حاج صفی و شجاعی به تیم ملی دعوت شدند یا نه ؟

امروز اما خبرگزاری هابا اطلاع از فهرستی که کی روش به فدراسیون برای دریافت ویزای کره جنوبی ارسال کرده خبر ازدعوت بازیکنان مذکوربه تیم ملی دادند. یعنی کی روش آنها رادر فهرست تیم ملی قرار داده و فدراسیون برایشان درخواست ویزای کره جنوبی کرده است.

دعوت حاج صفی و شجاعی به تیم ملی

دعوت حاج صفی و شجاعی به تیم ملی , مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی واحسان حاج صفی
دوبازیکنی هستند که خبرمحرومیت شان ازبازیهای تیم ملی طی دو هفته قبل حاشیه هایی زیادی را تولید کرد.

آنها پس ازاینکه در یونان و در لباس پانیونیوس مقابل تیمی ازاسراییل قرار گرفته بودند
توسط داورزنی معاون وزیر ورزش محروم از حضوردر تیم ملی اعلام شدند.

البته محرومیت دوبازیکن عضو فدراسیون فوتبال توسط مقام دولتی دخالت آشکاردولت در وظایف
فدراسیون فوتبال به حساب می آمد و البته محرومیت بازیکنان به خاطرمسایل سیاسی دلیل
دیگری بود برای فیفا که به این مساله حساس شود.

اگر محرومیت بازیکنان از بازیهای ملی تایید می شد به همین دو دلیل فدراسیون فوتبال از کلیه
فعالیت هایش محروم بود بااین همه نامه پرسشگر فیفا ازفدراسیون فوتبال ایران جوابی شفاف داشت
و آن محروم نبودن شجاعی و حاجی صفی ازحضوردر تیم ملی است.

همچنین بخوانید :  احسان حاج صفی و همسرش در ماشین عروس

البته همان زمان هم می شد حدس زد که نامه فدراسیون فوتبال لزوما به معنی حضور بازیکنان در اردوی تیم ملی نیست

امروز اما خبرگزاری هابا اطلاع از فهرستی که کی روش به فدراسیون برای دریافت ویزای کره جنوبی ارسال کرده خبر ازدعوت بازیکنان مذکوربه تیم ملی دادند.

یعنی کی روش آنها رادر فهرست تیم ملی قرار داده و فدراسیون برایشان درخواست ویزای کره جنوبی کرده است.

انتشاراین اخباراما با تکذیب دعوت بازیکنان به تیم ملی همراه شد.
تکذیبی که شاید حاصل فشارهای مختلف به فدراسیون فوتبال باشد.

بااین همه می توان مطمئن بود که کی روش نام این دوبازیکن رادر فهرست قرار داده اما اینکه در نهایت چه اتفاقی می افتد را باید در روز اعلام نام بازیکنان دید. شاید فشارها فدراسیون رامجبور به عکس العمل کند اما کی روش بعید است.

دعوت حاج صفی و شجاعی به تیم ملی

عصر ایران

گالری شخصی جواهرات هنرمندان
60 درصد مردم از دردهای مقعدی رنج میبرند ! + عکس
اخبار مرتبط :
آیسان پروازجواهری بیناسامسونگ
دکتر تاجبخشدکتر طاهریمهرپروازبوکینگ نیک صالحی
خرید اینترنتی کارت شارژ
آیسان پروازجواهری بیناسامسونگدکتر تاجبخشدکتر طاهریمهرپروازبوکینگ نیک صالحیخرید اینترنتی کارت شارژ