دفاع جالب و متفاوت حسن روحانی از وزیر کار

پایگاه نشر تصاویر رئیس جمهور در اینستاگرام عکس از علی ربیعی وزیر کار منتشر و با متنی جالب و کوتاه از وی دفاع کرده است.

دفاع روحانی از وزیر کار

دفاع روحانی از وزیر کار ,  از روز گذشته 24 مرداد ماه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس
جمهور دولت دوازدهم برای کابینه جدید در دستور کار مجلس شورای اسلامی
قرار گرفته و این روندبا اعلام نظر موافقان و مخالفان تا جلسه نهایی رای اعتماد ادامه خواهد داشت.

در روز نخست حسن روحانی ضمن دفاع از برنامه‌های دولت جدید از وزرای پیشنهادی نیز دفاع کرد و در زمانی کوتاه به تشریح علت انتخاب وزرای کابینه‌اش پرداخت.

بسیاری از وزرای دولت یازدهم مجددا از سوی حسن روحانی برای دولت دوازدهم معرفی شده‌اند.
علی ربیعی وزیر کار نیز از جلمه وزرایی است که به عقیده حسن روحانی می‌تواند در وزارت کار ابقا شود.

پایگاه نشر تصاویر رئیس جمهور در اینستاگرام عکسی از علی ربیعی وزیر کار منتشر و با متنی جالب و کوتاه از وی دفاع کرده است.

روی تصویر ربیعی که در این صفحه منتشر شده نوشته شده است: “علی ربیعی کارگری بود که وزیر کار شد”.

دفاع روحانی از وزیر کار

 باشگاه خبرنگاران

دفاع جالب و متفاوت حسن روحانی از وزیر کار

سوپرایزهای عاشقانه با ....
فقط تا مهرماه فرصت دارین ! شانس طلایی !!
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
حراج آخر فصل مدیسه