طالع بینی ازدواج ماه ها

طالع بینی ازدواج ماه ها

مقایسه طالع ماه ها با یکدیگر » علاوه بر مقایسه طالع ماه های تولد زن و مرد ، سال های تولد هم باید مورد توجه قرار گیرد ، بعنوان مثال رابطه متولد سال اسب و متولد سال بز با یکدیگر بسیار عالی بوده و پیوند خوب و مبارکی خواهند داشت و اگر مثلا” سال اسب […]

مقایسه طالع ماه ها با یکدیگر » علاوه بر مقایسه طالع ماه های تولد زن و مرد ، سال های
تولد هم باید مورد توجه قرار گیرد ، بعنوان مثال رابطه متولد سال اسب و متولد سال بز با یکدیگر
بسیار عالی بوده و پیوند خوب و مبارکی خواهند داشت و اگر مثلا” سال اسب متولد اردیبهشت باشد و سال
بز متولد مرداد اینطور استنباط میشود که چون طالع اردیبهشت و مرداد بهم نمیخورد پس این پیوند خوب نیست اما
با توجه به سال تولد این طالع خوب میباشد.» نقش سال در طالع بینی قوی تر از ماه میباشد
اما در عین حال باید طالع ماه ها را نیز مورد توجه قرار داد.
فروردین با فروردین ( ۱ ۱ ) پیوند شما با دوام و پایدار خواهد بود.همواره با هم سازگار و
مهربان خواهید بود.روزی فراوان و اولاد زیاد خواهید داشت.به ندرت بین شما اختلافی پیش می‎آید آن هم اغلب بر اثر
تحریک و حسادت دیگران خواهد بود در چنین وقتی کافی است کمی صبور باشید تا مشکل و اختلاف رفع شود.روزهای
سه‎شنبه برای شما خوش یمن است.فروردین با اردیبهشت ( ۲ ۱ ) سازگاری بین شما به عنوان شریک یا
همسر ، ابتدا متوسط و میانه است، اما با گذشت زمان این سازگاری بهتر و بیشتر می‎شود.در واقع در ابتدا،
گاه سازگار و گاه ناسازگار خواهید بود.اما حتی اگر جدایی هم بین شما پیش بیاید، دوباره به هم می‎پیوندید.روزهای سه‎شنبه
برای شما خوش یمن است.فروردین با خرداد ( ۳ ۱ ) اگر با هم پیوند کنید ، گاه سازگار
و خوش ، گاه ناسازگار خواهید بود.بیشتر اوقات بین شما رنجش و تلخی پیش خواهد آمد.صلح بین شما هم به
خاطر یک ملک موروثی خواهد بود.عامل ناسازگاری، بیشتر متولد خرداد خواهد بود.در واقع پیوند شما ابتدا خوب اما به ترتیب
با اختلاف همراه خواهد بود.در عین حال فرزند کم و مال زیاد نصیب شما خواهد شد.روزهای سه‎شنبه و چهارشنبه برای
شما خوش یمن است.فروردین با تیر ( ۴ ۱ ) سازش بین شما دو نفر مشکل است.مدتی جنگ و
ستیز خواهید داشت و حتی ممکن است کارتان به جدایی بکشد.درآمدتان کم و اکثر اوقات در سختی و ناراحتی به
سر خواهید برد.به ندرت ممکن است صاحب ملک و زمین شوید.در ضمن فرزند خوبی ممکن است نصیب شما نشود.عمر متولد
تیرماه بیشتر خواهد بود.رزهای دوشنبه برای شما خوش یمن است.فروردین با مرداد ( ۱ ۵ ) پیوند شما توأم
با شادی و خرمی است و زندگی راحتی با هم خواهید داشت.از لحاظ درآمد و ثروت ، موقعیت خوبی خواهید
داشت.اگر دارای فرزند پسر شوید، ممکن است باقی نماند و متولد مرداد عمر طولانی‎تری خواهد داشت.روزهای شنبه و سه‎شنبه برای
شما خوش یمن است.فروردین با شهریور ( ۱ ۶ ) پیوند یا شراکت خوبی خواهید داشت.در اغلب امور با
هم سازگار و موافق خواهید بود.اگر هم اختلافی پیش بیاید، از جانب متولد فروردین خواهد بود.متولد شهریور عمر بیشتری خواهد
داشت.اما از ناحیه شکم، دچار یک بیماری سخت میشود.در زندگی صاحب چند فرزند میشوید.درآمد حرام با شما سازگار نیست.روزهای پنجشنبه
برای شما خوش یمن است.فروردین با مهر ( ۱ ۷ ) در ابتدای ازدواج یا شراکت، زندگی و شرایط
خوبی خواهید داشت.اما به ترتیب شرایط بهتر شده و در آخر عمر زندگی خوبی خواهید داشت.باید از دروغ گفتن پرهیز
کنید، چون صدمه خواهید دید.با این حال درآمد خوبی خواهید داشت و یکی از شما دو نفر، به زیارت مکه
خواهید رفت.متولد مهر عمر بیشتری خواهد داشت.روزهای جمعه و شنبه برای شما خوش یمن است.فروردین با آبان ( ۱
۸ ) در این پیوند دائم در حال نزاع خواهید بود.مردم از دست و زبان شما اغلب ناراضی خواهند بود.عامل
ناسازگاری بیشتر متولد آبان ماه است.در زندگی درآمد خوبی خواهید داشت، اما فرزندان خوبی تربیت نخواهید کرد.روزهای پنجشنبه برای شما
خوش یمن خواهد بود.فروردین با آذر ( ۱ ۹ ) پیوند یا شراکت خوبی خواهید داشت.هرگز با هم نزاع
و اختلافی نخواهید داشت.اولاد کمی نصیب شما می‎شود.شاید یکی یا دو تا.رابطه حسنه بین شما، گاه موجب حسادت برخی میشود.باید
مراقب افراد حسود باشید.روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است.فروردین با دی ( ۱ ۱۰ ) پیوند یا شراکت
خوبی خواهید داشت.اما گاه افراد حسود و بدخواه، بین شما کدورت به وجود می‎آورند.متولدین دی ماه بایستی بیشتر مراقب باشد
و تحت تأثیر قرار نگیرد.زیرا اگر کدورت دوام پیدا کند، صدمه خواهید دید.روزهای جمعه برای شما خوش یمن خواهد بود.فروردین
با بهمن ( ۱ ۱۱ ) پیوند یا شراکت خوبی نخواهند داشت.اغلب به خاطر سوء ظن، در مشاوره خواهید
بود.گاه با هم لجاجت می‎کنید.تقصیر بیشتر با متولد بهمن است.اگر صاحب فرزند شوید، فرزند شما نافرمان خواهد بود.متولد بهمن عمر
بیشتری خواهد کرد.روزهای سه‎شنبه و چهارشنبه برای شما خوب است.فروردین با اسفند ( ۱ ۱۲ ) ازدواج یا شراکت
خوبی خواهید داشت.با هم صادق نبوده به دشمنی با هم رفتار خواهید کرد.بیشتر اوقات به چای محبت و سازگاری ،
با خشم و عصبانیت با هم برخورد میکنید.مقصر اصلی متولد فروردین است.این پیوند اگر صورت نگیرد، بهتر است.روزهای یکشنبه و
پنجشنبه برای شما خوب است.اردیبهشت با خرداد ( ۲ ۳ ) پیوند یا شراکت خوبی نخواهید داشت.اغلب با هم
ناسازگار بوده و حتی ممکن است کارتان به جدایی و طلاق بکشد.اگر صاحب فرزند شوید، فرزند خوبی نصیبتان خواهد شد.روزهای
جمعه برای شما خوش یمن است.اردیبهشت با تیر ( ۲ ۴ ) پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت.در بین
شما محبت و توافق خواهد بود.به ندرت ممکن است کدورت پیش بیاید.صاحب چند فرزند میشوید و از رفاه نسبی خوبی
برخوردار خواهید شد.روزهای جمعه برای شما خوش‎یمن است.اردیبهشت با مرداد ( ۲ ۵ ) پیوند خوبی نخواهید داشت.پیوسته در
نظر یکدیگر بد جلوه می‎کنید و حرف یکدیگر را نمی‎پذیرید.اغلب دوستان و همکارن از شما در رنج خواهند بود.درآمد خوبی
نخواهید داشت.فرزند نیز کم خواهید داشت.یک یا دو تا.روزهای جمعه برای شما خوب است.اردیبهشت با شهریور ( ۲ ۶
) پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت و همواره با هم سازگار و مهربان خواهید بود.زندگی خوشی در طالع دارید.ملک
و مال خوبی به دست می‎آورید.اگر گاه اختلاف جزئی بین شما پیش بیاید، مقصر متولد شهریور خواهد بود.فرزندان شما بیشتر
دختر خواهند بود.روزهای شنبه برای شما خوش یمن است.اردیبهشت با مهر ( ۲ ۷ ) پیوند خوبی خواهید داشت.با
هم در نهایت آرامش و خوشی زندگی خواهید کرد.کمتر ممکن است بین شما کدورت پیش بیاید.اگر هم پیش بیاید، بیشتر
از جانب متولد مهر است.با هم زندگی و عمر طولانی خواهید داشت.فاصله مرگ بین شما یک سال خواهد بود.فرزند زیادی
خواهید داشت.روزهای سه‎شنبه و جمعه برای شما خوش یمن است.اردیبهشت با آبان ( ۲ ۸ ) پیوند و شراکت
خوبی خواهید داشت.زندگی خوشی خواهید داشت و در آسایش و رفاه زندگی خواهید کرد.اگر رنجشی هم بین شما پیش بیاید،
اغلب از جانب متولد اردیبهشت است.اگر کمی خوددار باشید.جز مرگ، چیزی بین شما جایی نخواهد انداخت.روزهای جمعه و شنبه برای
شما خوش یمن است.اردیبهشت با آذر ( ۲ ۹ ) پیوند و شراکت خوب و زندگی خوب و عمر
طولانی خواهید داشت.با هم به مهربانی زندگی میکنید و طاقت جدایی یکدیگر را نخواهید داشت.پول خوبی به دست می‎آورید و
در آخر ثروت خوبی اندوخته خواهید داشت.روزهای یکشنبه و دوشنبه برای شما خوش یمن است.اردیبهشت با دی ( ۲
۱۰ ) پیوند و شراکت شما خوب است.اغلب با هم سازگار خواهید بود.اگر گاه اختلافی پیش بیاید، مقصر اغلب متولد
دی خواهد بود.از لحاظ مالی رفاه نسبی خواهید داشت.فرزند کم در طالع دارید.روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن است.اردیبهشت با
بهمن ( ۲ ۱۱ ) پیوند بسیار خوبی خواهد بود.با هم به توافق و شادمانی زندگی خواهید کرد.هم خودتان
و هم فرزندانتان در رفاه خواهید بود.گاه تقصیر و گناهی از جانب متولد اردیبهشت سر می‎زند که لازم است مراقب
اعمال خود باشد.اردیبهشت با اسفند ( ۲ ۱۲ ) پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت.نسبت به یکدیگر مهربان بوده
و با خوشی زندگی خواهید کرد.تعدادی فرزند خواهید داشت و از جانب آنان به شادی و نشاط دست می‎یابید.روزهای شنبه
برای شما خوش یمن خواهد بود.خرداد با خرداد ( ۳ ۳ ) پیوند و شراکت شما خوب است.ممکن است
در اوایل خیلی خوب نباشد، اما به ترتیب شرایط بهتر و بهتر می‎شود و انس و الفت بیشتری با هم
پیدا میکنید و این تا آخر عمر پایدار خواهد بود.اولاد خوش قدم و نیک سیرتی نصیب شما میشود.روزهای شنبه و
چهارشنبه برای شما خوش یمن است.خرداد با تیر ( ۳ ۴ ) پیوند و شراکت شما میانه است.نه چندان
خوب و نه چندان بد.گاه با هم سازگار و موافق، و گاه در جنگ و ناسازگار خواهید بود.معمولاً بین جنگ
و آشتی فاصله زیادی ندارید.اغلب تقصیر با متولد خرداد است.روزهای چهارشنبه با شما سازگار است.خرداد با مرداد ( ۳
۵ ) پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت.اغلب نسبت به هم ظنین و بدگمان میشوید.اگر بدینی و کینه‎توزی را کنار
بگذارید، این پیوند یا شراکت بهتر خواهد شد.البته متولد مرداد بایستی بیشتر مدارا کند.در ضمن فرزند کمی خواهید داشت، زیرا
اغلب فرزند شما قبل یا بعد از تولد خواهد مرد.روزهای چهارشنبه برای شما خوب است.خرداد با شهریور ( ۳
۶ ) پیوند و شراکت شما بسیار خوب است.با هم سازگار و متفق خواهید بود.اگر گاه جزئی کدورت هم پیش
بیاید، دیگران عامل آن خواهند بود.به دلیل شرایط و موقعیت متولد خرداد، فرزندی نخواهید داشت یا تعداد یک یا دو
فرزند بیشتر نخواهید داشت.روزهای چهارشنبه و جمعه برای شما خوش یمن است.خرداد با مهر ( ۳ ۷ ) پیوند
و شراکت خیلی خوبی خواهید داشت.سود زیادی به یکدیگر میرسانید.زندگی خوش و سعادتمندی خواهید داشت.اگر اختلاف جزئی پیش بیاید، مقصر
متولد خرداد است.تعداد فرزندان شما کم خواهد بود.روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن است.خرداد با ابان ( ۳ ۸
) پیوند و شراکت شما میانه است.گاه با هم خوش و سازگار هستید و گاه ناسازگار.باید هر دو مراقب گفتار
و زبانتان باشید.اگر کار و زندگی شما با خوشی و موفقیت توأم باشد در زندگی صاحب فرزند نیز خواهید شد.روزهای
چهارشنبه و پنجشنبه برای شما خوب است.خرداد با اذر ( ۳ ۹ ) پیوند و شراکت شما میانه است.بیشتر
در قهر و ستیز زندگی خواهید کرد.اغلب مقصر متولد خرداد است.یک تا دو فرزند نصیب شما میشود.متولد خرداد عمر طولانی
خواهد داشت.روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوش یمن است.خرداد با دی ( ۳ ۱۰ ) پیوند و شراکت
خوبی خواهید داشت.اغلب موافق و مطیع هم بوده به خوبی زندگی خواهید کرد.به ندرت ممکن است اختلاف جدی بین شما
پیش بیاید که آن هم به زودی برطرف میگردد.روزهای یکشنبه برای شما خوب خواهد بود.خرداد با بهمن ( ۳
۱۱ ) پیوند و شراکت نه چندان خوب و نه چندان بد خواهید داشت.گاه بین شما خصومت و اختلاف پیش
می‎آید که عامل آن حسودان و بدگویان هستند.افراد بیگانه را به منزل راه ندهید و به هر کس اعتماد نکنید.شما
صاحب چند فرزند که بیشتر پسر خواهد بود می‎شوید.روزهای شنبه و پنجشنبه برای شما خوب است.خرداد با اسفند ( ۳
۱۲ ) پیوند و شراکت خیلی خوبی خواهید داشت.پیوسته سازگار و مطیع هم خواهید بود.از لحاط مادی در رفاه
و آسایش خواهید بود و بیشتر عمرتان را با خوشی سپری خواهید کرد.تعداد فرزندان شما کم خواهد بود.روزهای پنجشنبه برای
شما خوش یمن است.تیر با تیر ( ۴ ۴ ) پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت.اغلب با هم ناسازگار
بوده و زندگی را بر خود تلخ می‎کنید.اگر این پیوند و شراکت صورت نگیرد، بهتر است.زیرا ممکن است منجر به
جدایی و طلاق شود.روزهای یکشنبه و چهارشنبه برای شما خوب است.تیر با مرداد ( ۴ ۵ ) پیوند و
شراکت خوبی خواهید داشت.با هم سازگار و موافق و خوشبخت خواهید بود.در این پیوند به سعادت و خوشی دست میابید.به
ندرت ممکن است بین شما کدورت پیش بیاید.در زندگی صاحب چند فرزند میشوید وروزهای یکشنبه و جمعه برای شما خوش
یمن است.تیر با شهریور ( ۴ ۶ ) پیوند و شراکت شما متوسط است.حفظ ظاهر میکنید، اما توافق و
محبت پایداری نسبت به هم نخواهید داشت.فرزندان شما هم زندگی متوسطی خواهند داشت.عمر متولد تیر بیشتر خواهد بود.روزهای شنبه برای
شما خوش یمن است.تیر با مهر ( ۴ ۷ ) پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت.با هم سازگار و
موافق و مهربان خواهید بود.هر چه بیشتر بروید، انس و الفت بیشتری با هم پیدا می‎کنید.اگر هم گاه اختلاف یا
کدورتی هم پیش بیاید.به زودی بر طرف می‎شود.که البته بیشتر مقصر متولد مهر خواهد بود.فرزندان زیادی خواهید داشت.روزهای جمعه برای
شما خوش یمن خواهد بود.تیر با ابان ( ۴ ۸ ) پیوند یا شراکت خوبی نیست، بهتر است صورت
نگیرد.زندگی تلخ و توأم با فتنه و فساد خواهید داشت.مال و روزی کمی نصیب شما میشود.در صورت فرزندار شدن، فرزندان
نافرمانی خواهید داشت.روزهای شنبه برای شما خوب است.تیر با اذر ( ۴ ۹ ) پیوند و شراکت خوبی خواهید
داشت.در اکثر موارد با هم موافق بوده و زندگی خوب و راحتی در پیش خواهید داشت.بعد از سه سال، خصومتی
بین شما پیش می‎آید که به زودی برطرف میشود.تعدادی فرزند در طالع شما دیده میشود.روزهای شنبه برای شما خوش یمن
خواهد بود.تیر با دی ( ۴ ۱۰ ) پیوند و شراکت نسبتاً خوبی است.ابتدای زندگی یا شراکت ، رفاه
نسبی خواهید داشت.اندکی خصومت بین شما پیش می‎آید که بیشتر مقصر متولد تیر خواهد بود.اما کم کم رفاه بیشتری پیدا
میکنید و با هم زندگی خوب و طولانی خواهید داشت.روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوش یمن است.تیر با بهمن
( ۴ ۱۱ ) پیوند و شراکت خیلی خوبی است.با هم در توافق و مهربانی زندگی میکنید.پول و موقعیت
خوبی به دست خواهید آورد.فرزندان خوشبخت و موفقی خواهید داشت.به ندرت ممکن است بین شما کدورت یا دلخوری پیش بیاید.روزهای
شنبه و پنجشنبه برای شما خوش یمن است.تیر با اسفند ( ۴ ۱۲ ) شراکت و پیوند گرمی خواهید
داشت.با هم رفیق و سازگار بوده با احترام زندگی خواهید کرد.در اغلب امور صبور و استوار بوده و مصلحت یکدیگر
را در نظر میگیرید.تعداد فرزندان شما کم است، زیرا فرزند برای شما نمیماند.روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن خواهد بود.شهریور
با شهریور ( ۶ ۶ ) پیوند و شراکت نامبارکی است بهتر است صورت نگیرد.چون همواره در کشمکش و
نزاع خواهید بود و در موارد کمی ممکن است سازگاری بین شما وجود داشته باشد.اولاد کم و ناموفق نصیب شما
خواهد شد.روزهای شنبه برای شما خوب است.شهریور با مهر ( ۶ ۷ ) پیوند و شراکت خوبی خواهد بود.پیوسته
در توافق و شادمانی به سر برده و رفاه و درآمد خوبی خواهید داشت و به ندرت ممکن است با
هم اختلاف پیدا کنید.زندگی خانوادگی خوب همراه با فرزندانی خوب و موفق خواهید داشت.روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای شما خوش
یمن خواهد بود.شهریور با ابان ( ۶ ۸ ) پیوند و شراکت خیلی خوبی نخواهد بود.ابتدای زندگی یا شراکت،
وضع بهتری خواهید داشت، اما اواسط عمر گرفتار سختی می‎شوید.آخر عمر وضع متعادل و بهتر خواهد شد.فرزند کمی خواهید داشت،
زیرا فرزند برای شما نمیماند.روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن خواهد بود.شهریور با اذر ( ۶ ۹ ) پیوند
و شراکت خوبی خواهید داشت.به خوبی ایام را پشت سر خواهید گذاشت و روز به روز برای یکدیگر عزیزتر میشوید.از
لحاظ مالی نیز به ترتیب شرایط بهتری خواهید داشت.همچنین فرزندان خوبی پرورش خواهید داد.روزهای شنبه برای شما خوش یمن خواهد
بود.شهریور با دی ( ۶ ۱۰ ) پیوند و شراکت خوبی نخواهد بود.در زندگی گاه سازگار و خوش و
گاهی ناسازگار خواهید بود.هیچ وقت به توافق کامل نمی‎رسید و این بیشتر تقصیر متولد دی خواهد بود.در صورت پیوند فاصله
مرگ بین شما چهار سال خواهد بود.روزهای چهارشنبه برای شما خوب است.شهریور با بهمن ( ۶ ۱۱ ) پیوند
و شراکت خوبی خواهد بود.با هم موافق و یکدل و سازگار خواهید بود.فرزند کم، اما سر به راه خواهید داشت.از
لحاظ مالی هر چه جلوتر بروید، موقعیت بهتری پیدا می‎کنید.به ندرت ممکن است بین شما کدورت پیش بیاید.روزهای پنجشنبه برای
شما خوب است.شهریور با اسفند ( ۶ ۱۲ ) پیوند و شراکت بسیار خوبی است.زندگی خوش و موافق و
توام با محبت و یکرنگی خواهید داشت.اغلب در رفاه و آسایش به سر خواهید برد.فرزند کم اما با هوش و
فهیم نصیب شما خواهد شد.روزهای جمعه برای شما خوش یمن خواهد بود.مرداد با مرداد ( ۵ ۵ ) پیوند
و شراکت شما متوسط خواهد بود.گاه سازگار و گاهی ناسازگار خواهید بود.صدمه یا جراحتی به یکی از متولدین مرداد وارد
میشود که دو تا شش ماه در او باقی می‏ماند.یکی از متولدین مرداد کارمند دولت خواهد بود.روزهای یکشنبه و چهارشنبه
برای شما خوب است.مرداد با شهریور ( ۵ ۶ ) در شراکت یا ازدواج ، ابتدا موافق و سازگار
خواهید بود.اما بعد متولد مرداد ناسازگار شده با هم خصومت و مجادله میکنید.حتی ممکن است یکی بر دیگری آسیب برسانید.آن
وقت از یکدیگر جدا زندگی کنید و مدتی در مشکلات و گرفتاری به سر ببرید.اگر چنین وصلت یا شراکتی صورت
نگیرد، بهتر است.روزهای یکشنبه و سه‎شنبه برای شما خوب است.مرداد با مهر ( ۵ ۷ ) پیوند یا شراکت
شما متوسط است.اغلب ناموافق و ناسازگار خواهید بود.بیشتر مقصر متولد مرداد است و باید از خود خویشتنداری بیشتری نشان دهد.فرزندان
کمی خواهید داشت، اما آنها در رفاه و آرامش خواهند بود.روزهای یکشنبه و سه‎شنبه برای شما خوب است.مرداد با آبان
( ۵ ۸ ) پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت.نسبت به هم سازگار و مهربان خواهید بود.زندگانی مرفه و
طولانی خواهید داشت.اگر گاه کدورتی پیش بیاید، به خاطر حرف نادرست و بدی است که یکی از شما دو نفر
میزنید.تعداد فرزندان شما کم خواهند بود.روزهای پنجشنبه برای شما خوب است.مرداد با آذر ( ۵ ۹ ) پیوند و
شراکت متوسطی است.در اوایل با هم لجاجت میکنید که بیشتر متولد آذرماه مقصر خواهد بود.متولد مرداد باید تحمل بیشتری از
خود نشان دهد بعد کم و بیش زندگی بهتری خواهید داشت.اولاد کمی خواهید داشت.روزهای یکشنبه و پنجشنبه برای شما خوش
یمن است.مرداد با دی ( ۵ ۱۰ ) پیوند و شراکت نسبتاً خوبی خواهید داشت.گاه یکی از شما دو
نفر ناسازگار می‎شوید، ولی زود سازش می‎کنید.اگر کمی بیشتر به هم احترام بگذارید، شرایط زندگی بهتری در پیش خواهید داشت.هر
چه بیشتر بروید، زندگی بهتر و آرام‎تری خواهید داشت.روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن است.مرداد با بهمن ( ۵
۱۱ ) پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت.پیوسته با هم ناسازگاری میکنید و زندگی تلخ و سختی خواهید داشت.اگر این
پیوند یا شراکت صورت نگیرد، بهتر خواهد بود.روزهای شنبه برای شما خوب خواهد بود.مرداد با اسفند ( ۵ ۱۲
) پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت.موافق و سازگار زندگی می‎کنید و کمتر به اختلاف میرسید.عمری را با خوشی و
رضایت سپری خواهید کرد و از رفاه و آرامش برخوردار خواهید بود.فرزند زیادی نصیب شما می‎شود.روزهای شنبه و یکشنبه برای
شما خوش یمن است.مهر با مهر ( ۷ ۷ ) پیوند و شراکت خوبی نخواهد داشت.در ظاهر موافق و
در باطن بدخواه یکدیگر میشوید.اگر چه زندگی غیر قابل تحملی نخواهید داشت.با این حال مصلح این است که این پیوند
صورت نگیرد.روزهای سه‎شنبه برای شما خوب است.مهر با آبان ( ۷ ۸ ) پیوند و شراکت شما میانه است.چون
حال متغیری خواهید داشت.گاه سازگار و زمانی ناسازگار خواهید بود.اغلب در حال بگو مگو و مجادله خواهید بود.بیشتر متولد آبان
مقصر میباشد.صاحب فرزند میشوید، ولی از فرزند خیری نمی‎بینید.روزهای جمعه برای شما خوب خواهد بود.مهر با آذر ( ۷
۹ ) شراکت و پیوند خوبی نخواهید داشت و با آن که در ابتدا مطیع و سازگار هستید، اما به
ترتیب متولد آذر ناسازگار شده گاه حیله‎گری میکند و بالاخره باعث جدایی و طلاق میشود.اگر زندگی مشترک شما دوام بیاورد،
صاحب فرزند کمی خواهید شد.روزهای جمعه برای شما خوب است.مهر با دی ( ۷ ۱۰ ) پیوند و شراکت
خوبی خواهید داشت.اغلب سازگار و موافق و مهربان زندگی خواهید کرد.گاه متولد مهر ناسازگاری میکند، ولی به زودی وضع عادی
میشود.فرزندی شجاع و هوشمند نصیب شما میشود.در هر حال زندگی خوبی را پیش رو خواهید داشت.روزهای جمعه و شنبه برای
شما خوب خواهد بود.مهر با بهمن ( ۷ ۱۱ ) پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت.با هم به خوبی
و خوشی زندگی می‎کنید.گاه به خاطر مال دنیا با هم کدورت پیدا می‎کنید که بیشتر مقصر متولد مهر خواهد بود.از
لحاظ مالی در رفاه خواهید بود.صاحب چند فرزند خواهید بود.روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن است.مهر با اسفند ( ۷
۱۲ ) پیوند و شراکت خیلی خوبی خواهید داشت.پیوسته در زندگی موافق و سازگار و مهربان خواهید بود تا
آنجا که دیگران بر شما حسادت خواهند کرد.روز به روز موقعیت مالی بهتری پیدا خواهید کرد.فرزندان زیادی خواهید داشت.روزهای یکشنبه
برای شما خوش یمن است.آبان با آبان ( ۸ ۸ ) پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت.زندگی شما پیوسته
با اختلاف، عصبانیت و ناسازگاری همراه است.فرزند زیاد، اما بعضاً ناصالح خواهید داشت.بهتر است این پیوند انجام نگیرد.روزهای یکشنبه روز
خوبی برای شماست.آبان با آذر ( ۸ ۹ ) پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت.سازگار و مطیع و مهربان
با هم زندگی کرده هرگز از هم جدا نمی شوید سراسر زندگی را به خوبی طی میکنید.فقط باید از آب
پرهیز کنید زیرا آب موجب مرگ یکی از شما دو نفر خواهد شد.روزهای جمعه و شنبه برای شما خوش یمن
است.آبان با دی ( ۸ ۱۰ ) این پیوند و شراکت ، همراه با توافق سازگاری است به شرط
آن که متولد دی اهل مدارا باشد.گاه در رفاه مالی و گاه تنگدست خواهید بود.صاحب چند فرزند میشوید.کم کم شرایط
بهتری پیدا میکنید.روزهای سه‎شنبه برای شما خوش یمن است.آبان با بهمن ( ۸ ۱۱ ) پیوند و شراکت خوب
و موافق و سازگار خواهید داشت.اغلب در توافق و شادمانی به سر خواهید برد.مال و ثروت نسبتاً خوبی به دست
خواهید آورد.صاحب فرزندان خوبی میشوید ولی بعضی از آنها در کودکی خواهند مرد.روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است.آبان با
اسفند ( ۸ ۱۲ ) شراکت و پیوند خوبی خواهید داشت.با هم به خوشی زندگی خواهید کرد.هرگاه قهری پیش
بیاید، فوراً با هم آشتی خواهید کرد.عجیب این که مرگ شما دو نفر با هم یا شبیه هم اتفاق خواهد
افتاد.روزهای شنبه برای شما خوش یمن است.آذر با آذر ( ۹ ۹ ) پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت.اغلب
سازگار و موافق زندگی خواهید کرد.فرزند کمی خواهید داشت که عمرشان طولانی است.در ابتدای زندگی ممکن است گاه کدورتی پیش
بیاید که به زودی بر طرف میشود.روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است.آذر با دی ( ۹ ۱۰ )
پیوند و مشارکت خوبی خواهید داشت.اگر چه گاه در بین شما مشاجره و کدورت پیش خواهد آمد، اما هر بار
فوراً آشتی خواهید کرد.یکی از شما دو نفر از آب صدمه خواهد خورد.در زندگی دارای چند فرزند میشوید.عمر متولد دی
ماه طولانی‎تر خواهد بود.روزهای شنبه و پنجشنبه برای شما خوب است.آذر با بهمن ( ۹ ۱۱ ) پیوند و
شراکت خوبی نخواهید داشت زیرا پیوسته در سوءظن و مخالفت با یکدیگر به سر خواهید برد.بیشتر مقصر متولد آذر است.در
صورت ازدواج صاحب چند فرزند میشوید که بعضی از آنها خواهند مرد.بهتر است این ازدواج و شراکت صورت نگیرد.روزهای جمعه
و شنبه برای شما خوب است.آذر با اسفند ( ۹ ۱۲ ) پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت.زندگی سازگار
و موافق با عمری طولانی خواهید داشت.مال و ثروت خوبی نصیب شما میشود.تعدادی فرزند خواهید داشت که بیشتر پسر خواهند
بود.اگر چه بعضی از آنها به بیماری سختی گرفتار میشوند، اما به سلامت و عافیت میرسند.روزهای شنبه و یکشنبه برای
شما خوش یمن است.دی با دی ( ۱۰ ۱۰ ) پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت چون سخت نسبت
به هم ناسازگار بوده پیوسته در جنگ و جدال به سر خواهید برد.صاحب فرزند کمی میشوید.در زندگی رفاه و درآمد
خوبی نخواهید داشت.بهتر است این پیوند صورت نگیرد.روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوب است.دی با بهمن ( ۱۰
۱۱ ) پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت.با هم مهربان و سازگار و موافق بوده، روز به روز برای هم
عزیزتر میشوید.تا آخر عمر از هم جدا نخواهید شد و عمری طولانی خواهید داشت.دارای چند فرزند میشوید و درآمد خوبی
نیز خواهید داشت.روزهای جمعه و یکشنبه برای شما خوب است.دی با اسفند ( ۱۰ ۱۲ ) پیوند و مشارکت
خیلی خوبی خواهید داشت.پیوسته سازگار و موافق هم بوده روز به روز از لحاظ مالی نیز در ترقی و رفاه
بیشتری قرار میگیرید تا آنجا که ممکن است حسادت دیگران را موجب میشوید.در ضمن دارای چندین فرزند میشوید.رزهای شنبه برای
شما خوش یمن است.بهمن با بهمن ( ۱۱ ۱۱ ) پیوند و مشارکت شما میانه است.ابتدا موافق و سازگار خواهید
بود.ولی به ترتیب ناسازگار شده کم و بیش در اختلاف و کدورت به سر خواهید برد.بیشتر متولد بهمن مقصر خواهد
بود.باید هر دو خویشتندار باشید.فرزندان شما کم خواهد بود.روزهای شنبه برای شما خوش یمن است.بهمن با اسفند ( ۱۱
۱۲ ) پیوند و شراکت متوسطی خواهید داشت.ابتدا موافق و سازگار هم بوده، اما بعد بین شما مشاجره و گفتگو
پیش خواهد آمد که اغلب عامل آن دیگران خواهند بود.اگر خویشتندار باشید، کم کم شرایط مناسب‎تر خواهد شد.در زندگی صاحب
چد فرزند میشوید.روزهای شنبه برای شما خوش یمن است.اسفند با اسفند ( ۱۲ ۱۲ ) پیوند و شراکت خوبی
خواهید داشت.اغلب نسبت به هم سازگار و موافق بوده و از رفاه نسبی نیز برخوردار خواهید شد.گاه بین شما کدورت
و اختلاف پیش می‎آید که بهتر است هر دو خویشتندار باشید.روزهای جمعه و شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود.فالگو
همچنین بخوانید :  عوامل اصلي كمبود كلسيم در كودكان
بد شدن حال ترانه علیدوستی در فرودگاه + فیلم
دختر ایرانی که یک شبه قد بلند شد !

فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگدکتر تاجبخشعضویت در تلگرام
دکتر بتول طاهریمهر پروازشارژعضویت در تلگرام
دکتر دین محمدی
فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگدکتر تاجبخشعضویت در تلگرامدکتر بتول طاهریمهر پروازشارژعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامبلیط

x