اشتغال زنان و كاهش رضايت زناشويي

ایسنا-نتايج يك پژوهش نشان مي‌دهد: اشتغال زنان باعث كاهش رضايت زناشويي و افزايش روان رنجوري همسرانشان مي‌شود. لذا بايد زنان شاغل اهتمام بيشتري در نقش همسرداري و امور مربوط به خانواده داشته باشد. دكتر يوسفعلي عطاري، دكتر غلامرضا خجسته‌مهر و عباس امان اللهي فرد، در پژوهش خود با عنوان «مقايسه رضايت زناشويي و روان رنجوري […]

ایسنا-نتايج يك پژوهش نشان مي‌دهد: اشتغال زنان باعث كاهش رضايت زناشويي و افزايش روان رنجوري همسرانشان مي‌شود. لذا بايد زنان شاغل اهتمام بيشتري در نقش همسرداري و امور مربوط به خانواده داشته باشد. دكتر يوسفعلي عطاري، دكتر غلامرضا خجسته‌مهر و عباس امان اللهي فرد، در پژوهش خود با عنوان «مقايسه رضايت زناشويي و روان رنجوري افراد بر اساس اشتغال همسر و نوع ازدواج»، آورده‌اند: امروز در ساختار اقتصادي و اجتماعي تغييراتي حاصل شده كه فرصتهاي شغلي براي زنان ايجاد كرده است. بدين ترتيب زنان دامنه فعاليت‌هاي خود را از محدوده خانه فراتر مي‌برند و به نظامهاي شغلي مي‌پيوندند. پيوستن زنان به جامعه، تغييراتي را در نقش سنتي آنان ايجاد كرده است.
اين پژوهش مي‌افزايد: با اين همه اشتغال زنان دغدغه‌هايي را براي همه جوامع به خصوص در جامعه ما براي مرداني كه همسرانشان شاغل مي‌باشند به وجود آورده است كه كمتر مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته‌اند. لذا پژوهش حاضر به منظور مقايسه رضايت زناشويي و روان رنجوري افراد داراي همسر شاغل و غير شاغل كاركنان اداره‌هاي دولتي شهر اهواز انجام شد.
اين پژوهش خاطرنشان مي‌كند: آزمودني‌ها در اين پژوهش 174 نفر( 66 نفر داراي همسر شاغل و 108 نفر داراي همسر خانه‌دار) بودند كه به روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي انتخاب شدند. آزمودني‌ها به پرسش‌نامه‌هاي رضايت زناشويي انريچ (ENRICH)، پرسش‌نامه شخصيتي تئو ( FFI ـ NEO ) و پرسش‌نامه اطلاعات فردي خانوادگي پاسخ دادند.

در اين پژوهش تصريح شده است: براي تحليل داده‌ها علاوه بر روش‌هاي توصيفي ( ميانگين و انحراف معيار )، از آزمون t و آزمون تحليل واريانس براي آزمودن فرضيه‌ها استفاده شد. بين ميزان رضايت زناشويي افراد داراي همسر شاغل و غير شاغل( خانه‌دار ) تفاوت معني‌داري وجود دارد و افراد داراي همسر غيرشاغل(خانه‌دار) از افراد داراي همسر شاغل رضايت زناشويي بيشتري دارند. بين ميزان روان‌ رنجوري افراد داراي همسر شاغل و غيرشاغل( خانه‌دار) تفاوت معني داري وجود ندارد.

اين پژوهش مي‌افزايد: بين ميزان رضايت زناشويي مردان داراي ازدواج فاميلي و مردان داراي ازدواج غيرفاميلي تفاوت معني‌داري وجود ندارد.

اين پژوهش يادآور شد : اشتغال زنان باعث كاهش رضايت زناشويي و افزايش روان رنجوري همسرانشان مي‌شود. لذا بايد زنان شاغل اهتمام بيشتري در نقش همسرداري و امور مربوط به خانواده داشته باشد.

اشتغال زنان و كاهش رضايت زناشويي

برچسب ها:
اخبار مرتبط :
پربیننده ترین خبرها
درمان بیماری های بواسیر ، هموروئید ترومبوزه ، شقاق ، کیست مویی ، آبسه و فیستول
مروری بر گذشته

احساسات چگونه زندگی مالی را نابود می کنند؟

احساسات چگونه زندگی مالی را نابود می کنند؟

خصوصیات افراد باهوش, افراد باهوش چطور با کسانی که خوششان نمی‌آید رفتار می‌کنند

خصوصیات افراد باهوش, افراد باهوش چطور با کسانی که خوششان نمی‌آید رفتار می‌کنند

در مقابل انتقادها چه کنیم |انتقادها دردناکند امابسیار ارزشمند و هدایتگر می توانند باشند‎

در مقابل انتقادها چه کنیم |انتقادها دردناکند امابسیار ارزشمند و هدایتگر می توانند باشند‎

مقابله با وسواس در کودکان ,بهترین نوع درمان اختلال وسواس در کودکان چیست؟

مقابله با وسواس در کودکان ,بهترین نوع درمان اختلال وسواس در کودکان چیست؟

راههای موفقیت | 10 درس‌ زندگی که برای موفقیت به آن نیاز دارید

راههای موفقیت | 10 درس‌ زندگی که برای موفقیت به آن نیاز دارید

برخورد والدین با فرزندان |در مورد نحوه رفتار با نوجوان زیاد مطالعه کنید

برخورد والدین با فرزندان |در مورد نحوه رفتار با نوجوان زیاد مطالعه کنید

انواع خودکشی | 6 شغلی که آمار خودکشی در آنها به شدت بالا است!

انواع خودکشی | 6 شغلی که آمار خودکشی در آنها به شدت بالا است!

درمان اضطراب |بدترین راه های مقابله با اضطراب را بشناسید

درمان اضطراب |بدترین راه های مقابله با اضطراب را بشناسید
سایر مطالب روانشناسی
فروشگاه اینترنتی برندپوشانفروشگاه پارس نوران شرقتورهای نوروز 96