جاده‌ای که روزی 2 بار ناپدید می‌شود!

جزر و مد دریا باعث می‌شود سطح آب دچار تغییر شود و جاده به ظاهر پنهان گردد.

جاده ای که براثر جزر ومد پنهان میشود

جاده ای که براثر جزر ومد پنهان میشود , جزر و مد دریا باعث می‌شود سطح آب دچار تغییر شود و جاده به ظاهر پنهان گردد.
تصویر جاده‌ای که روزی 2 بار ناپدید می‌شود!
تصویری از این جاده را در فرانسه مشاهده کنید.

جاده ای که براثر جزر ومد پنهان میشود

 

جاده ای که براثر جزر ومد پنهان میشود

 

جاده ای که براثر جزر ومد پنهان میشود

پدیدهٔ کشَند یا جزر و مد اساساً زاییده نیروی گرانش کره ماه است،
آشکار است که دریاها در سنجش با خشکی‌های زمین نرمش‌پذیری بیشتری دارند و از این روی در برابر نیروی کشش ماه کمتر ایستادگی می‌کنند، به همین مناسبت توده‌های آب در زیر پای ماه انباشته می‌گردند و پدیده‌ای را به نام «برکشند» (مد) ایجاد می‌کنند.

هم‌زمان با «برکشند» رو به ماه، «برکشند» دیگری در آن سوی کره زمین ایجاد می‌گردد
بدین‌سان که آب‌های آن سوی کرهٔ زمین که از ماه بدورند، کمتر متأثر گردیده
و به اصطلاح عقب می‌مانند و آب-توده کلانی را ایجاد می‌کنند،
بنابراین روزانه (هر ۲۴ ساعت و ۵۰٫۲ دقیقه) هر نقطه از سطح دریا دوبار دستخوش برکشند
و دو بار هم دستخوش «فروکشند» (جزر) می‌گردد.

جنگل‌های حَرّا در هنگام فروکشند. جزیرهٔ قشم، ایران
بنابراین، به‌طور میانگین بازه زمانی میان دو برکشند و فروکشند پیاپی ۱۲ ساعت و ۲۵٫۲ دقیقه‌است، درست نیمه زمانی که طول می‌کشد، تا ماه ظاهراً یک دور کامل گرد زمین بپیماید
یعنی ۲۴ ساعت و ۵۱ دقیقه.
کشند همراه با حرکت ظاهری ماه از افق شرقی ناظر، به سمت افق غربی او پیش می‌روند.
جام جم

جاده‌ای که روزی 2 بار ناپدید می‌شود!

فقط تا مهرماه فرصت دارین ! شانس طلایی !!
گالری شخصی جواهرات هنرمندان
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
Polywash