زجر آورترين شيوه تنبيه افراد متشخص و پولدار در چين!

تنبيه افراد متشخص و پولدار در چين , در چین باستان روش های عجیبی برای تنبیه، درباریان و انسان های متشخص وجود داشته است.

تنبيه افراد متشخص و پولدار در چين

تنبيه افراد متشخص و پولدار در چين , قلقلک در چین باستان یک نوع تنبیه روی افراد متشخص و ثروتمند به حساب می آمد،
چرا که هیچ علامتی روی بدن جا نمیگذاشت و بازگشت از آن سریع بود.

قلقلک در چین باستان یک نوع تنبیه روی افراد متشخص
و ثروتمند به حساب می آمد، چرا که هیچ علامتی روی بدن جا نمیگذاشت و بازگشت از آن سریع بود!
این نوع شکنجه در جنگ جهانى دوم نیز توسط نازى ها استفاده می شد!

تنبيه افراد متشخص و پولدار در چين

تنبیه متفاوت افراد متشخص و پولدار در چین!

زجر آورترين و متفاوت ترين شيوه تنبيه و مجازات افراد متشخص و پولدار در چين

در چین باستان روش های عجیبی برای تنبیه، درباریان و انسان های متشخص وجود داشت،
تمامی این روش ها به گونه ای بود که هیچ آسیبی در فرد مورد نظر نشان داده نمی شد.

مجله دوستان

سوپرایزهای عاشقانه با ....
زیبا ترین لباس های مجلسی زنانه تصاویر
اخبار مرتبط :
جواهر بازارپنجاه چهلآیسان پروازسامسونگ
5040 -2دکتر طاهریدکتر تاجبخشمهرپرواز
جواهر بازارپنجاه چهلآیسان پروازسامسونگ5040 -2دکتر طاهریدکتر تاجبخشمهرپرواز