء صدق كند كه حرام مى شود.

10

§ سؤال : نظر شما در مورد معاملات اينترنتى چيست ؟

§ جواب : اگر مقصود معاملات الماس و مانند آن باشد كه حضرت آيت الله آن را باطل مى دانند و جايز نمى دادند كه مؤمنين در چنين معاملاتى وارد شود .

11

§ سؤال : آيا ارتباط تلفنى و ايميل به صورت پيوسته با يك خانم چه حكمى دارد ؟

§ جواب : حرام است .

12

§ سؤال : چت كردن با دختر اشكالى دارد و آيا احساس دوست داشتن آن دختر حرام است ؟

§ جواب : چون ترس افتادن به گناه هست جايز نيست .

13

§ سؤال : به واسطه كار با شبكه كامپيوترى گاهى مواقع تصاوير زن و مرد برهنه ظاهر مى شود ديدن اين تصاوير در صورتى كه مفسده نداشته باشد چه حكمى دارد ؟

§ جواب : با تلذذ جايز نيست وبدون آن هم اشكال دارد.

14

§ سؤال : حكم نگاه به عكس زنان عريان در اينترنت براى ارضاى جنسى چيست ؟

§ جواب : حرام است .

15

§ سؤال : آيا خريدن از شركت دياموند (خريد الماس اينترنتى) جايز است ؟

§ جواب : حضرت آقا اين گونه معاملات را تصحيح و اجازه نمى فرمايند .

16

§ سؤال : آيا شركت در طرح هاى تجارت الكترونيك اشكال دارد ؟

§ جواب : حضرت آقا اين گونه معاملات را تصحيح و اجازه نمى فرمايند .

17

§ سؤال : حكم مكالمات اينترنتى و مكاتبه اينترنتى چيست ؟

§ جواب : فى نفسه مانعى ندارد.

18

§ سؤال : آيا مى توانم درسهاى حوزوى را از طريق اينترنت فرا گيرم ؟

§ جواب : اگر از حوزه باشد مانعى ندارد.

19

§ سؤال : آيا تجارت الكترونيك از نوع بازاريابی اينگونه معاملات درست است ؟

§ جواب : حضرت آقا اينگونه معاملات را اجازه و تصحيح نمی فرمايند .

20

§ سؤال : شخصى از طريق اينترنت توانسته است كارى كند كه به هنگام خريد كالا به جاى پرداخت پول از كارت اعتبارى خود به حساب موبايل اشخاص ديگر اين پول نوشته شود حال كه وى توقيف شده و مبلغ سرقت وى بسيار مى باشد و مال باخته ها شكايت دارند آيا قطع يد در اين جا جارى است؟

§ جواب : گرچه مرتكب حرام شده ولى حد سرقت بر او جارى نمى شود.

21

§ سؤال : آيا نگاه كردن به عكسهاى مبتذل و چت كردن در باره موضوعات مستهجن روزه را باطل مىكنند؟

§ جواب : باطل نمىكند.

22

§ سؤال : نامه نگارى و چت كردن با نامحرم از طريق اينترنت در دين ما چه حكمى دارد؟

§ جواب : اگر ترس كشيده شدن به گناه باشد حرام است.

23

§ سؤال : خريد و فروش اينترنتى جايز است يا خير؟

§ جواب : اگر منظور شما اين است كه دو نفر از طريق اينترنت مباشرتاً خريد و فروش را انجام دهند، اينگونه معامله صحيح است و اشكالى ندارد.

24

§ سؤال : نگاه كردن سايتهاى مبتذل چه حكمى دارد؟ چه مرد و چه زن در حالى كه تصاوير مرد و زن در آن مىباشد؟

§ جواب : نگاه با شهوت جايز نيست و بدون شهوت هم بنابر احتياط واجب جايز نيست.

25

§ سؤال : چت كردن با زنان غير مسلمان و انجام صحبتهاى تحريك آميز با ايشان چه حكمى دارد آيا مىشود از طريق اينترنت ايشان را به صرف اينكه غير مسلمان هستند مورد سوء استفاده قرار داد؟

§ جواب : حرام است.

26

§ سؤال : بنده داراى كافى نت (خدمات اينترنت) هستم . سوال اينست كه درآمد آن از لحاظ شرعى درست است يا خير ? اين در صورتيكه على رغم كنترل عده اى سوء استفاده كرده و مخفيانه بر روى برخى سايتهاى غير مجاز ميروند در مورد چت كردن چطور ?

§ جواب : اگر شما دستگاه را براى ديدن سايتهاى غير مجاز اجازه ندهيد اشكالى بر شما نيست ولى سعى كنيد تا جايى كه مقدور است كنترل نماييد و همچنين در مورد چت .

27

§ سؤال : در مراجعه به سايتهاى اينترنتى خارجى زياد با موارد خلاف شرع مواجه مى شويم . با توجه به اينكه در مسير تحقيقات و ارتباط با تكنولوژى روز ناچار به استفاده از امكانات اينترنتى مستقيم و با توجه به اينكه اينگونه سايتها نهايتا اثر سوء خود را بر روان انسان مى گذارد ?

§ جواب : به عكس هاى مبتذل و موجب مفسده نگاه كردن جايز نيست .

28

§ سؤال : چت كردن براى افراد متاهل چه حكمى دارد صرف حرفهاى معمول ?

§ جواب : چنانچه همراه با التذاذ نباشد و موجب خوف وقوع در حرام هم نباشد مانعى ندارد .

29

§ سؤال : حكم نامه نگارى و يا چت كردن با نامحرم در اينترنت چيست ?

§ جواب : با خوف وقوع در حرام جايز نيست .

30

§ سؤال : گفتگوهاى اينترنتى (چت) بين زنان و مردان يا دختران و پسران نامحرم _ چنانچه طرف مقابل نه ديده شود و نه صدايش شنيده شود و مكالمات تنها توسط نوشته تبادل گردد _ را بدانم . در صورت وجود اشكال لطفا بفرمائيد اگر اين گفتگو بدون قصد ريبه و تنها با هدف اشنا نمودن طرف مقابل با اسلام و قرآن يا براى رفع شبهات باشد چگونه است ?

§ جواب : اگر خوف وقوع در حرام نباشد جائز است .

31

§ سؤال : لطفا حكم چت كردن با شخصى كه از جنسيت او بى اطلاع هستيم را بفرمائيد . در صورت اطمينان از جنسيت چطور ?

§ جواب : در هر دو صورت اگر خوف وقوع حرام است جايز نيست .

32

§ سؤال : نگاه کردن به تصوير خانمها در اينترنت در صورت عريان بودن اگر انسان متاهل باشد و به حرام نيفتد چه حکمى دارد ؟

§ جواب : نگاه با شهوت حرام است و همچنين بدون شهوت بنابر احتياط واجب .

33

§ سؤال : موقع كار با اينترنت با تصاوير غير شرعى برخورد مىكنيم تكليف چيست؟

§ جواب : به تصاوير مبتذل نبايد با شهوت نگاه كند بلكه بدون شهوت هم بنابر احتياط واجب جايز نيست.

34

§ سؤال : نگاه كردن به صفحه اينترنت در زمانى كه انسان روزه مىباشد و يك تصوير غير عادى ظاهر مىشود چه حكمى دارد؟

§ جواب : روزه را باطل نمىكند اگرچه شرعاً در مواردى نبايد نگاه كرد.

35

§ سؤال : حكم استفاده از اتاق گفتگو (چت كردن) در اينترنت با جنس مخالف چگونه است؟

§ جواب : با عدم امن از افتادن به گناه اگرچه به كشيده شدن به آن حرام است.

فتوای ایت الله سیستانی – دیدن زنان نامحرم در اینترنت

گالری شخصی جواهرات هنرمندان
سوپرایزهای عاشقانه با ....
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
گزارش تصویری
سوژه های خنده دار
مروری بر گذشته

انتظارات زن از شوهر خود در زندگی چیست؟!

انتظارات زن از شوهر خود در زندگی چیست؟!

صدای قلب جنین از چه زمانی شنیده می شود؟!

صدای قلب جنین از چه زمانی شنیده می شود؟!

انتخاب شریک زندگی صحیح با این نشانه ها در دوران نامزدی!

انتخاب شریک زندگی صحیح با این نشانه ها در دوران نامزدی!

نکته آموزشی در رابطه با نزدیکی در ماه آخر بارداری!

نکته آموزشی در رابطه با نزدیکی در ماه آخر بارداری!

ساعت هایی که بگو مگو با همسر به زندگی خدشه وارد میکند!

ساعت هایی که بگو مگو با همسر به زندگی خدشه وارد میکند!

مش کردن مو در حاملگی امکان پذیر است؟!

مش کردن مو در حاملگی امکان پذیر است؟!

رابطه زناشویی در دوران نامزدی چه خطرهایی دارد؟!

رابطه زناشویی در دوران نامزدی چه خطرهایی دارد؟!

آیا عکسبرداری در ماه اول بارداری برای جنین خطرناک است؟!

آیا عکسبرداری در ماه اول بارداری برای جنین خطرناک است؟!
سایر مطالب زناشویی و همسرداری
Polywash