طالع بینی : فکر کردید که چه رنگی هستید؟

طالع بینی : فکر کردید که چه رنگی هستید؟

روانشناسی رنگ ها مطلب بسیار جالبی می باشد و برای متولدین روزهای مختلف سال رنگهای بخصوصی از نظر طالع بینی وجود دارد.

تا به حال فکر کردید که چه رنگی هستید؟ در این مطلب می خواهیم به روان شناسی رنگ ها و اینکه متولدین روزهای مختلف سال چه رنگی هستن و هر رنگی چه تاثیری روی شما دارد بپردازیم . با ما همراه باشید .

فکر کردید که چه رنگی هستید؟

در صورتیکه تاریخ تولد شما در :
• بین دوم دی ماه تا ۱۱ دی ماه باشد رنگ شما قرمز
است
• بین ۱۲ دی ماه تا۲۱ دی ماه باشد شما نارنجی هستید
• بین ۲۲ دی ماه تا ۴
بهمن ماه باشد شما زرد هستید
• بین ۵ بهمن تا ۱۴ بهمن ماه باشد شما صورتی هستید
• بین ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن ماه باشد شما آبی هستید
• بین ۲۰ بهمن تا ۲۹ بهمن ماه باشد شما
سبز هستید
• بین ۳۰ بهمن تا ۹ اسفند ماه باشد شما قهوه ای هستید
• بین ۱۰ اسفند تا ۲۰ اسفند باشد شما کبودی رنگ هستید
• بین ۲۱ اسفند تا ۲۹ اسفند باشد لیمویی هستید
• اول فروردین ماه باشد سیاه هستید
• بین دوم فروردین تا ۱۱ فروردین باشد ارغوانی هستید
• بین ۱۲ تا ۲۱ فروردین باشد شما سرمه ای است
• بین ۲۲ فروردین تا ۳۱ فروردین باشد نقره ای هستید

هیچ فکر کردید که چه رنگی هستید؟

• بین یکم اردیبهشت تا ۱۰ اردیبهشت باشد سفید هستید
• بین ۱۱ اردیبهشت تا ۲۴ اردیبهشت باشد شما آبی هستید
• بین ۲۵ اردیبهشت تا سوم خرداد باشد شما طلائی رنگ هستید
• بین ۴ خرداد تا ۱۳ خرداد باشد شما شیری رنگ هستید
• بین ۱۴ خرداد تا ۲۳ خرداد ماه باشد شما خاکستری هستید
• بین ۲۴ خرداد تا دوم تیر ماه باشد شما رنگ خرمائی هستید
• سوم تیر ماه باشد رنگ شما خاکستری است

فکر کردید که چه رنگی هستید؟

• بین ۴ تیر ماه تا ۱۳ تیر ماه باشد شما قرمز هستید
• بین ۱۴ تیر ماه تا ۲۳ تیر ماه باشد شما نارنجی هستید
• بین ۲۴ تیر ماه تا سوم مرداد ماه باشد شما زرد هستید
• بین ۴ مرداد ماه تا ۱۳ مرداد باشد شما صورتی هستید
• بین ۱۴ مرداد تا ۲۲ مرداد باشد شما آبی هستید
• بین ۲۳ مرداد تا یکم شهریور باشد شما سبز هستید
• بین ۲ شهریور تا ۱۱ شهریور باشد شما قهوه ای هستید
• بین ۱۲ شهریور تا ۲۱ شهریور باشد شما کبود رنگ هستید

تا به اکنون فکر کردید که چه رنگی هستید؟

• بین ۲۲ شهریور تا ۳۱ شهریور باشد شما لیموئی هستید
• متولدین یکم مهر ماه زیتونی هستند
• بین ۲ مهر تا ۱۱ مهر ماه ارغوانی هستید
• بین ۱۲ مهر تا ۲۱ مهر ماه شما رنگ سرمه ای دارید
• بین ۲۲ مهر ماه تا یکم آبان ماه شما نقره ای هستید
• بین ۲ آبان تا ۲۰ آبانماه باشد شما سفید هستید

با خود فکر کردید که چه رنگی هستید؟

• بین ۲۱ آبانماه تا ۳۰ آبانماه باشد رنگ شما طلائی است
• بین یکم آذر ماه تا ۱۰ آذر ماه باشد شما شیری رنگ هستید
• بین ۱۱ آذر ماه تا ۲۰ آذر ماه باشد شما خاکستری هستید
• بین ۲۱ آذر تا ۳۰ آذر باشد شما خرمائی رنگ هستید
• متولدین اول دیماه نیلی رنگ هستند
فکر کردید که چه رنگی هستید؟

هیچ فکر کردید که چه رنگی هستید؟

معنی رنگ ها
قرمز با نمک و دوستداشتنی، مشکل پسند اما همیشه عاشق…….و اینطور بنظر میرسد که مورد محبت نیز باشید.
با روحیه و بشاش اما در همان زمان میتوانید بد اخلاق هم شوید قادرید با مردم بسیار خوب و با ملاطفت برخورد کنید و این همان عشقی است که میتواند در راهی
که در پیش دارید همراهتان باشد آدمهایی را که راحت صحبت میکنند دوست دارید این آدمها باعث میشوند احساس راحتی بیشتری داشته باشید.
شیری رنگ اهل رقابت و بازی دوست.دوست ندارد ببازد ولی همیشه بشاش است.شما قابل اعتماد و امین هستید و خیلی علاقه دارید وقت خود را بیرون بگذرانید، با دقت عشقتان را انتخاب میکنید و بسادگی عاشق نمی شوید اما وقتی او را یافتید تا مدتهای طولانی دوستش خواهید داشت.
نیلی شما بیشتر متوجه نگاهتان هستید و استانداردهای بالائی در انتخاب عشق دارید.هر راه حلی را با دقت و تفکر انتخاب می کنید و بسیار بندرت مرتکب اشتباه احمقانه میشوید دوست دارید رهبر باشید و به راحتی می توانید دوستان جدید پیدا کنید.
خاکستری جذاب و فعال هستید، شما هرگز احساستان را پنهان نمی کنید و هر آنچه را که درونتان است آشکار می سازید.اما ضمنا میتوانید خودخواه هم باشید.
می خواهید مورد توجه باشید و نمی خواهید بطور نا برابر با شما برخورد شود.میتوانید روز مردم را روشن کنید.شما میدانید در زمان مناسب چه بگویید و خوش اخلاق هستید.
سبز خیلی خوب با افراد تازه کنار می آیید.در واقع آدم خجالتی ای نیستی اما گاهی اوقات با کلماتت به عواطف مردم آسیب می رسانید.دوست دارید تا مورد توجه و علاقه کسی باشید که دوستش دارید ولی اغلب تنهایید و به انتظار فرد مورد نظرت می مانید.
معنی رنگ ها از نظر روانشناسی
طلائی شما میدانید چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است.
آدم بشاشی هستید و زیاد بیرون میروید.بسیار سخت میتوانی فرد مورد نظرت را پیدا کنی اما وقتی او را یافتی تا سالیان متمادی دوباره عاشق نمی شوی.
صورتی شما همواره در تلاشید تا در هر چیزی بهترین باشید و دوست دارید به سایرین کمک کنید.اما به سادگی قانع نمی شوی.دارای افکاری منفی هستید و در جستجوی عشقی شورانگیز مانند آنچه در قصه هاست هستید.
زرد شما شیرین و بیگناهید ، مورد اعتماد بسیاری از مردم ، و دارای رهبریتی قوی در ارتباطاتتان هستید.
شما خوب تصمیم میگیرید و انتخاب درستی در زمان مناسب می گیرید.
همواره در افکار داشتن روابط عاشقانه بسر می برید.
خرمائی باهوشید و میدانید چه چیزی درست است.میخواهید همه چیز را مطابق میل خود کنید که گاهی میتواند بدلیل عدم توجه به نظر دیگران مشکل ساز باشد.اما در مورد عشق صبور هستید.وقتی فرد مورد نظرتان را یافتید برایتان دشوار است فرد بهتری پیدا کنید.
نارنجی در مقابل اعمالتان مسئولیت پذیر هستید، می دانید چگونه با مردم رفتار کنید.
همواره اهدافی برای دستیابی به آنها دارید و حقیقتا برای رسیدن به آنها تلاش میکنید ، فردی آماده رقابت هستید.
دوستانتان برایت بسیار مهم هستند و قدر آنچه را که دارید میدانید، گاهی اوقات واکنشتان زیادی شدید است و علت آن نیز احساساتی بودنتان است.
تا به حال فکر کردید که چه رنگی هستید؟
ارغوانی اسرار آمیز هستید، بهیچوجه خودخواه نیستید ، زود و آسان نظرتان جلب میشود.روزتان با توجه به خلقتان میتواند غمگین یا خوش باشد.بین دوستان محبوب هستید اما میتوانید دست به عمل احمقانه ای نیز بزنید ، بسادگی امور را فراموش میکنید.بدنبال شخصی هستید که قابل اعتماد باشد.
لیموئی آرام هستید، اما بسادگی عصبانی می شوید.
به آسانی حسادت می ورزید و در مورد چیزهای کوچک اعتراض میکنید، نمی توانید به یک کار بچسبید اما دارای شخصیتی هستید که اعتماد و علاقه همه را جلب میکند.
نقره ای خیال پرداز و بامزه اید ، دوست دارید چیز های جدید را بیازمایید.
علاقه دارید خود سازی کنید و بسادگی می آموزید، براحتی میتوان با شما صحبت کرد و شما نصایح خوبی میدهید.وقتی موضوع دوستی است متوجه میشوید نمی توان به کسی اعتماد کرد، اما وقتی دوستان واقعی خود را یافتید تا پایان عمر به آنها اعتماد میکنید.
سیاه شما یک مبارز هستید و دارای انگیزه اید.اما تغییر در زندگی را نمی پسندید.زمانی که تصمیمی گرفتید، روی تصمیمتان تا مدتها پای می فشارید.
زندگی عشقی شما نیز توام با مبارزه است و مثل همه نیست.
تا به حال فکر کردید که چه رنگی هستید؟
زیتونی شما روشن قلب و آدم گرمی هستید.همراه خوبی برای فامیل و دوستانید.خشونت را نمی پسندید و میدانید چه چیزی درست است.شما مهربان و بشاش هستید اما بسادگی به مردم حسادت نورزید.
قهوه ای فعال و ورزشکارید ، برای دیگران مشکل است که به شما نزدیک شوند.زمانی که متوجه میشوید نمی توانید به چیزی که میخواهید دستیابید ،‌ بسادگی تسلیم شده آنرا رها میکنید.
آبی اتکا به نفس کمی دارید و خیلی ایرادی هستید.
هنرمند هستید و دوست دارید عاشق شوید ، اما میگذارید عشقتان از دستتان برود چون در این مورد از مغزتان فرمان میگیرید نه از قلبتان.سرمه ای شما جذابید و عاشق زندگی خود هستید ، نسبت به همه چیز دارای احساسی قوی هستید و خیلی زود گیج میشوید زمانی که از دست شخص یا اشخاصی عصبانی می شوید برایتان مشکل است آنها را ببخشید.
سفید شما آرزو و اهدافی در زندگی دارید زود حسادت می ورزید نسبت به دیگران متفاوت و گاهی اوقات عجیب هستید اما همه این حالت شما را دوست دارند.
کبود احساسات شما بسادگی و ناگهانی تغییر میکند اغلب تنها هستید ، مسافرت را دوست دارید.انسان صادقی هستید ولی حرف مردم را زود باور میکنید.
روانشناسی رنگ قرمز

قرمز یک رنگ فیزیکیست. خواص روانی مثبت این رنگ شجاعت فیزیکی، قدرت، گرما، انرژی، ایجاد حس مبارزه ، تحریک، مردانگی و هیجان هست. خواص روانی منفی قرمز هم ایجاد بی اعتنایی، پرخاشگری، تاثیر بصری، فشار و تحریک اعصاب هست.

این رنگ بلندترین طول موج رو داره و تحریک کننده اس.قرمز رنگی قدرتمنده اگرچه این قدرت از لحاظ فنی قابل مشاهده نیست. این رنگ این ویژگی رو داره که نزدیکتر از اون چیزی که هست به نظر بیاد و توجه مارو به خودش جلب میکنه. برای همین هم هست که در چراغهای راهنمایی کل دنیا از این رنگ استفاده میشه. اثر این رنگ کاملا فیزیکی هست. تحریکمون میکنه و ضربان قلبمون رو بالا میبره و این تصور رو برامون به وجود میاره که زمان سریعتر داره میگذره.این رنگ تحریک کننده، پر جنب و جوش و بسیار دوستانه ست.

روانشناسی رنگ آبی

آبی یک رنگ معنوی است. خواص روانی مثبت این رنگ ایجاد اعتماد، بهره وری، آرامش، وظیفه، ارتباط، منطق، انعکاس و آرامش و همچنین خنکی هست. و خواص روانی منفی این رنگ ایجاد سردی، فقدان احساسات و کسلی هست.

آبی رنگی از ذهن بوده و اساسا رنگی تسکین دهنده ست و به جای اینکه مثل رنگ قرمز روی ما تاثیر فیزیکی بذاره روی ذهنمون تاثیر میذاره. آبی پررنگ محرک تفکر روشنه و آبی کمرنگ باعث آرامش ذهن میشه و به سکوت دعوت میکته. اشیاء آبی مثل قرمز نزدیکتر به نظر نمیرسند .بارها و بارها در پژوهش ها رنگ آبی، رنگ مورد علاقه در جهان بوده ولی با این حال، می شه این رنگ رو به عنوان های سرد، کسل کننده و غیر دوستانه قابل درک است.

روانشناسی رنگ زرد

زرد یک رنگ عاطفی هست.
خواص روانی مثبت این رنگ رو میشه خوش بینی،
اعتماد به نفس، برونگرایی، قدرت عاطفی، دوستی و خلاقیت بیان کرد. خواص روانی منفیش هم بی خردی، ترس، شکنندگی عاطفی، افسردگی، اضطراب و درون کشی هست.

طول موج زرد نسبتا طولانیه و اساسا رنگی تحریک کننده ست.
البته تحریک کننده عاطفیه و از لحاظ روانی قویترین رنگه.
زرد واقعی روحیه و اعتماد به نفس ما رو بالا میبره. در واقع زرد رنگی از اعتماد به نفس و خوش بینی هست و استفاده بیش از حدش یا استفاده تنالیته اشتباه این رنگ در ارتباط با تونالیته های دیگه در یک مجموعه رنگ می تونه اثر عکس داشته باشه و اعتماد به نفس رو کاهش بده یا باعث افزایش ترس و اضطراب بشه. استفاده ما از زرد بهتره کم و سطحی باشه.

روانشناسی رنگ سبز

سبز رنگ تعادل هست. خواص مثبت روانشناسیش هارمونی، تعادل، رفع خستگی، عشق جهانی، استراحت، ترمیم، اطمینان، آگاهی های محیطی و صلح هست. و خواص روانی منفیش کسالت و رکود هست.

وقتی رنگ سبز در مقابل چشم باشه دیگه احتیاجی به تعادل و تنظیم چیزهای دیگر نداره.، بنابراین پر از آسایش هست. وجود این رنگ در مرکز طیفها باعث ایجاد تعادلش میشه . مفهومی که از رنگ سبز برای مردم مهمتر هست اینه که جهان اطرافمون حاوی مقدار زیادی سبز هست و این نشون میده با وجود آب و کمی خطر قحطی این رنگ به ما اطمینان میده. با نگرش منفی این رنگ می تونه رکود رو نشون بده و نادرست استفاده بشه.

دو نفره

دختر ایرانی که یک شبه قد بلند شد !
چرا نیوشا ضیغمی خارج از ایران فرزندش را به دنیا می آورد + فیلم
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
سامسونگآیسان پروزازدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرام
دکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام
آیا خوردن آلوئه‌ ورا برای خانم های باردار مجاز است ؟!
آیا خوردن آلوئه‌ ورا برای خانم های باردار مجاز است ؟!
رابطه جنسی زودگذر چه تاثیری روی روان یک انسان می گذارد؟!
رابطه جنسی زودگذر چه تاثیری روی روان یک انسان می گذارد؟!
نگرانی های رایج دوران بارداری با شروع تغییرات مادر!
نگرانی های رایج دوران بارداری با شروع تغییرات مادر!
چهار سوال برای خانم هایی که نامزد خود شک دارند!
چهار سوال برای خانم هایی که نامزد خود شک دارند!
عفونت ادراری در حاملگی چگونه بوجود می آید و برای درمان چه باید کرد؟!
عفونت ادراری در حاملگی چگونه بوجود می آید و برای درمان چه باید کرد؟!
عوامل موثر در افزایش آمار طلاق چیست؟!+راههای پیشگیری از طلاق
عوامل موثر در افزایش آمار طلاق چیست؟!+راههای پیشگیری از طلاق
شرایط سفر کردن در دوران بارداری مادران!
شرایط سفر کردن در دوران بارداری مادران!
توصیه های نادرست که رابطه زناشویی شما را به دردسر می اندازد!
توصیه های نادرست که رابطه زناشویی شما را به دردسر می اندازد!
سامسونگآیسان پروزازدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام