آمار حیرت انگیز از هم جنس بازی در ایران

نتایج یک تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نشان داد 67/55 درصد افرادی که فیلم سکسی می بینند دارای خانواده های مذهبی با اعتقادات دینی بالا هستند. به گزارش خبرنگار سلامت نیوز, بر اساس این گزارش 8 /40درصد افرادی که استمنا می کنند و 4/16 درصد افرادی که هم جنس بازند و 68/18درصد افرادی که […]

نتایج یک تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نشان داد 67/55 درصد افرادی که فیلم سکسی می بینند دارای خانواده های مذهبی با اعتقادات دینی بالا هستند.
به گزارش خبرنگار سلامت نیوز, بر اساس این گزارش 8 /40درصد افرادی که استمنا می کنند و 4/16 درصد افرادی که هم جنس بازند و 68/18درصد افرادی که ارتباط نامشروع با جنس مخالف دارند نیز دارای خانوده های مذهبی هستند.
بر اساس مطالعه انجام گرفته بیشترین انحراف جنسی در آقایان با فراوانی 72 درصد مربوط به خود ارضایی بود و در خانم ها نیز هم جنس بازی رواج بیشتری داشت . همچنین ارتباط با جنس مخالف در آقایان تقریبا دو برابر خانم ها گزارش شده است.

نتایج این تحقیق که در کنگره ملی سلامت خانواده نیز ارائه شده نشان می دهد که 64درصد زنان و 72 درصد مردان دیدن فیلم سکسی را در رفتارهای نامشروع مورد تایید قرار دادند و 42درصد زنان و 44 درصد مردان اظهار داشتند که در شرایط ارتباط جنسی و انجام گناه قرار گرفته ولی اعتقادات مذهبی آنها را از انجام عمل گناه باز داشته است.

آمار حیرت انگیز از هم جنس بازی در ایران

برچسب ها:
اخبار مرتبط :
پربیننده ترین خبرها
درمان بیماری های بواسیر ، هموروئید ترومبوزه ، شقاق ، کیست مویی ، آبسه و فیستول
مروری بر گذشته

چهره نگاري از ويروس ايدز

چهره نگاري از ويروس ايدز

داستان سرمنشا بیماری ایدز

داستان سرمنشا بیماری ایدز

خطرناك‌تر از ويروس ايدز

خطرناك‌تر از ويروس ايدز

افزایش 79 مورد فوت ناشی از ایدز در ایران

افزایش 79 مورد فوت ناشی از ایدز در ایران

50 ميليون زن آسيايي در معرض خطرايدز

50 ميليون زن آسيايي در معرض خطرايدز

درصد مبتلايان ايدز در ايران

درصد مبتلايان ايدز در ايران

اطمينان از دسترسي جهاني به درمانهاي ايدز

اطمينان از دسترسي جهاني به درمانهاي ايدز

ژنوم ویروس ایدز رمزگشایی شد

ژنوم ویروس ایدز رمزگشایی شد
سایر مطالب پیشگیری از ایدز
فروشگاه اینترنتی برندپوشانفروشگاه پارس نوران شرقتورهای نوروز 96