اشتغال زنان و كاهش رضايت زناشويي

ایسنا-نتايج يك پژوهش نشان مي‌دهد: اشتغال زنان باعث كاهش رضايت زناشويي و افزايش روان رنجوري همسرانشان مي‌شود. لذا بايد زنان شاغل اهتمام بيشتري در نقش همسرداري و امور مربوط به خانواده داشته باشد. دكتر يوسفعلي عطاري، دكتر غلامرضا خجسته‌مهر و عباس امان اللهي فرد، در پژوهش خود با عنوان «مقايسه رضايت زناشويي و روان رنجوري […]

ایسنا-نتايج يك پژوهش نشان مي‌دهد: اشتغال زنان باعث كاهش رضايت زناشويي و افزايش روان رنجوري همسرانشان مي‌شود. لذا بايد زنان شاغل اهتمام بيشتري در نقش همسرداري و امور مربوط به خانواده داشته باشد. دكتر يوسفعلي عطاري، دكتر غلامرضا خجسته‌مهر و عباس امان اللهي فرد، در پژوهش خود با عنوان «مقايسه رضايت زناشويي و روان رنجوري افراد بر اساس اشتغال همسر و نوع ازدواج»، آورده‌اند: امروز در ساختار اقتصادي و اجتماعي تغييراتي حاصل شده كه فرصتهاي شغلي براي زنان ايجاد كرده است. بدين ترتيب زنان دامنه فعاليت‌هاي خود را از محدوده خانه فراتر مي‌برند و به نظامهاي شغلي مي‌پيوندند. پيوستن زنان به جامعه، تغييراتي را در نقش سنتي آنان ايجاد كرده است.
اين پژوهش مي‌افزايد: با اين همه اشتغال زنان دغدغه‌هايي را براي همه جوامع به خصوص در جامعه ما براي مرداني كه همسرانشان شاغل مي‌باشند به وجود آورده است كه كمتر مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته‌اند. لذا پژوهش حاضر به منظور مقايسه رضايت زناشويي و روان رنجوري افراد داراي همسر شاغل و غير شاغل كاركنان اداره‌هاي دولتي شهر اهواز انجام شد.
اين پژوهش خاطرنشان مي‌كند: آزمودني‌ها در اين پژوهش 174 نفر( 66 نفر داراي همسر شاغل و 108 نفر داراي همسر خانه‌دار) بودند كه به روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي انتخاب شدند. آزمودني‌ها به پرسش‌نامه‌هاي رضايت زناشويي انريچ (ENRICH)، پرسش‌نامه شخصيتي تئو ( FFI ـ NEO ) و پرسش‌نامه اطلاعات فردي خانوادگي پاسخ دادند.

در اين پژوهش تصريح شده است: براي تحليل داده‌ها علاوه بر روش‌هاي توصيفي ( ميانگين و انحراف معيار )، از آزمون t و آزمون تحليل واريانس براي آزمودن فرضيه‌ها استفاده شد. بين ميزان رضايت زناشويي افراد داراي همسر شاغل و غير شاغل( خانه‌دار ) تفاوت معني‌داري وجود دارد و افراد داراي همسر غيرشاغل(خانه‌دار) از افراد داراي همسر شاغل رضايت زناشويي بيشتري دارند. بين ميزان روان‌ رنجوري افراد داراي همسر شاغل و غيرشاغل( خانه‌دار) تفاوت معني داري وجود ندارد.

اين پژوهش مي‌افزايد: بين ميزان رضايت زناشويي مردان داراي ازدواج فاميلي و مردان داراي ازدواج غيرفاميلي تفاوت معني‌داري وجود ندارد.

اين پژوهش يادآور شد : اشتغال زنان باعث كاهش رضايت زناشويي و افزايش روان رنجوري همسرانشان مي‌شود. لذا بايد زنان شاغل اهتمام بيشتري در نقش همسرداري و امور مربوط به خانواده داشته باشد.

اشتغال زنان و كاهش رضايت زناشويي

گالری شخصی جواهرات هنرمندان
دندانهای افراد مشهور قبلا چگونه بود ؟!! + تصاویر
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
گزارش تصویری
سوژه های خنده دار
مروری بر گذشته

فوتبال اعتماد به نفس دختران را افزایش می‌دهد

فوتبال اعتماد به نفس دختران را افزایش می‌دهد

چگونه براى روزهاى امتحان برنامه ریزى كنیم؟

چگونه براى روزهاى امتحان برنامه ریزى كنیم؟

آیا ممکن است علت افسردگی به جای مغز، در معده شما باشد؟

آیا ممکن است علت افسردگی به جای مغز، در معده شما باشد؟

راهکارهایی ساده برای رفع استرس شغلی

راهکارهایی ساده برای رفع استرس شغلی

اختلال دو قطبی را با افسردگی اشتباه نگیرید

اختلال دو قطبی را با افسردگی اشتباه نگیرید

۱۰ چیزی که باید در مورد اختلال عصبی بدانید

۱۰ چیزی که باید در مورد اختلال عصبی بدانید

هورمون های شادی آور کدامند؟

هورمون های شادی آور کدامند؟

همه فواید گریه کردن روی روان و بدن

همه فواید گریه کردن روی روان و بدن
سایر مطالب روانشناسی
Polywash