حرف های تند و کنایه آمیز گلاره عباسی به خاطر مردم اهواز

پست گلاره عباسی در دفاع از مردم اهواز

حرف های تند گلاره عباسی

حرف های تند گلاره عباسی , گلاره عباسی در پستی در صفحه شخصی خود به انتقاد از شرایط موجود اهواز
و عدم رسیدگی مسئولین به این شهر پرداخت.
گلاره عباسی در پستی نسبت به وضعیت مردم اهواز واکنش نشان داد و نوشت: “هیچ جمله ای نه به آن
کودک میتوانم بگویم و نه جمله ای برای مردم اهواز می توانم بنویسم.
گرچه نوشتن و دیدن من برای شما نفس نمی شود.
شما نه به خجالت من نیاز دارید و نه خاطره من از هشت سال مقاومتی که برای جان من در
برابر دشمن کردید.
شما به جان نیاز دارید.”

حرف های تند گلاره عباسی

اینستاگرام گلاره عباسی

صفحه شخصی گلاره عباسی

زیبا ترین لباس های مجلسی زنانه تصاویر
گالری شخصی جواهرات هنرمندان
اخبار مرتبط :
جواهر بازارآیسان پروازپنجاه چهلسامسونگ
5040 -2دکتر تاجبخشدکتر طاهریمهرپرواز
بوکینگ نیک صالحیخرید اینترنتی کارت شارژ
جواهر بازارآیسان پروازپنجاه چهلسامسونگ5040 -2دکتر تاجبخشدکتر طاهریمهرپروازبوکینگ نیک صالحیخرید اینترنتی کارت شارژ