حضور بازیگران مشهور در خیریه بوستان شکوه مشهد!

عکس های بازیگران در خیریه بوستان شکوه مشهد را در ادامه خواهید دید.

بازیگران در خیریه بوستان شکوه مشهد

بازیگران در خیریه بوستان شکوه مشهد , در این مطلب عکس هایی دیدنی از حضور بازیگران مشهوری همچون فلور
نظری
، ماهچهره خلیلی ، نعیمه نظام دوست و …
در خیریه بوستان شکوه مشهد آورده ایم .
در ادامه با نیک صالحی همراه باشید .
فلور نظری با انتشار عکس های زیر نوشت : تلاش و همت دوستان و همکاران و هنرمندان و ورزشکاران و
خواننده هاى عزیز، همینطور خیرین نازنین ، متعهد ، با غیرت و با عشق و محبت در خیریه ى بوستان
شکوه وکیل اباد مشهد ستودنی ست دیشب مقادیر بسیار زیادى به نفع معلولین جمع شد و در محفلی که فقط
عشق حکم می کرد ساعاتی در خدمت مردم مشهد بودیم امید اینکه هر ساله خداى مهربان توفیق خدمت به همه
ى ما عطا کند ممنونم بویژه از نعیمه نظامدوست که وسیله ى ارتباط ما با دنیاى زیباى بهشتی این عزیزان
توانخواه شد .
بابت دو شب گذشته خدایا شکرت می کنیم .
مشهد مرداد ماه نودو شش

بازیگران در خیریه بوستان شکوه مشهد

نعیمه نظام دوست ، خداداد عزیزی ، فلور نظری و شراره رخام

بازیگران در خیریه بوستان شکوه مشهد

مرجانه گلچین ،
ماهچهره خلیلی ، نعیمه نظام دوست ، خداداد عزیزی ، فلور نظری و شراره رخام

بازیگران در خیریه بوستان شکوه مشهد

ماهچهره خلیلی ، فلور نظری
و شراره رخام

بازیگران در خیریه بوستان شکوه مشهد

فاطمه گودرزی ، فریبا کوثری ، حسین سلیمانی و فلور نظری

گردآوری گروه سینما نیک صالحی

خلاص شدن از دردهای نشیمنگاهی تصاویر
سوپرایزهای عاشقانه با ....
اخبار مرتبط :
جواهر بازارپنجاه چهلآیسان پروازسامسونگ
5040 -2دکتر طاهریدکتر تاجبخشمهرپرواز
جواهر بازارپنجاه چهلآیسان پروازسامسونگ5040 -2دکتر طاهریدکتر تاجبخشمهرپرواز