جمعه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۳ کارت شارژ شارژ مستقیم همراه اول  RSS تماس با ما تبلیغات در سایت آگهی رایگان تالار گفتمان صفحه اصلی

 

 

اخبار سرگرمی پزشکی تغذیه انواع فال طالع بینی استخاره زناشویی همسرداری سبک زندگی گوناگون خانمها آقایان دینی تصویری سینما کودکانه جالب روانشناسی
بخش سبک زندگی

پر بیننده ها

  آخرین خبرها
  پربیننده های اخبار

ویتامینها و املاح در نوزادان نارس

کانیها ▪ آهن اندوخته های آهن در تن نوزادان نارس اندک است و بنابر این احتمال پدید آمدن کم خونی در آنان وجود دارد .با این همه مصرف تقویتی در مراحل اولیه رشد ،معایبی شامل انگیزش بروز کمخونی همولیتیک...

کانیها
▪ آهن
اندوخته های آهن در تن نوزادان نارس اندک است و بنابر این احتمال پدید آمدن کم خونی در آنان وجود دارد .با این همه مصرف تقویتی در مراحل اولیه رشد ،معایبی شامل انگیزش بروز کمخونی همولیتیک را در پی دارد که ممکن است بر اثر کمبود ویتامین Eبه وجود آید .
با این همه در آزمایش کنترل شده ای که در کانادا برروی مصرف ویتامین Eتقویتی به عمل آمد آشکار گردید که این عمل هیچ سودی برای پیش گیری از بروز کمخونی در شیر خوارگان نارس در بر ندارد (زیپورسکی و دیگران ،۱۹۸۷).برآنند که مصرف مکمل آهن در طی نخستین ماه زندگی ضروری نیست و این مواد ویژگیهای گندزدایی شیر مادر را از بین می برد .
پس از این دوره ،مقدار آهنی که داده می شود به وزن نوزاد در هنگام به دنیا آمدن بستگی خواهد داشت :چنانچه وزن نوزاد در هنگام تولد کمتر از ۱۰۰۰گرم باشد ،روزانه به (۴mg)mmo۱۰۷/۰ آهن به ازای هر کیلو از وزن نیاز خواهد داشت .برای وزن ۱۵۰۰-۱۰۰۰گرم ،روزانه mmo۱ (۳mg)/kg۵۳/۰وبرای وزن ۲۵۰۰-۱۵۰۰گرم روزانه mmo۱(۲mg)/kg۰۳۵/۰آهن بسنده می نماید .مصرف مکمل آهن راباید تا ۱۵-۱۲ ماهگی ادامه داد.
▪ مس
کمبود مس می تواند باعث بروز پوکی استخوان و حالات غیر عادی متافیز گردد که بر اثر عکسبرداری معلوم خواهد شد که چندان تفاوتی با آنچه در بیماری را شیتیسم دیده می شود ندارد .مس وروی همراه با آهن نزدیک به پایان دوره بارداری در جگر رویان گرد می آیند وبنابراین نارس بودن نوزاد سبب می گردد اندوخته های کافی این مواددربدن او به وجود نیاید.افزون براین،افزایش روتین مکمل آهن به پاره ای از انواع شیر خشک سبب می گردد میزان در دسترس بافتها قرار گرفتن روی ومس پائین آید.از سوی دیگر میزان در دسترس بافتها قرار گرفتن مس تا اندازه ای به میزان نسبی فلزات دیگر از قبیل روی وکادمیوم بستگی دارد(به پیوست۱۰-۲ بنگرید).تا کنون میزان دقیق نیاز به این مواد مشخص نشده است وحالات کمبود آنها ممکن است پدید آید(یوآن ودیگران ،۱۹۷۹ )آژت ودیگران، ۱۹۸۰
▪ سلنیوم
در اثر انتقال خون ،روزانه ۵/۰ میلی گرم سلنیوم به ازای هرکیلو گرم از وزن تن فراهم می آید.چنانچه میانگین دریافت روزانه برابر mg/kg ۷۳/۱ازوزن می باشد ،باعث سقوط میزان سلنیوم در شیرخوارگان نارسی که از طریق روده ای تغذیه می شود خواهد شد (فریل و دیگران ،۱۹۸۴)،شیر خوارگانی که به طور کامل با روش تزریقی تغذیه می شوند روزانه به ۳mg/kgازاین عنصر نیاز دارند .
▪ کلسیم و فسفر
کمبود میزان کانیها استخوان که به تغییرات راشی تیسمی منجر می گرددمکررادر شیر خوارگانی که وزنشان به هنگام به دنیا آمدن کم بوده دیده می شود .
آنهایی که وزنشان کمتر از ۱۵۰۰گرم بوده است راباید با بررسی میزان آلکالین فسفاتاز استخوان جهت یافتن شواهد بیماری نرم استخوانی مرتبا تحت مراقبت قرار داد(اندازه گیری ایزو آنزیمها ایده آل لیکن الزامی نیست )و سپس تشخیص را با عکسبرداری از مچ دست توسط پرتوایکس مورد تایید قرار داد.جذب کلسیم در هنگام تولد وزنشان خیلی پایین بوده بسنده نیست .مقدار و نوع چربی ،مقادیر نسبی کلسیم و فسفر و ویتامین D همگی برروی میزان جذب کلسیم تاثیر خواهند داشت.شیرهایی که برای تامین نیازهای نوزادانی که در هنگام تولد وزنشان کم بوده تهیه شده باید نسبت به فرمولهای نرمال دارای مقدار کلسیم و فسفر بیشتری باشد .کاربرد مکمل کلسیم وفسفات که پس از آزمایش خون برای رفع کمبود به شیر افزوده می شود توسط وایت لا (۱۹۸۶)شرح داده شده است .
بهترین نسبت کلسیم :فسفر تعیین نگردیده است و توصیه های کنونی برای مصرف این مواد برابر مقادیری است که برای شیر خورگان ۲-۲/۱کیلو گرمی که به موقع به دنیا آمده اند توصیه گردیده است .مدارک کافی برای اثبات افزایش نیاز به منیزیم در دست نیست .
گرچه به نظر می رسد میزان بالا ی نگهداری این عنصر در بدن مستلزم آن باشد که این عنصر بیش از انچه در شیر مادریا در شیر خشک های نرمال که برای شیر خوارگان تهیه می شود موجود است به بدن شیر خواره برسد.
● ویتامین ها
جذب اندک،افزایش کاربرد و رشد سریع بافتها همگی اشاره بر ازدیاد نیاز به تمام ویتامین ها دارند .در مواردی که شیر خوارگان را با شیر کامل مادر تغذیه می کنند یا در جایی که کل انرژی دریافتی کمتر از kca۱۳۰۰ KJ) ۱۲۵۰)درروز باشد ،مصرف مولتی ویتامین مورد نیاز خواهد بود .بااین همه این ماده برای یک ماهگی توجیه می گردد.مصرف روتین یک فرآورده حاوی مولتی ویتامین برای نوزادان که به هنگام تولد وزنشان خیلی کم بوده کمتر قابل توجیه است .
▪ ویتامین D
سوخت وساز کولکالسیفرول (ویتامین d۳)درشیرخوارگان نارس بامدت زمانی که شیرخواره در رحم مادرسپری کرده بستگی دارد .پیش از ۳۲هفته میزان جذب کافی نیست،وروزانه باید ویتامین Dمحلول ومکمل ویتامین تامیزان ۰۵/۰میلیگرم به شیرخواره داده شود.پس ازاین سن مصرف ۰۲/۰-۰۱/۰میلی گرم ازاین ماده کافی به نظر می رسد.
▪ ویتامین E
نیاز به ویتامین Eهم به مقدار اسیدهای چرب غیر اشباع دارای بیش از یک اتصال دوگانه وهم به میزان آهن غذا بستگی دارد ،آهن به عنوان کاتالیزور تولید لیپیدپراکسیدازها از چربیهای غیر اشباع به کار می آید .نسبت یک میلی گرم آلفا-توکوفرول به هر گرم اسید لینولئیک توصیه می شود وچنانچه از مکمل آهن استفاده شود،مصرف دست کم ۵میلی گرم آلفا توکوفرول تجویز می گردد.
▪ ویتامین C
از دیدگاه تئوریک نیاز به اسید آسکوربیک وویتامین cفزونی می یابد زیرا در شیر خوارگان سبک وزن میزان مصرف پروتئین بیشتر است بویژه هنگامی که از غذای مبتنی برکازئین استفاده می شود یا شیرخواره گرفتار هیپرتیروز نیمی ویا هیپرفنیل آلانینمی باشد .برآنند که مصرف ۵۰میلی گرم ویتامین Cدر روز بسنده است .
▪ ویتامین B۶
بالا بردن میزان مصرف پروتئین دلیل برافزایش نیاز به پیریدوکسین (ویتامین B۶)است ودست کم mg/g۰۱۵/۰پروتئین ویا میزان کل mg۱/۰در روز کافی می نماید .
▪ ویتامین k
جذب کینونها (ویتامین k)درنخستین روزهای زندگی کاهش می یابد زیرا فلور روده هنوز تشکیل نشده و سنتز ویتامین توسط باکتریها آغاز نگردیده است .دربدو امر مصرف یک روز ۵/۱/۱میلی گرم ویتامین kتوصیه می شود .
▪ اسید فولیک
نیاز به اسید فولیک اضافی مورد قبول همگان قرار نگرفته است لیکن مصرف روزانه ۲/۰-۱/۰میلی گرم ازاین ماده از بروز حالت کمبود این ماده پیش گیری خواهد کرد.

gtalk.ir

  ایستگاه سلامت نیک صالحی

سرگرمی
جدیدترین خبرهای امروز
تازه های نیک صالحی در یک نگاه

 • یک عصرانه ساده و لذیذ, پنیر با نان تست +عکس
 • املتی خوش طعم برای صبحانه در 10 دقیقه! +عکس

 • اثبات حرف یک زن در میان خاکستر جسدش!+عکس
 • خواهر بریتنی اسپیرز و همسر جدیدش +عکس

 • چهره باورنکردنی یک ستاره معروف هالیوودی بدون آرایش +عکس
 • نقش‌‌ های آهنگین یک بازیگر جذاب! + عکس

 • گل‌های مصنوعی با نمک تمیز کنید!
 • ساخت دفترچه خاطرات دوخت روبان دوزی+ تصاویر

 • ۸ نکته در استفاده از برق لب!
 • فر کردن آسان مو درمنزل + آموزش تصویری

 • انیس در «ستایش 2» به کمال می‌رسد! +عکس
 • ستاره معروف هالیوودی گزارشگر آب و هوا شد!+عکس

 • تفاوت خواب های ترسناک مردان و زنان!
 • مردان و زنان چگونه درباره زیبایی قضاوت می‌کنند؟

 • تست‌ بارداری قابل اعتماد
 • اختلاف سنی بالا زوجین و مشکل روابط جنسی

 • بوی بد پاهایتان را ضربه فنی کنید!
 • ویژگی های دکوراسیون یک اتاق راحت

 • رام کردن شوهر سرکش!
 • هایلایت فانتزی موقت مخصوص دختران جوان!

 • ازدواج موفق مفيد براي سلامت قلب مردان
 • مراقبت از موها در مردان

 • رازهای تربیت یک کودک با جرأت!
 • کدام بچه ها بلندقد خواهند شد؟

 • کارگردان سینما:سینما همچنان زنده و سرحال است
 • گیشه نوروزی امشب ۱۰ میلیاردی می‌شود!

 • سرد مزاجید یا گرم مزاج؟
 • نمره خوشبختی شما چند است؟ (تست روانشناسی بسیار جالب)

 • "محمد علیزاده" خبر درگذشت "مرتضی پاشایی" را تکذیب کرد
 • تغییر چهره "معمای شاه" با حضور بازیگران جدید

 • عکس های جدید از حضور برخی بازیگران در برنامه «ب مثل بهار»
 • 2 عکس جدید و متفاوت از سامیه لک بازیگر زن

 • داستان ضرب المثل : حاجی حاجی مکه!
 • داستان آموزنده تعبیر خواب !

 • ۱۲ علامت بروز هموروئيد
 • پکیج، عامل یبوست و خشکی مزاج

 • گردن درد را اینگونه تسکین دهید
 • آزمایش خون راهی برای تشخیص آسیب‌دیدگی مغزی

 • داخل خودروحریم خصوصی است:رابطه رئیس جمهور فرانسه و بازیگر زن + عکس
 • پوسترغیرواقعی فیلم نخودی:آبروی سینما را نبرید!+ عکس

 • بازیگر مشهور ترکیه در صف نماز جماعت+ تصاویر
 • این کودک 3 ساله را پیدا کنید (+عکس)

 • اگر احساس گناه می کنید بخوانید و امیدوار باشید
 • اگر در مشکلی سخت گرفتار شده اید این دعا را بخوانید

 • آنچه درباره سالم ترین نوشیدنی دنیا نمی دانید!
 • چگونه بعد از عید از اضافه وزن مان جلوگیری کنیم؟

 • منتظرفیلم ملی کوروش کبیر باشید!+ عکس
 • بازیگر«ارباب حلقه‌ها»به دیدار کودکان سوری رفت+ تصاویر

 • دلایل رشد نرخ سکه و ارز در بازار
 • کرایه‌ها ۲۵ درصد گران‌ می‌شود

 • اقدام وحشیانه دوبرادر با نوزادی مرده+عکس
 • حادثه ای تلخ و خونین در پی پخش خیرات

 • یاداشت جالب یک دختر چادری
 • روش هایی برای کاهش وزن فوری

 • درمان افسردگی بدون دارو!
 • دلایل آرایش بیش از حد زنان و دختران از دید متخصصان

 • مجسمه مومیایی فوتبالیست های مشهور+ تصاویر
 • سلاطین ساده زیست پرسپولیس!+عکس

 • ساطور گروگان گیر برگردن زن +تصاویر
 • ویدیوی عاشقانه بنیامین بهادری با حضور همسر مرحومش

 • عکس های دیدنی
  جدیدترین خبرهای امروز
  بخش سبک زندگی
  خروجی RSS برای بخش سبک زندگی

  مرتبط

  Copyright (c) 2003-2014 NikSalehi.com.All Rights Reserved

  © کلیه حقوق این پایگاه متعلق است به شرکت فرهنگ سازان

  تمامی مطالب این پایگاه تحت نظارت و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.