پیمان‌ ابدی‌ بدل‌ کار ایرانی‌ سریال‌ هشدار برای‌کبری‌ ۱۱

پیمان‌ ابدی‌ بدل‌ کار ایرانی‌ سریال‌ هشدار برای‌کبری‌ ۱۱

خانواده سبز : من‌ هنوز یک‌ ایرانی‌ هستم‌ در دنیا کم‌ نیستند هموطنانی‌ که‌ بنابه‌ دلایل‌ مختلف‌از کشور مهاجرت‌ کرده‌اند و با سکونت‌ در کشور ی‌بیگانه‌، با سعی‌ و تلاش‌ خود به‌ موفقیت‌ علمی‌،اقتصادی‌، تحصیلی‌ و ورزشی‌ مختلفی‌ رسیده‌اند.شاید شما هم‌ گاه‌ وبیگاه‌ با نام‌ و نشانی‌ از این‌هموطنان‌ در برنامه‌های‌ تلویزیونی‌، روزنامه‌ها،خبرگزاری‌ها… مواجه‌ می‌شوید. […]

m-150-1-26.jpg
خانواده سبز : من‌ هنوز یک‌ ایرانی‌ هستم‌
در دنیا کم‌ نیستند هموطنانی‌ که‌ بنابه‌ دلایل‌ مختلف‌از کشور مهاجرت‌ کرده‌اند و با سکونت‌ در کشور ی‌بیگانه‌، با سعی‌ و تلاش‌ خود به‌ موفقیت‌ علمی‌،اقتصادی‌، تحصیلی‌ و ورزشی‌ مختلفی‌ رسیده‌اند.شاید شما هم‌ گاه‌ وبیگاه‌ با نام‌ و نشانی‌ از این‌هموطنان‌ در برنامه‌های‌ تلویزیونی‌، روزنامه‌ها،خبرگزاری‌ها… مواجه‌ می‌شوید. هر چه‌ باشد بایداطمینان‌ داشت‌ که‌
فهرست‌ ایرانیان‌ موفق‌ هیچ‌وقت‌ تمامی‌ندارد .اما آنچه‌ که‌ به‌ بعضی‌ از این‌چهره‌ها اهمیت‌ می‌دهد آن‌ است‌ که‌ برخی‌ ازآنها علی‌رغم‌ موقعیت‌ مالی‌ و اجتماعی‌ خوبی‌ که‌در کشورهای‌ دیگر دارند، هنوز ریشه‌های‌ خود رابا کشور وسرزمین‌ مادری‌ حفظ کرده‌اند و با علاقه‌به‌ این‌ آب‌ و خاک‌ در تلاش‌ هستند تا قدمی‌ مثبت‌برای‌ این‌ کشور بردارند.
(پیمان‌ ابدی‌) یکی‌ از همان‌ ایرانی‌های‌ جوانی‌است‌ که‌ در موردش‌ صحبت‌ خواهیم‌ کرد‌. اوعضو تیم‌ (اکشن‌ کانسرت‌) یکی‌ از چهار تیم‌ مهم‌بدلکاری‌ درشهر (کلن‌) آلمان‌ است‌.اگر زبان‌ آلمانی‌ بدانید حتما نام‌ او را در عنوان‌بندی‌ سریال‌ (هشدار برای‌ کبری‌ ۱۱)، پلیس‌اتوبان‌ و پلیس‌ موتور سوار دیده‌اید. او سی‌ و سه‌ساله‌ است‌ و علی‌رغم‌ سال‌ها دوری‌ از ایران‌فارسی‌ را به‌ خوبی‌ حرف‌ می‌زند و البته‌ به‌زبان‌های‌ آلمانی‌، ایتالیایی‌، اسپانیایی‌ و انگلیسی‌نیز تسلط دارد. او بیش‌ از بیست‌ سال‌ است‌ که‌ درشهر کلن‌ زندگی‌ و تحصیل‌ می‌کند. در این‌ شهر دررشته‌ روان‌شناسی‌ ورزش‌ تحصیل‌ کرده‌ است‌. این‌رشته‌ یکی‌ از بخش‌های‌ روان‌شناسی‌ می‌باشد که‌سرو کار آن‌ با ورزش‌ کارانی‌ است‌ که‌ به‌ دلیل‌وقوع‌ اتفاق‌های‌ ناخوش‌آیند از ورزش‌می‌ترسند. (ابدی‌) تحصیل‌ در این‌ رشته‌ را تامقطع‌ دکترا ادامه‌ داده‌ و تحصیلات‌ او به‌ همین‌ جاختم‌ نمی‌شود. تحصیل‌ درزمینه‌ سینما و کارگردانی‌هم‌ بخش‌ دیگری‌ از فعالیت‌ اوست‌ تا این‌ جوان‌ایرانی‌ بتواند درخلق‌ و طراحی‌ صحنه‌های‌هیجان‌انگیز مهارت‌ خود را نشان‌ دهد. (ابدی‌)چند ماهی‌ در ایران‌ خواهد ماند و امیدوار است‌بتواند در این‌ مدت‌ کلاس‌هایی‌ را برای‌ آموزش‌بدلکاری‌ در ایران‌ دایر کند. مساله‌ای‌ که‌ سینمای‌ایران‌ شدیدا به‌ آن‌ نیازمند است‌. گفت‌ وگوی‌ ما رابا او بخوانید.
خانواده‌ سبز: شما هم‌ از آن‌ جوان‌هایی‌ بودید که‌از کودکی‌ به‌ سینما علاقه‌ داشتید؟
ابدی‌: نه‌ زمانی‌ که‌ دانش‌آموز بودم‌ علاقه‌ زیادی‌به‌ ورزش‌ اسکی‌ داشتم‌. در همان‌ زمان‌ برای‌ ادامه‌تحصیل‌ به‌ آلمان‌ رفتم‌. آنجا زمینه‌ ادامه‌ رشته‌اسکی‌ فراهم‌ نبود و من‌ رشته‌ ورزشی‌ شیرجه‌ راانتخاب‌ کردم‌.
m-150-1-29.jpg

خانواده‌ سبز: بعد چطور سر از حرفه‌ پرمخاطره‌بدلکاری‌ درآورید؟
ابدی‌: در سال‌ ۱۹۹۸ در دانشگاه‌ با یک‌ دعوت‌از سوی‌ یک‌ گروه‌ بدلکار مواجه‌ شدم‌ تا یک‌صحنه‌ بدلکاری‌ را اجرا کنم‌. پلی‌ در شهر کلن‌وجود دارد که‌ حدود ۲۱ متر ارتفاع‌ دارد وعمق‌آب‌ چهارونیم‌ متر است‌ و جریان‌ آب‌ در آن‌رودخانه‌ خیلی‌ سریع‌ است‌. در صحنه‌ای‌ از یک‌فیلم‌ خانمی‌ که‌ روی‌ این‌ پل‌ بازی‌ داشت‌ لیزمی‌خورد و پایین‌ می‌افتد. بعد از اجرای‌ موفق‌این‌ صحنه‌ با دعوت‌های‌ مختلف‌ گروه‌ بدلکاری‌برای‌ اجرای‌ این‌ صحنه‌ها مواجه‌ شدم‌ و مدتی‌بعد هم‌ عضو ثابت‌ تیم‌ آنها شدم‌.
خانواده‌ سبز: در آن‌ زمان‌ چند ساله‌ بودید؟
ابدی‌: ۲۵ سالم‌ بود.
خانواده‌ سبز: شاید برای‌ بسیاری‌ از خوانندگان‌ مااین‌ سوال‌ پیش‌ بیاید که‌ هزینه‌ تصادف‌اتومبیل‌های‌ سریال‌ هایی‌ مانند (هشدار برای‌کبری‌ ۱۱) چگونه‌ پرداخت‌ می‌شود؟
m-150-1-31.jpg

ابدی‌: این‌ ماشین‌ها از طرف‌ اسپانسر سریال‌ به‌ ماداده‌ می‌شود. در آلمان‌ تلویزیون‌ ابزار مهمی‌برای‌ تبلیغ‌ است‌ ما ماشین‌ها را مجانی‌ می‌گیریم‌ والبته‌ همه‌ آنها نو است‌. معمولا سه‌ ماشین‌ به‌ مامی‌دهند که‌ یکی‌ مال‌ هنرپیشه‌ اصلی‌ است‌. یکی‌برای‌ کارکرد ن‌ وانجام‌ عملیات‌ بدلکاری‌ و یک‌ماشین‌ هم‌ برای‌ موارد پیش‌بینی‌ نشده‌ در اختیارما قرار می‌گیرد.
خانواده‌ سبز: آنها برای‌ استفاده‌ از این‌ اتومبیل‌هاشرایط خاصی‌ دارند؟
ابدی‌: بله‌ برای‌ آنها مهم‌ این‌ است‌ که‌ وسیله‌ای‌ که‌در اختیار ما قرار می‌دهند، در هیچ‌ زمانی‌ منفی‌نشان‌ داده‌ نشود. اگر قرار است‌ ترمز ماشین‌ نگیردباید حتما نشان‌ داده‌ شود که‌ کسی‌ ترمز آن‌ رادستکاری‌ کرده‌ است‌.
خانواده‌ سبز: برای‌ انجام‌ کار بدلکاری‌ داشتن‌انگیزه‌ مهم‌تر است‌ یا چیزهای‌ دیگر؟
ابدی‌: رعایت‌ مسائل‌ ایمنی‌ از داشتن‌ انگیزه‌ بسیارمهم‌تر است‌. یکی‌ از دوره‌هایی‌ که‌ ما می‌بینیم‌،دروه‌ سه‌ ماهه‌ آتش‌نشانی‌ است‌ که‌ ما را برای‌مقابله‌ با خطرها آماده‌ می‌کند.
خانواده‌ سبز: کار شما چقدر پرمخاطره‌ است‌؟
ابدی‌: من‌ در شیرجه‌ دچار آسیب‌ شده‌ بودم‌ امادر این‌ رشته‌ بدترین‌ اتفاقی‌ که‌ برای‌ من‌ افتاد این‌بود که‌ در یک‌ صحنه‌ رانندگی‌ یک‌ ماشین‌ باسرعت‌ ۱۱۰ کیلومتر بدون‌ ترمز به‌ ما برخورد کردو این‌ مساله‌ باعث‌ شد که‌ همکارم‌ یک‌ چشمش‌ رااز دست‌ بدهد و من‌ هم‌ میله‌ای‌ از پشت‌ به‌ کمرم‌رفت‌ و از جلو سینه‌ام‌ درآمد. اگر کمی‌ آن‌طرف‌تر وارد می‌شد به‌ قلبم‌ خورده‌ بود و من‌ حالابه‌ جای‌ اینکه‌ مقابل‌ شما بنشینم‌ و به‌ سوال‌های‌ شماجواب‌ بدهم‌ جای‌ دیگری‌ بودم‌. اما در مورددرصد حوادث‌ با اطمینان‌ می‌گویم‌ که‌ اگر شما به‌یک‌ رستوارن‌ در یک‌ جای‌ از دنیا بروید وغذابخورید، اگر احتمال‌ مسمومیت‌ شما سی‌درصدباشد، امکان‌ حادثه‌ دیدن‌ در کار ما با توجه‌ به‌محاسباتی‌ که‌ انجام‌ می‌شود بسیار کمتر است‌.
t-1-badal4.jpg

خانواده‌ سبز: درکار شما چه‌ تقسیم‌ بندی‌ خاصی‌وجود دارد؟مثلا آیا بعضی‌ از شما در پرش‌ ازارتفاع‌، موتور سواری‌ و … نسبت‌ به‌ دیگران‌توانایی‌ بیشتری‌ دارید یا همه‌ شما بر اجرای‌ تمامی‌عملیات‌ها تسلط دارید؟
ابدی‌: دراین‌ رشته‌ افرادی‌ (سر بدلکار) می‌شوندکه‌ در همه‌ رشته‌ها تجربه‌ بالایی‌ کسب‌ کرده‌ باشند.مطمئنا ما د ر همه‌ کارها حرفه‌ای‌ نیستیم‌، اما به‌دلیل‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ فشرده‌ و امکانات‌خاصی‌ که‌ دراختیار ما قرار می‌گیرد، توانایی‌های‌بیشتری‌ نسبت‌ به‌ یک‌ بدلکار معمولی‌ کسب‌می‌کنیم‌. البته‌ بسته‌ به‌ نوع‌ صحنه‌ای‌ که‌ قرار است‌فیلم‌ برداری‌ شود همیشه‌ فرد مشخص‌ می‌آید ومثلا صحنه‌ موتور سواری‌ یا ماشین‌ سواری‌ را اجرامی‌کند. اما همزمان‌ ما هم‌ تمرین‌ می‌کنیم‌ تادرصورت‌ عدم‌ آمادگی‌ یا بروز مشکل‌ پیش‌بینی‌نشده‌، کار متوقف‌ نشود.
خانواده‌ سبز: تخصص‌ شما در چه‌ زمینه‌ای‌ است‌؟
ابدی‌: در ماشین‌ سواری‌ و پرش‌ از ارتفاع‌،توانایی‌ و مهارت‌ بیشتری‌ دارم‌.
خانواده‌ سبز: قبل‌ از مصاحبه‌ اشاره‌ کردید که‌فعالیت‌ شما در قالب‌ یک‌ تیم‌ است‌. این‌ تیم‌ چندنفره‌ است‌ و چه‌ تقسیم‌ کاری‌ در آن‌ وجود دارد؟
ابدی‌: در بخش‌ اکشن‌ تیم‌ ما حدودا دوازده‌ نفراست‌ که‌ سه‌ نفر از آنها سرپرست‌ و سه‌ نفر هم‌بدلکار است‌. تا چهار ماه‌ پیش‌ من‌ بدلکار بودم‌ و ازآن‌ موقع‌ که‌ توانستم‌ رکورد جهانی‌ را بشکنم‌ به‌ سربدلکار تبدیل‌ شدم‌.
خانواده‌ سبز: این‌ رکورد کجا شکسته‌ شد؟
ابدی‌: در صحنه‌ای‌ از یک‌ فیلم‌ سینمایی‌، صحنه‌کتک‌کاری‌ و تیراندازی‌ بود که‌ در آن‌ شخصیت‌مافیایی‌ از طبقه‌ هفتم‌ به‌ پایین‌ پرت‌ می‌شد. قرارنبود من‌ صحنه‌ بدلکاری‌ را اجرا کنم‌. من‌ فقطسرپرست‌ بودم‌. اما به‌ دلیل‌ بارندگی‌ و شرایط به‌جوی‌، بر خلاف‌ روال‌ به‌ جای‌ استفاده‌ ازتشک‌های‌ حاوی‌ کیسه‌ هوا، باید از جعبه‌های‌خالی‌ مقوایی‌ استفاده‌ می‌کردیم‌، از تعدادجعبه‌های‌ زیادی‌ که‌ باید استفاده‌ می‌کردیم‌ به‌دلیل‌ بارندگی‌ فقط ۱۰۰ جعبه‌ قابل‌ استفاده‌ بودوباید بر روی‌ یک‌ مساحت‌ یک‌ مترو شصت‌ در دومتر و چهل‌ می‌پریدم‌. از آن‌، بالا کل‌ مساحت‌محل‌ پرش‌ فقط اندازه‌ یک‌ قوطی‌ کبریت‌ دیده‌می‌شد. هیچ‌ کس‌ حاضر نبود این‌ کار را انجام‌دهد. من‌ این‌ کار را کردم‌. چند روز بعد از آن‌کتاب‌ رکوردهای‌ گنیس‌ که‌ در انگلستان‌ منتشرمی‌شود به‌ من‌ زنگ‌ زدند و گفتند که‌ اگر این‌ کار رادوباره‌ انجام‌ دهم‌ نام‌ من‌ در کتاب‌ مذکور این‌رکورد ثبت‌ خواهد شد. در یازده‌ سپتامبر امسال‌در شهر فرانکفورت‌ در حضور نهصد نفر از یک‌ارتفاع‌ ۲۲ متری‌ پریدم‌ و درهمان‌ مسیر پرش‌ سه‌بار پشتک‌ زدم‌ و در روی‌ ۲۴۴ جعبه‌ خالی‌ فرودآمدم‌.
خانواده‌ سبز: اگر احتمالا شما و یا یکی‌ ازهمکارانتان‌ در این‌ حرفه‌ آسیب‌ ببیند چه‌حمایت‌هایی‌ از شما می‌شود؟
ابدی‌: من‌ در رشته‌ شنا، شیرجه‌ رو هستم‌ و تاکنون‌در هفده‌ مسابقه‌ بین‌المللی‌ در آلمان‌ و خارج‌ ازآلمان‌ شرکت‌ کرده‌ام‌. به‌ همین‌ دلیل‌ بیمه‌ من‌ بایک‌ بدلکار عادی‌ تفاوت‌ دارد. به‌ عنوان‌ نمونه‌ هریک‌ از پاهای‌ من‌ صد هزار یورو بیمه‌ شده‌ است‌ ودر صورت‌ بروز حادثه‌ این‌ مبلغ‌ به‌ من‌ داده‌می‌شود.
t-1-badal5.jpg
خانواده‌ سبز: با کلمه‌ ریسک‌ در حرفه‌تان‌ چقدرآشنایی‌ دارید؟
ابدی‌: ریسک‌ بستگی‌ به‌ این‌ مساله‌ دارد که‌ چقدرروی‌ کاری‌ که‌ می‌خواهیم‌ انجام‌ بدهیم‌ تمرکزداشته‌ باشیم‌. اگر بدانیم‌ که‌ یک‌ روزی‌ خسته‌ هستیم‌به‌ هیچ‌ عنوان‌ کار نخواهیم‌ کرد. چون‌ اگر من‌صدمه‌ ببینم‌ این‌ صدمه‌ غیر قابل‌ جبران‌ خواهدبود.
خانواده‌ سبز: در چه‌ صحنه‌هایی‌ تمرکز بیشتری‌نیاز است‌؟
ابدی‌: معمولا در صحنه‌های‌ اتومبیل‌ سواری‌علاوه‌ بر بدلکار چند نفر دیگر هم‌ تمرین‌ می‌کنند تااگر یکی‌ نتوانست‌ دیگران‌ بتوانند انجام‌ دهند.برای‌ مثال‌ یک‌ بار قرار بود من‌ از شیشه‌ یک‌ساختمان‌ که‌ در آن‌ انفجاری‌ رخ‌ داده‌ بود به‌بیرون‌ پرت‌ شوم‌ که‌ تمرکزم‌ را از دست‌ دادم‌.
خانواده‌ سبز: اشاره‌ کردی‌ که‌ در قالب‌ یک‌ تیم‌عمل‌ می‌کنید. این‌ تیم‌ چه‌ فعالیت‌هایی‌ می‌کند؟
ابدی‌: ما ماشینی‌ که‌ قرار است‌ با آن‌ تصادف‌ کنیم‌را خودمان‌ تحویل‌ می‌گیریم‌ و خودمان‌ هم‌ تعمیرمی‌کنیم‌.
خانواده‌ سبز: در کار شما محاسبات‌ ریاضی‌ وفیزیکی‌ هم‌ نقش‌ عمده‌ای‌ دارد؟
ابدی‌: ۶۵ درصد محاسبه‌ ریاضی‌ است‌ و ۲۰درصد آن‌ نیز به‌ مسائل‌ فیزیکی‌ مربوط است‌. البته‌شخصا معتقدم‌ باید ۸۰ درصد از مغز استفاده‌ کنیم‌و ۲۰ درصد از بدن‌.
خانواده‌ سبز: در ایران‌ متاسفانه‌ برای‌ این‌ بخش‌ ازکار هزینه‌ زیادی‌ پرداخت‌ نمی‌شود. در آلمان‌اوضاع‌ چطور است‌؟
ابدی‌: مجموعا، حدود ۲۵ درصد از بودجه‌ کاربرای‌ صحنه‌های‌ ویژه‌ در نظر گرفته‌ می‌شود.
خانواده‌ سبز: در این‌ سریال‌ها از جلوه‌های‌ ویژه‌رایانه‌ای‌ هم‌ استفاده‌ می‌شود؟
ابدی‌: بله‌، اما جلوه‌های‌ ویژه‌ میدانی‌ همیشه‌طبیعی‌تر و برای‌ بیننده‌ هم‌ قابل‌ باور است‌، اماکارگردان‌ همیشه‌ مساله‌ مالی‌ را هم‌ باید در نظربگیرید و بر اساس‌ آن‌ این‌ صحنه‌ها را طراحی‌ کند.اگر بودجه‌ تولید زیاد نباشد، به‌ ناچار بخشی‌ از کاربه‌ صورت‌ رایانه‌ای‌ انجام‌ خواهد شد.
خانواده‌ سبز: صحنه‌های‌ اکشن‌ را هم‌ همان‌کارگردانی‌ می‌سازد که‌ صحنه‌های‌ عاطفی‌ راکارگردانی‌ می‌کند؟
ابدی‌: نه‌، صحنه‌های‌ معمولی‌ را کارگردانی‌خاصی‌ می‌گیرد و صحنه‌های‌ اکشن‌ را یک‌ نفردیگر، جالب‌ است‌ بدانید که‌ این‌ سریال‌هامحصول‌ یک‌ شبکه‌ خصوصی‌ است‌. این‌ شبکه‌تولیداتش‌ را به‌ شبکه‌ آر.تی‌.ال‌ می‌فروشد. ما هم‌یک‌ شرکت‌ خصوصی‌ هستیم‌. این‌ سریال‌ها درمرحله‌ تولید به‌ شبکه‌های‌ مختلف‌ ارائه‌ می‌شوند وهر شبکه‌ای‌ که‌ تمایل‌ به‌ خرید داشته‌ باشد آن‌ رامی‌خرد.
خانواده‌ سبز: چه‌ مدت‌ زمانی‌ صرف‌ ساخت‌ هرقسمت‌ از این‌ سریال‌ها می‌شود؟
ابدی‌: ساخت‌ هر قسمت‌ از این‌ سریال‌ها سه‌ ماه‌طول‌ می‌کشد. صحنه‌های‌ اکشن‌ معمولا سه‌ قسمت‌است‌ که‌ بین‌ دو تا چهار روز طول‌ می‌کشد. ما ازدوشنبه‌ تا جمعه‌ آماده‌ می‌کنیم‌ و شنبه‌ و یک‌شنبه‌کار می‌کنیم‌. چون‌ این‌ روزها اتوبان‌ها خلوت‌تراست‌. گاه‌ آسیب‌دیدگی‌ هم‌ پیش‌ می‌آید که‌ سبب‌طولانی‌تر شدن‌ کار می‌شود.
بخش‌ اکشن‌ و درام‌ هم‌ همه‌ چیزش‌ با گروه‌ درام‌فرق‌ می‌کند. تنها نقطه‌ اشتراک‌ ما فقط گروه‌فیلم‌برداری‌ است‌. البته‌ دوربین‌ها هم‌ فرق‌می‌کند. زیرا دوربین‌های‌ ما دوربین‌ فیلم‌برداری‌است‌ اما دوربین‌ بخش‌های‌ عادی‌ دی‌ وی‌ کم‌است‌. برای‌ تصویربرداری‌ از سریال‌ کبری‌حداقل‌ از ۵ دوربین‌ استفاده‌ می‌کنیم‌.

آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
حاشیه های بازیگر زن سینمای ایران فیلم
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
سامسونگپک ضد ریزش مودکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری

مهر پروازعضویت در تلگرام
دومین شب ضیافت نفس با حضور هنرمندان مشهور!
دومین شب ضیافت نفس با حضور هنرمندان مشهور!
اولین شب ضیافت نفس با حضور هنرمندان مشهور!
اولین شب ضیافت نفس با حضور هنرمندان مشهور!
اکران مردمی فیلم سینمایی تگزاس با حضور پژمان جمشیدی!
اکران مردمی فیلم سینمایی تگزاس با حضور پژمان جمشیدی!
اکران مردمی سریال ساخت ایران ۲ با حضور محمدرضا گلزار!
اکران مردمی سریال ساخت ایران ۲ با حضور محمدرضا گلزار!
اکران مردمی فیلم «خجالت نکش» با حضور بازیگران فیلم!
اکران مردمی فیلم «خجالت نکش» با حضور بازیگران فیلم!
مراسم تشییع پیکر زنده یاد حسین شهاب با حضور هنرمندان!
مراسم تشییع پیکر زنده یاد حسین شهاب با حضور هنرمندان!
الناز شاکردوست مشغول خوردن ناهار بود که از برانکارد افتاد!
الناز شاکردوست مشغول خوردن ناهار بود که از برانکارد افتاد!
از اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول» تا اعتراض مصطفی کیایی!
از اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول» تا اعتراض مصطفی کیایی!
سامسونگپک ضد ریزش مودکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرام