نخستین شهردار تهران چه کسی و در زمان چه پادشاهی بود؟

میرزا عباس خان مهندس باشی ملقب به مشاور الدوله فرزند میرزا رضا دانش آموخته مدرسه نظامی فرانسه. در سال ۱۳۰۲ قمری به ریاست احتساب شهر تهران که وظیفه شهرداری نیز بود انتخاب شد.

اولین شهردار تهران

اولین شهردار تهران , از اواسط دوره ناصری رسیدگی به امور شهری در قالب اداره ای مستقل به نام«
احتسابیه» توجه شد.احتسابیه هم وظایف نظمیه را به عهده داشت، و هم امور شهرداری ترتیب می داد، و نیز مدیریت
اداراتی دیگر، در شرح وظایفش گنجانده بودند.وظایفی چون؛ از نظارت بر قیمت و توزیع نان و گوشت تا جمع آوری
زباله، از روشنایی کوچه و خیابان تا بر قراری امنیت و نظم شهر و…
از آغازین روزهای این تشکیلات، افراد زیادی مصدر امور احتسابیه بوده اند، نظیر؛ کنت دو مونت فرت، محمد حسن اعتماد
السلطنه، مختار السلطنه و…
اعتماد السلطنه در سوم صفر ۱۲۹۹ قمری،در باره حوزه مسئولیتش در احتسابیه تهران می‌نویسد: «…
به واسطه کثافات خیابان ها، ناصرالدین شاه مرا معزول گردانید.» در کتب عصر قاجار چون؛ روزنامه خاطرات، افضل التواریخ، مرآت
الوقایع و…
و آثار نویسندگان معاصر نظیر؛ شهری، تفرشی، نوربخش، معتمدی، شهیدی، مازندرانی ، روستایی، مختاری و…
در این باره سخن رفته است.نخستین شهردار تهران میرزا عباس خان مهندس باشی ملقب به مشاور الدوله فرزند میرزا
رضا فارغ التحصیل مدرسه نظامی و فرانسه است.در سال ۱۳۰۲ قمری به ریاست احتساب شهر تهران انتخاب شد.ناصرالدین شاه
پس از سفر فرنگ، اقدام به تعیین شهردار برای تهران کرد، همانند شهرهای اروپایی، مشاورالدوله در سال ۱۳۵۵
قمری درگذشت.

همچنین بخوانید :  واگذاری فرزندخواندگی به سبک اینترنتی

اولین شهردار تهران

فارس

گالری شخصی جواهرات هنرمندان
60 درصد مردم از دردهای مقعدی رنج میبرند ! + عکس
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
آیسان پروازجواهری بینارفع دایمی موهای سفیدسامسونگ
چین و چروک پوستدکتر تاجبخشتاژدکتر طاهری
مهرپروازخرید اینترنتی کارت شارژبوکینگ نیک صالحی
آیسان پروازجواهری بینارفع دایمی موهای سفیدسامسونگچین و چروک پوستدکتر تاجبخشتاژدکتر طاهریمهرپروازخرید اینترنتی کارت شارژبوکینگ نیک صالحی