یارانه مرداد ماه ۹۶ چه زمانی واریز می شود؟

هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به مردادماه سال جاری همانند ماه های گذشته به ازاء هرنفر ۴۵۵/۰۰۰ ریال واریز خواهد شد.

زمان واریز یارانه مرداد ماه

زمان واریز یارانه مرداد ماه , در اواخر هفته جاری هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان
خانوار واریز می‌شود.این در حالی است که از ابتدای سال جاری هیچ یک از خانوارها از گردونه دریافت یارانه
نقدی حذف نشده‌اند.براین اساس هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی ساعت ۲۴ پنجشنبه ( ۲۶ مرداد) به حساب سرپرستان
خانوار واریز و از بامداد روز جمعه قابل برداشت خواهد بود.لازم به ذکر است مبلغ یارانه نقدی، همانند ماه‌های
گذشته ۴۵۵۰۰ تومان است.

زمان واریز یارانه مرداد ماه

یارانه یا سوبسید شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت می‌شود؛ و یا به
عبارت دیگر اعطاء کمک مالی به روی یک کالا یا خدمتی که به مردم داده می‌شود جهت افزایش رفاه عمومی
جامعه.باشگاه خبرنگاران

خلاص شدن از دردهای نشیمنگاهی تصاویر
فقط تا مهرماه فرصت دارین ! شانس طلایی !!
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
جواهر بازارپنجاه چهلآیسان پروازسامسونگ
5040 -2دکتر طاهریدکتر تاجبخشمهرپرواز
جواهر بازارپنجاه چهلآیسان پروازسامسونگ5040 -2دکتر طاهریدکتر تاجبخشمهرپرواز