اکران مردمی فیلم “ملی و راه های نرفته اش” با حضور عوامل آن!

تصاویر اکران ملی و راه های نرفته اش به کارگردانی تهمینه میلانی را در ادامه خواهید دید.

اکران ملی و راه های نرفته اش

اکران ملی و راه های نرفته اش , اکران مردمی فیلم سینمایی «ملی و راه های نرفته اش» در اولین روز اکرانش با حضور میلاد کی مرام ، ماهور الوند ، السا فیروزآذر و تهمینه میلانی در پردیس سینمایی کوروش برگزار شد.

اکران ملی و راه های نرفته اش

ماهور الوند در اکران مردمی فیلم سینمایی «ملی و راه های نرفته اش»

اکران ملی و راه های نرفته اش

ماهور الوند در اکران مردمی فیلم سینمایی «ملی و راه های نرفته اش»

اکران ملی و راه های نرفته اش

میلاد کی مرام در اکران مردمی فیلم سینمایی «ملی و راه های نرفته اش»

اکران ملی و راه های نرفته اش

میلاد کی مرام در اکران مردمی فیلم سینمایی «ملی و راه های نرفته اش»

اکران ملی و راه های نرفته اش

میلاد کی مرام در اکران مردمی فیلم سینمایی «ملی و راه های نرفته اش»

اکران ملی و راه های نرفته اش

السا فیروزآذر و تهمینه میلانی در اکران مردمی فیلم سینمایی «ملی و راه های نرفته اش»

اکران ملی و راه های نرفته اش

السا فیروزآذر در اکران مردمی فیلم سینمایی «ملی و راه های نرفته اش»

سلام سینما

اکران مردمی فیلم “ملی و راه های نرفته اش” با حضور عوامل آن!

فقط تا مهرماه فرصت دارین ! شانس طلایی !!
سوپرایزهای عاشقانه با ....
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
حراج آخر فصل مدیسه