راههای رسیدن به آرامش

راههای رسیدن به آرامش

هر که هستید و هر کجا زندگی می‌کنید، آرامش را بهزندگی خویش دعوت کنید و آن را در ذهن خود جایگزین سازید.اگر کلام و رفتارشما قرین آرامش باشد بدون شک این ویژگی به دنیای اطراف شما نیز سرایت خواهدکرد.بخاطر داشته باشید، برای رسیدن به این وضعیت ، لازم است برخی قابلیتهایویژه را در خود پرورش […]

هر که هستید و هر کجا زندگی می‌کنید، آرامش را بهزندگی خویش دعوت کنید و آن را در ذهن خود
جایگزین سازید.اگر کلام و رفتارشما قرین آرامش باشد بدون شک این ویژگی به دنیای اطراف شما نیز سرایت خواهدکرد.بخاطر داشته
باشید، برای رسیدن به این وضعیت ، لازم است برخی قابلیتهایویژه را در خود پرورش دهید و شرایط خاصی را
در زندگی خویش ایحاد نمایید.رعایت نکات زیر مقدماتی است که به شما کمک می‌کند و در این مسیر گامبردارید.راههای رسیدن
به آرامش یاد بگیرید که گاه مسائل را رها سازید.بدین معنی که به هر مسئله‌ای دائما گره نخورید.وقتی همیشه و
همه جا فکر مسائل خود هستید و به مرور آنها می‌پردازید،در واقع همیشه بار اضافی را با خود حمل می‌کنید،
که این خود سبب ایجاد اضطرابو استرس در شما می‌گردد.بیاموزید که با یک ذهن رها و آزاد زندگی کنید.اینامر به
شما کمک می‌کند تا با هر محرک کوچک و یا مانع جزئی آشفته نشوید.به خود و خدای خود ایمان داشته
باشید.اگر به خود و خدای خود ایمان داشته باشید، براحتیاز عهده مشکلات زندگی برخواهید آمد و ثابت قدم و مطمئن
در راهرسیدن به اهداف خود گام بر خواهید داشت.
مثبت اندیش باشید.اگر دیدگاه مثبت اندیشی نداشته باشید، همه چیز می‌تواند بی‌فایده و بی‌ثمرباشد.داشتن نگرش مثبت و امید ، بهترین
سلاح در مقابل ترس و اضطراب است.نسبت به انتظارات و برنامه‌های خود واقع بین ومنطقی باشید.توانائیهای خود را در موقعیتهای
خاص بشناسید و نسبتبه عدم توانائیها و ضعفهای خود واقع بین باشید.هر چقدر نگرش شما نسبتبه مسائل زندگی منطقی‌تر باشد،
به آرامش بیشتری دست خواهید یافت.نسبت به انسانها ، عشق بی قید و شرط خود را نثارکنید.شما می‌توانید از دوستان
، همکلاسیهای خود شروعکنید.یاد بگیرید که آنها را بدون قید و شرط دوست بدارید، در مقابلضعفهای آنها صبور باشید و
خطاها و اهمال کاریهایشان را ببخشید.هر چقدر نسبتبه دیگران بخشش بیشتری داشته باشید، احساس شادی و خرسندی بیشتری را تجربهخواهید
کرد.معنای فداکاری را لمس کنید.دست بخشش داشته باشید، ولی انتظار بازگشت نداشتهباشید.دیگران را به شیوه خودشان خوشحال کنید.به افراد بی
پناه و یتیمو فقیر کمک کنید.برای آنهایی که خواهان یاری گرفتن از شما هستند پشت وپناه باشید، و بدون آن
که منتی بر آنها نهید تکیه گاهشان باشید، هر چقدربیشتر ببخشایید، از الزامات و قید و بندها بیشتر رها خواهید
شد.افکار خود را بازسازی کنید.در افکار و عقاید خویش نسبت به شخص خود ، بازنگریکنید.بیاموزید در مقابل خویشتن صبور باشید
و ارزشها ، استعدادها ومهارتهای خود را ارج نهید.خود را بدون هیچ قید و شرطی دوست بدارید.هر گونهترس و تردید
غیر منطقی که در مورد خود دارید، کنار بگذارید.اگر دیدگاهمثبت و سالمی را در مورد خود داشته باشید، یاد خواهید
گرفت که خود را بدونقید و شرط قبول داشته باشید.
golestanclub
همچنین بخوانید :  روزه ذهن در کنار روزه جسمانی آرامش روحی و روانی را در پی دارد
حاشیه های بازیگر زن سینمای ایران فیلم
آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
اخبار مرتبط :
سامسونگکفش پاشنه مخفیدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز

روش هایی برای انرژی بالا در حین کار
روش هایی برای انرژی بالا در حین کار
علت ودرمان حرف زدن در خواب برخی افراد
علت ودرمان حرف زدن در خواب برخی افراد
راهکار وجملاتی برای کنترل اضطراب
راهکار وجملاتی برای کنترل اضطراب
تفاوتهای زنان و مردان در عشق ورزیدن
تفاوتهای زنان و مردان در عشق ورزیدن
چند راه حل ساده برای کسب احترام
چند راه حل ساده برای کسب احترام
راه های درمان وسواس فکری
راه های درمان وسواس فکری
۵گام برای سالم زندگی کردن
۵گام برای سالم زندگی کردن
رازپنهانی برای زندگی بهتر؛لبخند و شادی
رازپنهانی برای زندگی بهتر؛لبخند و شادی
سامسونگکفش پاشنه مخفیدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز