باید ها و نباید های نزدیکی با همسر

از ابوسعيد خدرى منقول است كه حضرت رسول گرامی اسلام وصيت نمود بحضرت اميرالمؤ منين عليه السلام:يا على چون عروسى داخل خانه تو شود، كفشهايش را بكن تا بنشيند و پاهايش را بشوی و آن آب را از درخانه تا...

از ابوسعيد خدرى منقول است كه حضرت رسول گرامی اسلام وصيت نمود بحضرت اميرالمؤ منين عليه السلام:يا على چون عروسى داخل خانه تو شود، كفشهايش را بكن تا بنشيند و پاهايش را بشوی و آن آب را از درخانه تا منتهاى خانه بپاش؛ با انجام این عمل، خدا هفتاد هزار نوع رحمت بر تو و بر عروس می فرستد. آن بركت بهر گوشه آن خانه که برسد، عروس از ديوانگى و خوره و پيسى در آن خانه ايمن گردد.

عروس را تا هفت روز از خوردن شير و سركه و گشنيز و سيب ترش منع كن؛ پس حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام گفت يا رسول اللّه دلیل این منع چیست؟ فرمود: زيرا كه رحم بسبب خوردن اينها سرد و عقيم ميشود و فرزند نمى آورد. سپس فرمود:
يا على جماع مكن با زن خود در اول ماه و ميان ماه(15 هر ماه قمری) كه ديوانگى و خوره و خبط دماغ به آن زن و فرزندانش راه مى يابد.
يا على جماع مكن بعد از پيشين(بعد از ظهر) كه اگر فرزندى بهم رسد احول خواهد بود.
يا على در وقت جماع سخن مگو كه اگر فرزندى حاصل شود ايمن نيستى كه لال باشد.
يا على در وقت جماع کسی بفرج زن خود نگاه نکند و چشم بپوشد در آنحالت كه نظر كردن بفرج در آنحالت باعث كورى فرزند ميشود.
يا على بشهوت و خواهش زن ديگرى(به فکر زن دیگر بودن) با زن خود جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد مخنث(دو جنسی) يا ديوانه باشد.
يا على هر كه جنب با زن خود در فراش خوابيده باشد، قرآن نخواند كه ميترسم آتشى از آسمان بر هر دو نازل شود و بسوزاند ايشان را.
يا على جماع مكن با زن خود مگر آنكه تو دستمالى از براى خود داشته باشى و او دستمالى از براى خود داشته باشد و هر دو خود را به يك دستمال پاك نكنيد كه دشمنى در ميان شما پيدا ميشود و آخر بجدائى ميكشد.
يا على ايستاده با زن خود جماع مكن، که آن فعل چاپایان است و اگر فرزندى بهم رسد، مانند خران بر رختخواب بول ميكند.
يا على در شب عيد فطر جماع مكن كه اگر فرزندى بوجود آيد شر بسيار از او بظهور آيد.
يا على در شب عيد قربان جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد شش انگشت يا چهار انگشت در دست داشته باشد.
يا على در زير درخت ميوه دار جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد جلاد و كشنده مردم باشد يا رئيس و سركرده ظلم باشد.
يا على در برابر آفتاب جماع مكن مگر آنكه پرده بياويزى كه اگر فرزندى بوجود آيد هميشه در بدحالى و پريشانى باشد تا بميرد.
يا على در ميان اذان و اقامه جماع مكن كه اگر فرزندى بوجود آيد جرى باشد در خون ريختن.
يا على چون زنت حامله شود با او بى وضو جماع مكن كه اگر چنين كنى فرزندى كه بهم رسد كوردل و بخيل باشد.
يا على در شب نيمه شعبان جماع مكن كه اگر فرزندى حاصل شود شوم باشد و در رويش نشان سياهى باشد.
يا على در روز آخر ماه شعبان جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد عشار و ياور ظالمان باشد و هلاك بسيارى از مردم بر دست او بود.
يا على بر پشت بام جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد منافق و ريا كننده و صاحب بدعت باشد.
يا على چون بسفر روى در آنشب كه ميروى جماع مكن كه اگر فرزندى بوجود آيد مالش را بنا حق صرف كند و اسراف كنندگان برادر شياطين اند و اگر بسفرى روى كه سه روزه راه باشد جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد ياور ظالمان باشد.
يا على در ساعت اول شب جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد ايمن نيستى كه ساحر باشد و دنيا را بر آخرت اختيار نمايد.

يا على در شب دوشنبه جماع بكن كه اگر فرزندى بهم رسد حافظ قرآن و راضى بقسمت خدا باشد.
يا على اگر جماع كنى در شب سه شنبه و فرزندى بهم رسد بعد از سعادت اسلام او را روزى شود و دهانش خوشبو ودلش رحيم و دستش ‍ جوانمرد و زبانش از غيبت و بهتان پاك باشد.
يا على اگر جماع كنى در شب پنجشنبه و فرزندى بهم رسد حاكمى از حكام شريعت يا عالمى از علماء باشد و اگر در روز پنجشنبه وقتى كه آفتاب در ميان آسمان باشد نزديكى كنى با زن خود و فرزندى بهم رسد شيطان نزديك او نشود تا پير شود و خدا او را روزى ميكند سلامتى در نيا و دين.
يا على اگر جماع كنى در شب جمعه و فرزندى بهم رسد خطيب و سخنگو باشد و اگر در روز جمعه بعد از عصر جماع كنى و فرزندى بهم رسد از دانايان مشهور باشد و اگر جماع كنى در شب جمعه بعداز نماز خفتن اميد هست آن فرزند از ابدال(اولیاء خاص) باشد.

يا على اين وصيت را از من بياموز چنانچه از جبرئيل آموختم.


پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
درمان بیماری های بواسیر ، هموروئید ترومبوزه ، شقاق ، کیست مویی ، آبسه و فیستول
ایستگاه سلامت نیک صالحی
X
X