تبریک فارسی فدراسیون جهانی بسکتبال به ایرانی ها

صفحه رسمی فدراسیون جهانی بسکتبال به زبان فارسی ، صعود تیم ملی به نیمه نهای کاپ آسیا را تبریک گفت.

تبریک فدراسیون جهانی بسکتبال

تبریک فدراسیون جهانی بسکتبال , تیم ملی بسکتبال کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های کاپ
آسیا در لبنان در یک بازی زیبا و نفس گیر 80 بر 70 از سد تیم قدرتمند میزبان گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

پیروزی در این بازی مهم که به نوعی فینال زود هنگام رقابت ها بود، در صفحه رسمی فدراسیون
جهانی بسکتبال بازتاب داشت.

این صفحه با اعلام خبر پیروزی ایران بر لبنان ، به زبان فارسی به تیم ملی تبریک گفته و نوشت : “مبارک باشد”

در ادامه تصویر تبریک اینستاگرامی فدراسیون جهانی بسکتبال را مشاهده کنید.

تبریک فدراسیون جهانی بسکتبال تبریک فدراسیون جهانی بسکتبال

باشگاه خبرنگاران

تبریک فارسی فدراسیون جهانی بسکتبال به ایرانی ها

ابروهای زیبا و کسانی که با جراحی زیبا شدند تصاویر
فقط تا مهرماه فرصت دارین ! شانس طلایی !!
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه