فیلم زایمان طبیعی

فیلم زایمان طبیعی , زمانی است که دهانۀ رحم ۸ سانتی متر باز شد تا وقتی که به ۱۰ سانتی متر برسه این مرحله به عقیدۀ بسیاری زنان ، دردناک ترین مرحله است و البته خوشبختانه کوتاه ترین مرحله

فیلم آموزشی زیبا از زایمان طبیعی انسان

فیلم زایمان طبیعی, * مراحل “زایمان” معمولاً به سه مرحل تقسیم می شه :

مرحلۀ اول : از زمان شروع دردهای زایمانی تا باز شدن کامل دهانۀ رحم مرحلۀ دوم : از باز شدن کامل دهانۀ رحم تا خروج نوزاد

فیلم زایمان طبیعی
مرحلۀ سوم : از خروج نوزاد تا خروج جفت

* مرحله اول: مرحله اول هم سه قسمت داره : دردهای ابتدایی، دردهای فعال ، مرحلۀ انتقالی . تمامی مرحلۀ اول ممکنه ۱۲-۱۴ ساعت برای شکم اولها و ۵-۶ ساعت برای مادرانی که قبلاً هم زایمان کردن طول بکشه . نیروی انقباضات رحمی ، دهانۀ رحم را باز می کنه و میزان این باز شدن معمولاً با سانتیمتر بیان می شه که در معایتۀ داخلی که با یک یا دو انگشت صورت میگیره ، تعیین می شه . باز شدن کامل دهانۀ رحم ۱۰سانتی متر هست

ناگهان یک احساس کاملاً متفاوتی به شما دست می ده . یک فشاری در لگنتان حس می کنی و یک تمایل غیر قابل کنترل برای زور زدن به شما دست می ده . اما اگر دهانۀ رحمتان ۱۰ سانتی متر باز نشده نباید زور بزنیی چرا که باعث صدمه زدن به دهانۀ رحم میشه
ترس از درد “زایمان طبیعی”

دردهای ابتدایی : از شروع انقباضات واقعی زایمانی تا هنگامی که دهانۀ رحم ۴ سانتی متر باز شده باشه دهانۀ رحم علاوه بر باز شدن ، نازک هم شده .
این قسمت معمولاً از همۀ مراحل قابل تحمل تره .
و از آنجایی که این قسمت از مرحلۀ اول حدود ۶ ساعت طول میکشه ،
بسیاری از خانم ها ترجیح می دن این مرحله را در منزل به سر ببرن .
باز شدن دهانۀ رحم در این مرحله بسیار کندتر از مرحلۀ بعدیه . برای مثال برای عبور ۲ سانتی متر به ۴ سانتی متر زمان بسیار بیشتری می بره
تا این که از ۶ سانتی متر به ۸ سانتی متر ، هر چند که در هر دو ، ۲ سانتی متر پیشرفت کرده اید.فیلم زایمان طبیعی

  درد های فعال : از زمانیست که دهانۀ رحم ۴ سانتی متر باز شده تا هنگامی که به ۷ سانتی متر برسه .

وقتی که دهانۀ رحم ۶ سانتی متر باز شد ،
انقباضات بسیار قوی تر شده و دفعات آنها نیز بتدریج افزایش پیدا میکنه و زمان بیشتری طول میکشه .
برای مثال هر دو دقیقه یک انقباض ۶۰ثانیه ای ممکنه رخ بده. در این مرحله احتمالا ًاحساس گرمی می کنید ،
دهانتان خشک می شه ، کمی خسته می شید و کمرتان نیز درد می گیره .
بهتره مرتب تغییر وضعیت بدید ولی به پشت نخوابید .
مرتب ادرار کنید( ساعتی یکبار ) و در صورت امکان حولۀ گرمی به کمرتان بگذارید .
صورتتان را بشویید ( برای رفع احساس گرما ) و نفسهای عمیق بکشید .فیلم زایمان طبیعی

مرحلۀ انتقالی :

زمانی است که دهانۀ رحم ۸ سانتی متر باز شد تا وقتی که به ۱۰ سانتی متر برسه
این مرحله به عقیدۀ بسیاری زنان ، دردناک ترین مرحله است و البته خوشبختانه کوتاه ترین مرحله
( معمولاً ۹۰-۲۰ دقیقه طول می کشد ) در این مرحله احساس دفع مدفوع بشما دست می ده و این نشان می ده که سر جنین به راست رودۀ شما فشار می آره و نزدیک “زایمان” هستید .فیلم زایمان طبیعی

فیلم زایمان طبیعی

سایر علامتهای این مرحله عبارتند از

: تحریک پذیری ، نشانۀ خونی ، لرز ، تهوع و استفراغ ، گرفتگی پا و تعریق ( البته ممکن است هیچ یک از این علامتها را نداشته باشید ).
سعی کنید بدنتان را شل کنید و نفسهایتان را سریع تر کنید .
اگر احساس گیجی می کنید ، درون دستهای بسته تان تنفس کنید .
مرتب تغییر وضعیت دهید و در صورت نیاز هیچ اشکالی ندارد که سر و صدا کنید .
ناگهان یک احساس کاملاً متفاوتی به شما دست می ده . شما یک فشاری در لگنتان حس می کنید
و یک تمایل غیر قابل کنترل برای زور زدن به شما دست می ده . اما اگر دهانۀ رحمتان ۱۰ سانتی متر باز نشده باشدفیلم زایمان طبیعی

نباید زور بزنید چرا که باعث صدمه زدن به دهانۀ رحم خود می شوید .

با فشارهای شما و انقباضات رحمی ، سر جنین پایین تر می آید و به کف لگن فشار وارد می کند
بطوری که با عضلات خارجی این ناحیۀ لگن ، بنام پرینه ، مماس می گردد .
همچنانکه سر جنین به آرامی پرینه را متسع می سازد ، شما هم یک احساس ناراحت کننده کشیدگی و سوزش در این منطقه می کنید .
خوشبختانه این احساس فقط لحظه ای است چونکه فشار سر جنین به پرنیه یک نوع بی حسی طبیعی ایجاد می کند .فیلم زایمان طبیعی

این مرحله یک مرحلۀ بسیار بحرانی برای جنین شما می باشد .

البته اینجا آخر کار نیست ممکن است این مرحله طولانی شود و تا خروج کامل جنین ۹۰ دقیقه طول بکشد
ولی معمولاً کوتاه تر است مخصوصاً اگر در این مرحله عمل چیدن پرنیه ( اپیزیاتومی ) توسط ماما یا پزشک صورت گیرد
که باعث می شود مرحلۀ دوم سریع تر انجام شود و فشار کمتری به سر جنین وارد گردد
و از پارگی احتمالی عضلات این ناحیه ( که ترمیم آن ها نیز مشکل تر می باشد ) جلوگیری کند .

فیلم زایمان طبیعی

روش های “زایمان طبیعی”

بعد از اتمام مرحلۀ سوم ، با انجام چند بخیه اپیزیاتومی ترمیم می شود .
معمولاً در همۀ شکم اولها این اقدام ( اپیزیاتومی ) صورت می گیرد و اکثر شکم دوم ها نیز بی بهره نیستند
ولی شکم سوم ها به بعد معمولاً احتیاجی به این عمل ندارند چرا که عضلات پرنیه شل تر شده اند
و مقاومت چندانی در مقابل عبور جنین نشان نمی دهند و مرحلۀ خود به خود سریع تر صورت می گیرد .

زایمان طبیعی زنان, زایمان طبیعی انسان, زایمان طبیعی در آب

* جنین در این مرحله چگونه است ؟
با شروع و پیشرفت دردهای “زایمانی” ، سر جنین ( که در روزها یا هفته های آخر بارداری وارد لگن شده بود )
به عریض ترین قسمت لگن حرکت می کند و در این حین مرتب تغییر وضعیت می دهد
و می چرخد و البته به مثانه و راست رودۀ شما بیشتر فشار وارد می شود .
در طی “زایمان” و بیشتر در مرحلۀ دوم ، جمجمۀ جنین تحت فشار بدن شما قرار می گیرد
و بطور مرتب تغییر شکل می دهد . به همین علت اگر سر نوزادتان کشیده به نظر می رسد
و یا قسمتی از آن به نظر تغییر شکل یافته می رسد ،

نگران نباشید چون این حالت به علت همین فشارهای لگن به سر جنین ایجاد شده است

و بعد از یکی دو روز کاملاً برطرف می شود . استخوان های جمجمۀ جنین در همه جا کاملاً سفت نشده اند
و نقاط نرمی بنام فونتانل و یا ملاج در جلو و پشت سر نوزاد وجود دارند .
این نقاط نرم به استخوان های جمجمه اجازه می دهند
که برخی نقاط بر روی هم بخوابند و در مجرای زایمانی بهتر جای گیرند .

بطور طبیعی نوزاد با سر به دنبا می آید . البته می تواند با پاها ، باسن ، صورت و ابرو ( حالتی بین سر و صورت )

نیز به دنیا بیاید ولی مطلوب ترین حالت همان حالت سر می باشد
و از حالتهای مختلف سر ، حالتی بهتر و شایع تر از بقیه است که صورت به پشت مادر باشد
. زایمان نوزاد با پاها ( بریچ ) تقریباً ۳% کل زایمان ها را تشکیل می دهد .
در این حالت البته زایمان طولانی تر و مشکل تر خواهد بود ( مخصوصاً درد کمر ) . “زایمان طبیعی”
در این حالت هم برای شما دردناک تر خواهد بود ، هم برای جنین پر خطرتر و البته برای ماما یا پزشکتان هم مشکل تر .
بیشتر حالتهای بریچ را سزارین می کنند ( مخصوصاً در شکم اول ها و شکم دوم ها ) .

* مرحلۀ دوم : تولد نوزاد برای “زایمان”

احتمالاً شما را به اتاق زایمان و تخت زایمان راهنمایی می کنند ( گاهی با برانکارد می برند ) .
احتمالاً تخت زایمانی را در مطب ماما یا پزشکتان دیده اید ، بیشتر شبیه به صندلی بزرگ و بلندی است
که دو پایه در انتها دارد که پاهای شما را روی آنها قرار می دهند .
ناحیۀ تناسلی شما با مواد ضد عفونی کننده شسته می شود و روی شکم و پاهایتان پارچه های استریلی پهن می گردد .

هنگامی که دهانۀ رحمتان ۱۰ سانتی متر باز شد ، ماما یا پزشکتان به شما می گوید که می توانید به طرف پایین زور بزنید

( معمولاً بطور ناخود آگاه چنین احساسی را خواهید داشت ) . بهتر است زور زدن شما همراه با یک بازدم آهسته باشد .
بش از ۶-۵ ثانیه نفستان را حبس نکنید . در صورتی که پس از ۳۰ دقیقه پیشرفتی نکرده اید و جنین نزول نکرده است
( پایین نیامده است ) ، وضعیت سر پا نشستن نیز می تواند کمک کند .
نزول جنین در مجرای زایمانی به کمک فشارهای شما و انقباضات ماهیچه های شکمی و دیافراگم ( عضله کف قفسه سینه ) صورت می پذیرد .
هر چند این مجرا حدود ۱۰ سانتی متر بیشتر نیست ولی ممکن است ۲۰ دقیقه تا دو ساعت
( در زایمان های مشکل ) طول بکشد تا او این مسیر را طی کند . هنگامی که سر جنین کاملاً پایین آمد و به پرنیه فشار آورد ،

اپیزیاتومی  ( اپی زیاتومی )می تواند انجام گیرد . آخرین انقباض قبل از زایمان سر ،

احتمالاً باعث یک احساس سوزش و کشیدگی می شود . بعد از تولد سر ، یک شانه و سپس شانۀ بعد و بلافاصله بقیه بدن به دنیا می آید .
قسمت مشکل زایمان در درجۀ اول همان سر می باشد . زایمان شانۀ اول نیز مقداری ایجاد درد می کند
اما بقیۀ بدن تقریباً به بیرون لیز می خورد .

معمولاً دهان و بینی نوزاد تمیز می شود و شما برای اولین بار صدای گریۀ او را می شنوید

( که هیجان انگیزترین مرحلۀ زایمان و حتی عمرتان می باشد !) در این مرحله نوزاد هنوز از طریق بند ناف به شما متصل است .
ماما یا پزشکتان بند ناف را در دست می گیرد و هنگامی که ضربان آن تمام شد اول با دو پنس آن را می بندد و سپس می چیند .
سپس یک گیرۀ پلاستیکی در فاصلۀ ۳-۲ سانتی متری شکم نوزاد ، بر روی بند ناف می بندد و بقیۀ آن را می چیند .

از عجایب خلقت است که پس از آن همه سختی و درد و خستگی و احتمالاً بی خوابی ،

با تولد نوزاد ، تقریباً همۀ دردها از بین می روند . بخصوص هنگامی که نوزاد کوچک و قشنگ تان را
( که ۹ ماه در انتظار دیدارش بودید ) می بینید ،
همۀ درها حتی فراموش می شوند ! البته توجه دارید که کل مدت دردهای ناراحت کننده “زایمان طبیعی”
شاید به اندازۀ مدت یک دندان درد ساده باشد ! ولی متأسفانه همیشه آن چنان از دردهای زایمانی و شدت و مدت آن ها نقل شده است
که باعث وحشت مادران جوان می گردد.

* فورسپس و واکیوم ( زایمان با دستگاه )

برخی مواقع ممکن است دردهای زایمانی به خوبی پیشرفت کند
ولی در انتها خروج جنین با کمی اشکال مواجه شود و یا از این لحاظ مشکلی نباشد
منتها به علت زجر جنین و یا حالت اضطراری دیگری خروج سریع جنین اجباری باشد .
در این حالت ممکن است پزشکتان تشخیص دهد که استفاده از فورسپس و یا واکیوم بهتر از اجرای سزارین باشد
و البته در بسیاری از موارد هم همینطور است و عوارض آنها کمتر سزارین می باشد ،
البته تنها هنگامی که شرایط استفاده از این وسایل وجود داشته باشد
که این تشخیص را باید به عهده پزشکتان بگذارید .

یک فاکتور مهم در هنگام به کار بردن هر دو وسیله این است

که باید شرایط اجرای سزارین اورژانس مهیا باشد چرا که ممکن است
از این وسایل نتیجه به دست نیاید و بیمار فوراً باید تحت عمل سزارین قرار گیرد .
احتمال عدم موفقیت با واکیوم بیشتر از فورسپس می باشد
و ایجاد ضربه به پوست سر جنین بیشتر است . مسأله ای که حائز اهمیت است این است
که اگر به پزشکتان اعتماد دارید ، مطمئن باشید او فقط در جایی که لازم و ضروری است از فورسپس و یا واکیوم استفاده می کند
و همیشه سلامت شما و نوزادتان را نسبت به همه چیز ارجح می داند .

* مرحلۀ سوم : خروج جفت جفت عضوی است که در طول حاملگی به دیوارۀ رحم متصل است

و از طریق بند ناف به جنین وصل می باشد . مسئولیت تغذیه و
اکسیزن رسانی به جنین و دفع ضایعات جنین به عهده جفت می باشد .
پس از تولد نوزاد ، انقباض رحم متوقف می شود و می تواند
پس از آن همه فعالیت کمی استراحت کند .
پس از چند دقیقه دوباره منقبض می شود.
این انقباضات جفت را از دیوارۀ رحم جدا کرده و آن را به بیرون هدایت می کنند
که معمولاً با خروج مقداری خون نیز همراه می باشد .

پس از خروج جفت ، ماما یا پزشکتان اقدام به ترمیم اپیزیاتومی می کند

( در صورتی که انجام شده باشد ) بخیه ها را با نخهای قابل جذب انجام می دهند
که در عرض ۲۰-۱۵ روز جذب می شوند .
نوزادتان کاملاً بررسی می شود و به شما داده می شود .
بهتر است هر چه زودتر او را شیر دهید . این کار هم ارتباط عاطفی نوزاد و مادر را تقویت می کند
، هم جریان شیر زودتر برقرار می شود و هم رحم زودتر به حالت اولیه بر می گردد
( به علت هورمون های مترشحه در اثر مکیدن پستان ) .
حداقل تا دو ساعت در زایشگاه خواهید ماند و ماما یا پرستار آن بخش،

خونریزی رحمی شما را کنترل می کند .

در صورتی که رحم شما منقبض شد و خونریزی تان کنترل گشت
، شما را به اتاقتان در بخش منتقل می کنند .
هر چند پس از آن همه تلاش احساس خستگی می کنید ولی احتمالاً برای خوابیدن بیش از اندازه هیجان زده هستید
و بعد از خبر دادن به فامیل و آشنایان حتماً بیشتر از هر کاری تمایل دارید عضو جدید خانواده تان نگاه کنید
و او را تجلیل نمایید و البته هر کسی هم به دنبال شباهت تازه وارد عزیز با خود می باشد .

* مراقبتهای پس از زایمان: زمان ترخیص بطور معمول در “زایمان طبیعی” ۲۴ ساعت بعد از زایمان و در سزارین ۷۲ ساعت بعد از زایمان می باشد.
شش هفته اول بعد از زایمان دوران نقاهت یا نفاس نامیده می شود.
در این مدت نیز لازم است مادر در روز دهم و روز چهلم پس از زایمان به مراکز بهداشتی مراجعه نماید
تا از نظر وجود علائم خطر مورد بررسی قرار گیرد.فیلم زایمان طبیعی

* علائم خطر پس از زایمان:

تب و لرز خونریزی بیش از میزان قاعدگی در هر زمان یا ادامه خونریزی بیشتر از حد لکه بینی
بعد از ده روز درد و ورم ناحیه بخیه ها هر گونه درد، قرمزی و تورم پستان ها لمس توده یا درد و تورم و خروج ترشحات چرکی
از محل بخیه ها خروج ترشحات چرکی و بدبو از مهبل درد زیر دل یا درد ساق پا بی اختیاری دفع ادرار و مدفوع،
درد یا سوزش هنگام ادرار کردن و تکرار ادرار افسردگی شدید سرگیجه و رنگ پریدگیفیلم زایمان طبیعی

مرور وقایع زایمان : مرحله اول یا دردهای زایمانی در این مرحله با شروع انقباضات رحمی،

گردن رحم تدریجا نرم و منبسط می شود تا به۱۰ cm برسد.
این مرحله خود به مراحل سه گانه فاز ابتدایی، فاز اکتیو و فاز انتقالی تقسیم می شود.

فاز ابتدایی فاز ابتدایی فازی است که در آن رحم به صورت منظم منقبض می شود.
این انقباضات بر خلاف انقباضات براکستون هیکز که نا منظم و بی درد هستند، به تدریج دردناک می شوند.
ریتم و سرعت زایمان در هر خانم باردار ممکن است خصوصیات مخصوص به خود را داشته باشد.
بعضی ها حتی متوجه انقباضات اولیه نیز نمی شوند در حالیکه دهانه رحم چندین سانتیمتر باز شده است.
وقتی که گردن رحم شروع به باز شدن می کند، وضعیت آن در لگن تغییر می کند و به سمت جلو آمده و نرم می شود.
برای اینکه بتوانید تفاوت این دو را بهتر درک کنید نوک بینی خود را لمس کنید، سفت و عضلانی است؛
حالا لبهای خود را لمس کنید، نرم و شل است. سرویکس یا گردن رحم از حالت سفت به حالت شل در می آید.فیلم زایمان طبیعی

چه می توان کرد؟ شما می توانید در خانه چرخی بزنید، برای قدم زدن بیرون روید، یک فیلم تماشا کنید،

یک حمام گرم بگیرید. چرت بزنید یا استراحت کنید.. تنقلات میل کنید؛ خوراکی های غنی از کربوهیدرات بهترین انتخاب هستند.
اگر انقباضات دردناک است، ماساژ و تکنیک های آرامش بخشی و دوش آب گرم مفید واقع می شوند.

فاز فعال ماما ها و پزشکان فاز فعال را مرحله ای می دانند که در آن سرویکس باز شده و انقباضات شما نزدیک به هم و قوی تر شده اند.
سرانجام فواصل سه یا چهار دقیقه ای به فواصل ۶۰ تا ۹۰ ثانیه می رسند و انقباضات شدید می شوند.فیلم زایمان طبیعی

چه می توان کرد؟ زمانی که رفتن به بیمارستان یا زایشگاه از ماندن در خانه بهتر به نظر می رسد،

موقع عزیمت است. اگر در خانه زایمان می کنید به مامای خود اطلاع دهید. انقباضات پشت سر هم می آیند،
وضعیت های مختلف را امتحان کنید تا ببینید در چه وضعیتی احساس راحتی بیشتری می کنید.
تمرین تنفس و تکنیکهای آرامش بخشی در این مواقع مفیدند. توجه کنید که می توانید یک دوش آب گرم بگیرید
که برای کاهش درد بسیار مفید است و همچنین زایمان را سرعت می بخشد.فیلم زایمان طبیعی

حتی می توانید زایمان در وان آب را انتخاب کنید. گاهی اتفاق می افتد که در طی زایمان باز شدن سرویکس کند شده

یا متوقف می شود. در این هنگام قدم زدن، ماساژ و حتی گریه کردن کمک می کند
که اضطراب عاطفی از بین رفته و جریان زایمان سریع تر شود. اگر کیسه اب پاره نشده باشد،
ماما با پاره کردن کیسه آب، پروسه زایمان را سرعت می بخشد. می توان از مسکن ها و بی حسی های نخاعی هم استفاده کرد.

فاز انتقالی یا مرحله گذر طی این فاز سرویکس از ۸ تا ۱۰ سانتیمتر باز می شود.
هر بار که انقباض زایمانی شروع می شود ۱ تا یک و نیم دقیقه به طول می انجامد
و تقریبا هر ۳ دقیقه تکرار می شوند. این مرحله معمولا دوره سختی از مراحل زایمانی است..فیلم زایمان طبیعی

چه می توان کرد؟ زایمان بسیار نزدیک است. وضعیت راحتی را برای خود انتخاب کنید.

در فواصل انقباضات آرام باشید. تنفس خود را منظم کنید، از بینی نفس بکشید و از دهان بیرون دهید.
اشکالی ندارد اگر بخواهید برای تحمل بهتر درد فریاد بزنید.

مرحله دوم یا تولد نوزاد در این فاز رحم نوزاد را به بیرون می راند تا از کانال زایمانی یا همان واژن به دنیای بیرون بیاید.
در این هنگام همراه انقباضات، شما سر نوزاد را بین پاهای خود حس می کنید. در ابتدای انقباض، نوزاد به بیرون رانده شده
و انتهای انقباض کمی به داخل کشیده می شود. وقتی سر نوزاد در واژن قرار می گیرد،
ماما از شما می خواهد که کمتر فشار بیاورید تا نوزاد به آرامی بیرون آید و ریسک پارگی در شما کمتر شود.
اگر شما قبلا زایمان کرده باشید این فاز برای شما ۵ تا ۱۰ دقیقه طول می کشد. اگر زایمان اول شما باشد این فاز ممکن است ساعتها طول بکشد..فیلم زایمان طبیعی

چه می توان کرد؟ به بدن خود توجه کنید. وقتی قدرت دارید زور بزنید.

سعی کنید هنگام فشار آوردن نفس خود را حبس نکنید. در هر انقباض چندین بار زور بزنید.
از کشش زمین استفاده کنید، ایستاده یا در حالت چمباتمه قرار بگیرید. اگر خیلی خسته شده اید،
به پهلوی چپ بخوابید. اگر بی حسی نخاعی دارید، ماما به شما می گوید که چه زمانی زور بزنید. احتمالا وی توصیه خواهد کرد
تا زمان دیده شدن سر نوزاد زور نزنید.

مرحله سوم یا خروج جفت شروع این فاز از زمانی است که نوزاد بطور کامل بیرون آمده
و در این فاز جفت بیرون می آید. جفت سیستم حمایتی جنین است که مسئول رساندن مواد مغذی به جنین و دفع مواد زائد از آن می باشد.
پس از اتمام مرحله تولد نوزاد، انقباضات تا مدت کمی ادامه می یابد . خروج کامل جفت و ضمائم بیش از ۵ تا ۱۰ دقیقه طول می کشد.فیلم زایمان طبیعی

چه می توان کرد؟ شما احتمالا این فاز را حس نمی کنید چون تمام توجه شما به نوزاد معطوف است.

گذاشتن نوزاد روی قفسه سینه سبب ترشح هورمونهایی می شود که به جدا شدن جفت از رحم کمک می کنند.
در این هنگام شما یا بسیار ضعف داشته و یا بسیار هیجان زده هستید.
بعضی از مادران به علت زایمان طولانی و دردناک قادر به توجه کافی به نوزاد نیستند.
بیشتر خانمها در این مرحله نیاز به استراحت و تغذیه مناسب دارند.
حال نوزاد خود را تحسین می کنید. دستها و پاهای او را بررسی می کنید.
او را در بغل می گیرید. اگر می خواهید نوزاد را با شیر خود تغذیه کنید از همین الان شروع کنید.
تعجب نکنید اگر نوزاد تمایلی نشان نمی دهد. اگر حتی او را به سینه تان بفشارید کافیست و او خیلی زود به خوردن شیر تمایل پیدا می کند..فیلم زایمان طبیعی

*  مزایای زایمان طبیعی بر سزارین: از نظر پزشکی سزارین یک عمل جراحی بزرگ محسوب می شود
و مانند سایر اعمال جراحی نیاز به بیهوشی دارد،

خطر ابتلاء به خونریزی، عفونت، احتمال نیاز به انتقال خون و خطرات ناشی از بیهوشی در مادران سزارین شده بیشتر است.
مدت بستری شدن مادر بعد از زایمان طبیعی خیلی کمتر از سزارین است.
مادرانی که زایمان طبیعی دارند در امر شیردهی و دادن آغوز به نوزاد موفق تر هستند.
زیرا مادر بلافاصله بعد از زایمان نوزاد خود را در آغوش گرفته و او را شیر می دهد
و از همان ابتدا می توان رابطه عاطفی بین مادر و نوزاد برقرار نمود.
در حالیکه در زنان سزارین شده نوزاد تا چندین ساعت ازآغوش مادرش دور می ماند.
زایمان طبیعی از نظر اقتصادی به نفع خانواده و جامعه است.
در زایمان طبیعی خانم ها تناسب اندام خود را با انجام ورزش های مناسب سریعتر از مادران سزارین شده بدست می آورند.فیلم زایمان طبیعی

فیلم زایمان طبیعی

دندانهای افراد مشهور قبلا چگونه بود ؟!! + تصاویر
سوپرایزهای عاشقانه با ....
اخبار مرتبط :
پربیننده ترین خبرها
مروری بر گذشته

ششمین روز جشنواره جهانی فیلم فجر

ششمین روز جشنواره جهانی فیلم فجر

درمان کمردرد نیمار با روش بادکش حجامت!

درمان کمردرد نیمار با روش بادکش حجامت!

ازدواج ساده 2 بازیگر سرشناس !

ازدواج ساده 2 بازیگر سرشناس !

مجری تلویزیون هم مدل تبلیغاتی شد

مجری تلویزیون هم مدل تبلیغاتی شد

دستور قضایی برای توقف انتشار عاشقانه در فضای مجازی!

دستور قضایی برای توقف انتشار عاشقانه در فضای مجازی!

عکسی که احمدرضا عابدزاده به مناسبت تولد پسرش منتشر کرد

عکسی که احمدرضا عابدزاده به مناسبت تولد پسرش منتشر کرد

حضور راکی در فیلم ایرانی «ما خیلى باحالیم»

حضور راکی در فیلم ایرانی «ما خیلى باحالیم»

پشت صحنه خونه مادربزرگه در ۲۶ سال قبل

پشت صحنه خونه مادربزرگه در ۲۶ سال قبل

تیپ عجیب خانم بازیگر در جشنواره جهانی فیلم فجر!

تیپ عجیب خانم بازیگر در جشنواره جهانی فیلم فجر!

ساعت ۴۰ هزار تومانی ثروتمندترین مرد جهان!

ساعت ۴۰ هزار تومانی ثروتمندترین مرد جهان!

تلفن همراه ناصرالدین‌شاه

تلفن همراه ناصرالدین‌شاه

عکس زیرخاکی زنده یاد نادره

عکس زیرخاکی زنده یاد نادره
فروشگاه پارس نوران شرقتیوب آی آر