کیهان: از حالا می گوییم حزب میرحسین غیر قانونی است

عزم موسوي و خاتمي بر آن است تا به تاسيس حزب بپردازند. پرواضح است مخالفين دولت برآنند تا بدين شكل، اجماعي از اپوزيسيون را سازماندهي كنند تا حيات رو به اتمام خويش را چاره اي بكنند. کیهان نوشت: اكنون قريب سه هفته از ركوردشكني مردم در انتخابات 22 خرداد و نصاب شكني از نظام هاي […]

عزم موسوي و خاتمي بر آن است تا به تاسيس حزب بپردازند. پرواضح است مخالفين دولت برآنند تا بدين شكل، اجماعي از اپوزيسيون را سازماندهي كنند تا حيات رو به اتمام خويش را چاره اي بكنند.

کیهان نوشت: اكنون قريب سه هفته از ركوردشكني مردم در انتخابات 22 خرداد و نصاب شكني از نظام هاي به اصطلاح دموكراتيك دنيا مي گذرد. تب و تاب انتخابات فروكش كرده است و چرخ زندگي مردم پس از دو هفته اغتشاش گري اوباش، به حالت طبيعي دوباره به چرخش آمده است.

گذران اين روزها اما، براي عده اي كه تمكين به راي ملت را نپذيرفته اند با مشقتي دوچندان همراه است چرا كه علاوه بر متحمل شدن هزينه شكست- كه البته تا اينجاي آن در هر بازي انتخاباتي طبيعي مي نمايد- هزينه سنگين نمايان شدن ماهيت حقيقي خود را كه معجوني از قانون گريزي، قلدر مابي و همراهي با دشمنان قسم خورده اين ملت است متحمل شده اند.

اين روزها و در حالي كه ملت چشم اميد به تركيب آينده دولت قانوني و برآمده از متن خود دوخته اند، جريان شكست خورده وابسته به غرب، مشق سرويس هاي اطلاعاتي و امنيتي بيگانه را براي توليد ناامني در كشور املا مي كند. روزي نيست كه كانديداي شكست خورده به توهم داشتن پشتوانه اجتماعي با صدور بيانيه و نطق هاي به اصطلاح آتشين، از وعده هاي چنين و چنان خود براي آينده ايران و تلاش براي احقاق آنچه كه حقوق ملت(!) مي خواندش سخن نگويد و صد البته كه اين سخنان را نزد عموم ملت بهايي نيست.

و اما موضوعي مهم در ميان است و آن اينكه، دغدغه اعتبار از كف رفته اصلاح طلبان، كه اينك با مرگ گفتماني و عملياتي خود مواجهند، آنقدر هست كه راه چاره را در ترتيب دادن سازوكار «انسجام تشكيلاتي» و اجماع بر سر آنچه فصل مشترك همه مخالفين نظام است دانسته و دست به اقدامي براي ايجاد همگرايي عملياتي در اردوگاه از هم متلاشي اصلاح طلبي زده اند.

فلسفه آنچه كه ميرحسين موسوي در بيانيه شماره9 خود مبني بر تشكيل گروهي براي صيانت از آراء ملت(!!) مطرح ساخت نيز جز اين نيست.
گردهم آمدن خاتمي، موسوي و كروبي سران شكست خورده و مغموم جبهه قانون گريزان در روز دوشنبه هفته گذشته نيز دنباله وار بودن همين مساله را تاييد مي كند.

سيدمحمد خاتمي كه ماه ها قبل از انتخابات «عاقبت سنجي» را در عدم رويارويي با احمدي نژاد يافته و صلاح خويش را در پنهان شدن پشت ميرحسين موسوي ديده بود، روز دوشنبه دو كانديداي شكست خورده اصلاح طلب را به جلسه اي فرامي خواند كه حاصل آن رجزخواني هاي بي مايه و تكراري همچون ضرورت پايان دادن به دستگيري فعالين سياسي-بخوانيد سران آشوبگر- بوده است.

جناح شكست خورده اما سودايي ديگر به سر دارد و آن فراهم آوردن ساز وكارهاي تشكيل يك جبهه منسجم در قالب يك حزب سياسي است.

آن گونه كه برخي سايت هاي خبري و روزنامه هاي نزديك به اصلاح طلبان هم تاكيد كردند عزم موسوي و خاتمي بر آن است تا به تاسيس حزب بپردازند. پرواضح است مخالفين دولت برآنند تا بدين شكل، اجماعي از اپوزيسيون را سازماندهي كنند تا حيات رو به اتمام خويش را چاره اي بكنند.
ناگفته پيداست چنين حركتي به دلايل واضحي از جمله آن كه اوليات تشكيل حزب كه همانا «سلامت سياسي افراد تشكيل دهنده» آن است به اندازه حداقلي هم در جريان حامي موسوي و خاتمي وجود ندارد و از همين روست كه پيشاپيش غيرقانوني و صددرصد مردود است.

البته جناح قانون گريزان به خوبي بر اين نكته واقف است و از آن جا كه احترام به قانون فقط در لفاظي هاي چند هفته اخير آن ها وجهي صوري و عوام فريبانه دارد با علم به موانع طبيعي و عقلاني قانوني سعي در «موج سازي» و بازتوليد فضاي التهاب در مردم و در نهايت مظلوم نمايي روبهانه دارند.

گالری شخصی جواهرات هنرمندان
زیبا ترین لباس های مجلسی زنانه تصاویر
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
جواهر بازارپنجاه چهلآیسان پروازسامسونگ
5040 -2دکتر طاهریدکتر تاجبخشمهرپرواز
جواهر بازارپنجاه چهلآیسان پروازسامسونگ5040 -2دکتر طاهریدکتر تاجبخشمهرپرواز