فال عطسه در روز های هفته !!

فال عطسه واقعی و ” فال عطسه ” را در سایت نیک صالحی ببینید

فال عطسه

فال عطسه واقعی و ” فال عطسه ” را در سایت نیک صالحی ببینید

 

فال عطسه

فال عطسه در روز های هفته فال عطسه در روز های هفته فال عطسه در روز های هفته فال عطسه در روز های هفته فال عطسه در روز های هفته

عطسه نوعی واکنش دفاعی بدن (رفلکس) به مواد محرک تنفسی یا التهاب مجاری تنفسی یا برای دفع ترشحات در هنگام بیماری است.
مکانسیم عطسه خروج سریع هوای بازدمی بر اثر انقباض عضلات تنفسی است.

رفلکس عطسه

رفلکس عطسه بسیار شبیه سرفه است به استثنای اینکه به جای مجاری تنفسی تحتانی
مربوط به مجاری بینی است. محرک ایجاد کننده رفلکس عطسه در مجاری بینی است
و ایمپالسهای آوران از طریق عصب پنجم به پیاز مغز تیره می‌روند
که در آنجا رفلکس عطسه تحریک می‌شود. به این ترتیب مقدار زیادی هوا به سرعت از طریق بینی عبور می‌کند
و به این ترتیب به پاک کردن مجاری بینی از مواد خارجی کمک می‌کند.

زمانی که عطسه روی می‌دهد قفسه سینه شدیداً منقبض می‌شود.
در همان زمان گلوت بسته می‌شود بطوری که تا قبل از بازشدن گلوت، هوا با فشار زیادی در پشت آن جمع می‌شود
این حالت انفجاری هوا مقدار زیادی از ترشحات و مواد خارجی مانند میکروبها را پاک می‌کند
و آنها را با فشار خارج می‌سازد. البته متأسفانه این رفلکس دفاعی خوب بدن مانند سرفه باعث گسترش بیماری می‌شوند .

سنت برخی از عامه

یک عطسه علامت صبر است.درجوابش می گویند عافیت باشه.و برای شکستن صبر هفت صلوات باید فرستاد.
دو عطسه علامت جخد(جهد)است.باید تعجیل کرد.
واژه شناسی

عطسه واژه عربی است و در فارسی آن را اشنوسه گویند

تعبير خواب عطسه به روايت محمد بن سيرين

اگر در خواب بيند كه عطسه كرد و الحمدلله گفت، دليل است كه از بزرگي حاجتش روا شود.
اگر بيننده خواب بيمار بود، دليل كه محتاج به طبيب نباشد.
اگر بيند كه سه نوبت عطسه کرد نيك بود. اگر بيند كه عطسه بسيار کرد، دليل كه مرادش به دشواري برآيد.

تعبير خواب عطسه به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند كه چون عطسه کرد از بيني او خون روان گرديد،
دليل است كه در حق او، سخني زشت گويند و اگر بيند كه چون عطسه کرد،
چیزی از بيني او بيرون آمد، دليل است كه حق تعالي او را فرزندي دهد.

تعبير خواب عطسه به روايت منوچهر مطيعي تهراني

عطسه در بيداري واکنش يک تحريک عصبي است در مخاط بيني ولي در خواب نيز مي تواندهم اين تحريک باشد
و هم يک روياي صرف. گاه اتفاق مي افتد که در حالت خواب جريان هواي سرد بيني شما را تحريک مي کند

و ناگهان عطسه مي زنيد. واقعا عطسه مي زنيد
اما صبح عطسه زدن را به ياد نمي آوريد و فقط مي گوئيد ديشب در خواب ديدم که عطسه کردم.
اين هيچ تعبيري ندارد. اما اگر در خواب ببينيد عطسه مي زنيد و عطسه شما مقدمه و موخره اي هم دارد داراي تعبير مي شود.
فرضا شما عطسه مي زنيد و بنا بر عقيده اي که داريم به شما مي گويد(صبر آمد. نرو) اين رويا داراي تعبير مي شود.
يا مثلا مي خواهيد کاري بکنيد يکي عطسه مي زند، کسي مي گويد صبر آمد
و دوباره همان شخص مي گويد جهد آمد حالا برو عطسه در خواب رفع حاجت است.
اگر ببينيد يکي دو عطسه کرديدحاجتتان روا مي شود ولي معبران نوشته اند عطسه زياد و مکرر در خواب خوب نيست.
کار بيننده خواب سخت و دشوار مي گردد و مردم درباره او سخن مي گويند.
به هر حال ديدن عطسه زدن در خواب بد نيست. رفع نياز است.

ابن سيرين مي گويد اگر بيننده خواب يک عطسه زد و خدا را سپاس گفت خوب است.
اگر دو عطسه زد محتاج طبيب مي شود و اگر سه عطسه زد باز هم خوب است و عطسه زيادخوب نيست.
معبران ديگر نيز عقايدي در همين زمينه دارند و من چون عطسه را صرفا يک واکنش فيزيکي مي دانم معتقد به تعبير خاصي براي آن نيستم.

ویکی پدیا

فال عطسه در روز های هفته !!

دندانهای افراد مشهور قبلا چگونه بود ؟!! + تصاویر
گالری شخصی جواهرات هنرمندان
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
گزارش تصویری
سوژه های خنده دار
مروری بر گذشته

انتظارات زن از شوهر خود در زندگی چیست؟!

انتظارات زن از شوهر خود در زندگی چیست؟!

صدای قلب جنین از چه زمانی شنیده می شود؟!

صدای قلب جنین از چه زمانی شنیده می شود؟!

انتخاب شریک زندگی صحیح با این نشانه ها در دوران نامزدی!

انتخاب شریک زندگی صحیح با این نشانه ها در دوران نامزدی!

نکته آموزشی در رابطه با نزدیکی در ماه آخر بارداری!

نکته آموزشی در رابطه با نزدیکی در ماه آخر بارداری!

ساعت هایی که بگو مگو با همسر به زندگی خدشه وارد میکند!

ساعت هایی که بگو مگو با همسر به زندگی خدشه وارد میکند!

مش کردن مو در حاملگی امکان پذیر است؟!

مش کردن مو در حاملگی امکان پذیر است؟!

رابطه زناشویی در دوران نامزدی چه خطرهایی دارد؟!

رابطه زناشویی در دوران نامزدی چه خطرهایی دارد؟!

آیا عکسبرداری در ماه اول بارداری برای جنین خطرناک است؟!

آیا عکسبرداری در ماه اول بارداری برای جنین خطرناک است؟!
سایر مطالب زناشویی و همسرداری
Polywash