آنچه زن ها از شنيدنش بيزارند

آنچه زن ها از شنيدن آن ها بيزارند و آنچه دوست دارند بشنوند. خانم هاي عزيز: چند بار اتفاق افتاده است که بامرد زندگي تان مشغول صحبت باشيد و او به يکباره چيزي بگويد که براستي عميقاً شما را ناراحت يا عصباني کرده باشد؛ اماخود او نيز اصلاً متوجه نباشد که چرا اينقدر شما را […]

آنچه زن ها از شنيدن آن ها بيزارند و آنچه دوست دارند بشنوند.
خانم هاي عزيز: چند بار اتفاق افتاده است که بامرد زندگي تان مشغول صحبت باشيد و او به يکباره چيزي بگويد که براستي عميقاً شما را ناراحت يا عصباني کرده باشد؛ اماخود او نيز اصلاً متوجه نباشد که چرا اينقدر شما را ناراحت و عصباني کرده است؟ با ناباوري از شما مي پرسد: «مگر من چي گفتم؟» يا «چه حرف بدي زدم؟» و شما پيش خودتان فکر مي کنيد: «چطور مي تواند تا اين حد از مرحله پرت باشد؟» «چطور متوجه نيست که چه مي گويد؟» زنان ديگر معمولاً خيلي خوب متوجه منظور شما مي شوند و شما را درک مي کنند. داستان را براي هر زني که تعريف کنيد، براحتي با آن ارتباط برقرار خواهد کرد. اما چرا خود مردها متوجه نيستند که گاهي اوقات حرفهايي مي زنند که زن ها از شنيدن آن بيزارند؟
اکنون، حالت ديگري را در نظر بگيريد. فرض کنيد از نامزد/همسر خود مي خواهيد که اي کاش عشق خود را بيشتر با کلمات و واژه ها بيان مي کرد که در آن صورت مي توانست شما را واقعاً خوشحال کند او درحالي که گيج و مبهوت شده است از شما مي پرسد: «مي خواهي چه چيزي از من بشنوي؟ دوست داري چي بگم؟» شما پاسخ مي دهيد: «خب، راستش، حرفهاي قشنگ و رمانتيک.» او به شما زل مي زند و مي گويد: «مثلاً چي؟» همين که آن جمله را از او مي شنويد توي دلتان خالي مي شود و از او مأيوس مي شويد؛ زيرا مي بينيد که اصلاً نمي داند درباره ي چه چيزي با او حرف مي زنيد. با حيرت از خودتان مي پرسيد: «چطور نمي داند من چه چيزهايي دوست دارم بشنوم؟»
خب، خانم هاي عزيز:اين مقاله پاسخي است به دعاها و راز و نيازهاي شما! بنا به درخواست هزاران زن ليستي را تهيه کرده ام که در روابط شما با مردها بسيار مفيد و مؤثر واقع خواهد شد. اين ليست حاوي آن مواردي است که زن ها از شنيدن آن بيزارند و نيز آنچه دوست دارند بشنوند. شايد بهتر باشد که اين ليست را به هر پسري که به سن بلوغ مي رسد بدهند تا بتواند همگي موارد آن را از بر کند تا در آينده به زن مورد علاقه ي خود آسيب و لطمه ي روحي وارد نکند!؟ البته اين را خيلي جدي نمي گويم. اما فکر بسيار خوبي است چنانچه اين ليست را به هر مردي که دوستش داريد و هر مردي که زني را دوست دارد نشان دهيد.
در ابتد با مواردي که زن ها از شنيدن آن بيزارند شروع کرده ام. آن گاه پس از هر مورد توضيح داده ام. که چرا زن ها از شنيدن اين عبارت بدشان مي آيد. تا مردها درک کنند چه کار مي کنند که تا زنشان را عصبي و کفري مي سازد. سپس در ادامه به آنچه زن ها دوست دارند بشوند و سپس دلايل اين که اين عبارات دل ما را آب مي کند، پرداخته ام. از اين
بگذريم که اين عبارات علاوه بر آن ما را در شرايط بسيار مطلوبي براي ارتباط رمانتيک (ترجمه براي مردان: عمل جنسي!) قرارمي دهند. سعي کرده ام تا حد ممکن موارد بيشتري را براساس شکايت ها و درخواست هايي که از زن ها شنيده ام در اين ليست بگنجانم. با اين حال مطمئنم که هر يک از شما موارد مشخص خود را نيز مي توانيد به اين ليست اضافه کنيد. توصيه مي کنم اين موارد را حتماً به ليست اضافه کنيد و آنها را با نامزد/همسر خود در ميان بگذاريد.
زنان عزيز:چنانچه نامزد/همسرتان مخالفتي ندارد مي توانيد اين مقاله را به همراه يکديگر بخوانيد.مي تواند بسيار سرگرم کننده باشد. به علاوه اينکه در حين مطالعه هرجا که لازم ديديد مي توانيد اشارات شخصي خود را نيز اضافه کنيد. زن ها در عين حال از مطالعه ي ليست اول به همراه زنان ديگر لذت بسياري مي برند. دليل آن را بعداً هنگامي که به مطالعه ي ليست اول پرداختيد، خواهيد ديد.
مردان عزيز: هم اکنون در آستانه ي دريافت اطلاعاتي بسيار گرانبها هستيد! در ارائه ي اين ليست از اداي توضيحات و اطلاعات به هيچ وجه دريغ نکرده ام زيرا براستي خواهان آنم تا آنچه را که زن ها تلاش مي کنند به شما بگويند، درک کنيد.به منظور اصلاح و بهبود فوري زندگي عشقي و نيز زندگي جنسي خود، به شما پيشنهاد مي کنم تمامي موارد ليست اول را از دايره ي لغات و واژگان خود حذف کنيد و سپس فوراً تمامي موارد ليست دوم را درمکالمات و گفت و گوهاي روزمره ي خود با زن زندگي تان بگنجانيد.
«آنچه زن ها از شنيدن آن بيزارند»
*آنچه مردها مي گويند تا احساسات ما را کم اهميت جلوه دهند.
*آنچه مردها مي گويند تا از صحبت کردن و برقراري ارتباط با ما سرباز بزنند.
*آنچه مردها مي گويند تا مکالمه وگفت و گو با ما را متوقف کنند.
*آنچه مردها مي گويند تا خود را متعهد و پاي بند چيزي نکنند و بتواند آزاد باشند.»
*پتک هاي کلامي:مسئوليت گفتن اين جملات با خودتان است.
بدترين پتک
آنچه مردها مي گويند تا احساسات ما را کم اهميت جلوه دهند
جمله/عبارت:آروم باش
چرا زن ها از شنيدن اين جمله/ عبارت بيزارند:
گفتن اين جمله:«آروم باش» به يک زن درست مانند اين است که ما زن ها در مطب دکتر متخصص زنان باشيم و بخواهند با «فورسپس»(5) ما را معاينه کنند!/اين يک روش تضميني است براي آن که ما را آرامش خود را از دست بدهيم.لحظه اي که اين جمله به گوش ما برسد فشار و اضطراب ما را بالامي برد. هنگامي که به ما دستور مي دهيد آرام باشيم، براي ما به اين معنا است که احتمالاً فکر مي کنيد زيادي از خود واکنش نشان مي دهيم، از هم پاشيده و غيرمنطقي شده ايم و نمي توانيم از پس چيزي برآييم. از آن بالاتر از اين کار بوي فخرفروشي مي آيد.
جمله/عبارت: سخت نگير!
چرا زن ها از شنيدن اين جمله/ عبارت بيزارند:
بي اعتناي و بي تفاوتي تا چه حد!؟ اين جمله اهميت احساسات ما و نيز آنچه را که درباره اش صحبت يا مذاکره مي کنيم کوچک جلوه مي دهد و ضمناً به اين معناست که زيادي موضوع را جدي و مشکل گرفته ايم. ترجمه:«نمي خواهم درباره اين موضوع با تو هيچ صحبتي بکنم.» پاسخ ما:«خودت سخت نگير.ما فقط مي خواهيم صحبت کنيم نه اينکه روي شما عمل جراحي قلب باز انجام دهيم!»
جمله/عبارت:به اعصابت مسلط باش
چرا زن ها از شنيدن اين جمله/ عبارت بيزارند:
درست مانند «آروم باش» و «سخت نگير» حتي به مراتب بدتر! اين احساس به ما دست مي دهد که گويي به ما برچسب بيمار رواني زده ايد. «خانم جونز، به اعصاب خودتون مسلط باشين الآن مي گم آرام بخش بهتون تزريق کنن!» هي، تنها اگر کمي با ما درباره ي آنچه آزارمان مي دهد حرف بزنيد آرام خواهيم شد! روشن شد؟!
هنگامي که به ما مي گوييد «بر اعصاب خودت مسلط باش» براي ما به اين معناست که از کاهي کوهي ساخته ايم.خب،مردان عزيز: چه فکر مي کنيد؟ اگر مي خواهيم درآن باره صحبت کنيم پس حتماً موضوع مهمي است.
جمله/عبارت:داري دوباره جوش مي آوري
چرا زن ها از شنيدن اين جمله/ عبارت بيزارند:
به راستي مضحک است. هنگامي که از آنچه مي گوييم خوشتان نمي آيد مي گوييد: «داري جوش مي آوري» اما چنانچه در باره اين که چه رئيس بدي داريد که به شما اضافه حقوق نداده مدام صحبت کنيم و در دفاع از شما از او شکايت کنيم، هرگز فکر نمي کنيد که زيادي داريم جوش مي آوريم!؟
آنچه از نظر شما واکنش اضافي و نامتناسب به شمار مي رود از نظر ما تنها يک واکنش است. اما احساسات و عواطفي را در خود تجربه کرده ايم وتنها مي خواهيم آن ها را ابراز کنيم.راستي، چنانچه به ما بگوييد: «داري دوباره جوش مي آوري» آن وقت خواهيد ديد که جوش آورده ايم!
جمله/عبارت:داري از کوره در مي روي
چرا زن ها از شنيدن اين جمله/ عبارت بيزارند:
قبل از آن که اين را بگوييد به راستي طبيعي هستيم و حالمان خوب است. اما به محض آنکه اين را بگوييد، قطعاً يک قدم ما را به جنون و ديوانگي نزديک تر مي کنيد!
مردان عزيز: فکر کنم تعريف شما از در رفتن از کوره، زماني باشد که صداي ما از حد يک زمزمه و نجوا بالاتر برود يا مثلاً يک قطره اشک از چشمان ما بچکد. درست مانند اين که هرگاه از لوستر جديد که خريده ايم خوش تان نيامده باشد شما را متهم کنيم که بيش از حد بي احساس و بدسليقه هستيد و مطمئناً مي خواهيد با اين کار ما را اذيت کنيد. ببينيد، ما خودمان مي دانيم که به ديوانگي و جنون نزديک شده ايم. اما باور کنيد هرگاه ما اين جمله را از شما مي شنويم اصلاً ارزيابي درستي نداريد.با وجود اين چنانچه اصرار داريد که حق با شماست در آن صورت شاهد نمايش زيبا و مؤثري از ديوانگي نيز خواهيد بود!
جمله/عبارت: «اينقدر بچه نشو» «احمق نشو» «زياد احساساتي/خيالاتي شده اي» «خيلي احساس ناامني داري»
چرا زن ها از شنيدن اين جمله/ عبارت بيزارند:
خداي من!از راهنمايي ها و دلسوزي هاي شما متشکريم. حال، خيلي حالمان بهتر شد. شما با اين گفته هاي تان ما را از بدبختي و فلاکتي که در آن غوطه ور بوديم، نجات داديد. چطور نمي توانستيم ببينيم که تا اين حد احمق هستيم!؟!؟
مردان عزيز: هنگامي که چنين چيزهايي را به ما مي گوييد واقعاً انتظار داريد چه پاسخي از ما بشنويد؟ اساساً جملاتي از اين قبيل همگي توهين و بي احترام تلقي مي شوند و بسيار ناراحت کننده اند و موجب رنجش ما مي شوند که ببينيم مردي که دوستش داريم، رودر رو به ما توهين مي کند.
جمله/عبارت:يه نفس عميق بکش
چرا زن ها از شنيدن اين جمله/ عبارت بيزارند:
منظورتان از گفتن اين جمله که: «نفس بکش» چيست؟ مرگ ما نفس نمي کشيم؟ ما نه تنها نفس مي کشيم، بلکه بسيار تند هم نفس مي کشيم زيرا خيلي از دست شما و زبان تان عصباني هستيم! ما زن ها از شنيدن اين جمله از شما مردها بيزاريم.اين
جمله خيلي خودپسندانه و افاده اي است. گويي مربي روحي عرفاني ما هستيد يا مثلاً استاد «ذن» هستيد که مي گوييد «نفس عميق بکش!» هي، شنيدن اين جمله از کسي مثل مربي يوگا يا مربي «لاماز» در «کلاس هاي زايمان و وضع حمل» کاملاً طبيعي است. اما خواهش مي کنم هنگامي که مي خواهيم درباره ي چيزي که ناراحت مان کرده است با شما صحبت کنيم، اين جمله را به ما نگوييد. درعوض سعي کنيد کمي به آنچه به شما مي گوييم گوش کنيد.
جمله/عبارت:احتمالاً باز وقت دوره ي ماهانه ي توست.
چرا زن ها از شنيدن اين جمله/ عبارت بيزارند:
شايد بتوان عادت ماهانه ي زنان را «سندرم ترحم و بنده نوازي مذکر» ناميد!؟ بيماري اي مزمن که زن ها به طور مرتب ماهانه به آن مبتلا مي شوند. به خصوص هر گاه جملاتي تمسخرآميز نظير اين جملات را مي شنوند!؟
بسيار خب، لازم نيست برنجيد. اين کاملاً درست است که ما زن ها گاهي اوقات دستخوش تغييرات هورموني مي شويم. اما اين درست نيست که عصبانيت يا ناراحتي ما از شما منشأ فيزيکي و جسماني دارد. اين بهانه اي سطح پايين و غيرمنطقي از جانب مردها است براي فرار کردن از حرف زدن با ما.
آنچه مردها مي گويند تا از صحبت کردن و برقراري ارتباط با ما سرباز بزنند.
جمله/عبارت: دوست ندارم درباره ي آن صحبت کنم.
چرا زن ها از شنيدن اين جمله/ عبارت بيزارند:
خب، ما زن ها نيز دوست نداريم ظرف ها را بشوييم، توالت را فرچه بکشيم، صداي بلند تلويزيون را که مسابقه ي ورزشي پخش مي کند تحمل کنيم، پوشک بچه را عوض کنيم، و بسياري کارهاي ناخوشايند ديگر را نيز انجام دهيم. اما به هر حال هر طور که بشود اين کارها را انجام مي دهيم. حال شما دوست نداريد درباره ي آن صحبت کنيد؟ خيلي بد شد. زيرا ما زن ها دوست داريم صحبت کنيم. آيا به راستي اين مردها هستند که بايد حرف اول و آخر را در رابطه بزنند و زن ها زيردست هستند؟
هرگاه اين حرف از دهان مردي بيرون مي آيد انگار که محکم توي صورت ما کوبيده باشد. گويي به ما گفته باشيد: «احساس شما براي ما اهميت ندارد» «مهم نيست که ناراحت باشي.اصلاً نمي خواهم هيچ وقت روي اين رابطه کار کنم.»
جمله/عبارت: چقدر ديگه مي خواي ادامه بدي؟
چرا زن ها از شنيدن اين جمله/ عبارت بيزارند:
اين پرسش معمولاً با آهي دردناک و نگاهي تمسخرآميز همراه با تحقير از جانب مردها است.چنانچه کسي نداند تصور خواهد کرد که شما را «نقره داغ» کرده ايم.هرگاه تصور آن را هم نخواهد کرد که خواسته بوديم با شما حرف بزنيم!؟ به مجرد آن که با ما چنين حرف مي زنيد احساس ناامني مي کنيم و حالت تدافعي به خود مي گيريم. گويي مجبوريم براي اندکي از وقت شما بايد به شما التماس کنيم. اين موجب مي شود احساس کنيم هرگز براي شما يک اولويت تلقي نمي شويم.
راستي در ضمن پاسخ سؤال فوق اين است:«تا هر وقت که طول بکشد» و فقط صرف اين سؤال شما ده دقيقه ي ديگر نيز به آن اضافه کرد!زيرا حال از آنچه در ابتدا بوديم، ناراحت تر و عصباني تر شده ايم.
جمله/عبارت: مثل اينکه بايد دوباره تا صبح بيدار بمانيم تا درباره ي اين موضوع حرف بزنيم.
چرا زن ها از شنيدن اين جمله/ عبارت بيزارند:
خب، راستش ما هرگز وقتي براي آن در نظر نگرفته بوديم. اما حالا که با تمسخر و کنايه و بي ميلي و اکراه تمام به ما پاسخ داديد حتي از آنچه قرار بود نيز طولاني تر خواهد شد! اين پرسش شباهت بسيار نزديک با سؤال قبلي دارد. اما لازم است بدانيد به مراتب بيشتر از سؤال قبلي ما را ناراحت و عصباني مي کند، زيرا پيش فرض آن به اين معناست که رؤياي ما از يک شب رمانتيک اين است که تا صبح با شما دعوا کنيم.
جمله/عبارت: ديگر تحملش را ندارم
چرا زن ها از شنيدن اين جمله/ عبارت بيزارند:
اين جمله معمولاً با يک خروج فيزيکي و جسماني نيز همراه است. بدين معنا که اين را مي گوييد و ناپديد مي شويد و ما را دل شکسته و رنجيده خاطر و بسيار خشمگين و عصباني رها مي کنيد. آيا آقاي فراري (گريزپاي)را به ياد مي آوريد؟ اين جمله مهلکه اي عاطفي است که به زن احساس نااميدي و درماندگي مي دهد.چنانچه آمادگي صحبت کردن را نداريد، راه ها و روش هاي مؤدبانه تري نيز براي بيان آن وجود دارند.[ر.ک فصل (1)]
جمله/عبارت:دوباره شروع شد
چرا زن ها از شنيدن اين جمله/ عبارت بيزارند:
چشمان خود را به اين سو و آن سو مي چرخانيد. دستان خود را بالا مي اندازيد گويي نمي توانيد باور کنيد که ما چگونه مي خواهيم اين شکنجه ي عظيم و هولناک (حرف زدن!)را بي رحمانه در حق شما اعمال کنيم.
مردان عزيز:معمولاً شما اين جمله را در ابتداي مکالمه و پيش از آن که هنوز چيزي گفته باشيم ادا مي کنيد. از شما مي پرسيم: عزيزم آيا امکان داره چند هفته ي آينده، زمان بيشتري را با هم بگذرانيم؟ شما پاسخ مي دهيد:«دوباره شروع شد»چي دوباره شروع شد؟ از کجا مي دانيد که قرار است بعد از اين جمله چه بگوييم يا چه کار کنيم؟ در واقع آنچه شما مي گوييد اين است که: «دوباره مي خواهد درباره ي رابطه يا ازدواج مان صحبت کند» بله درست است. مي خواهيم در باره خودمان ـ ما و شما ـ صحبت کنيم. زيرا به دلايلي عجيب و غريب (که خودمان نيز نمي دانيم!)شما را دوست داريم و عاشق شما شده ايم.
جمله/عبارت: اين دفعه چيه؟
چرا زن ها از شنيدن اين جمله/ عبارت بيزارند:
اين صورت ديگري است از جمله قبل:«دوباره شروع شد.» اما با بي حوصلگي و کم طاقتي و فخرفروشي و افاده اي به مراتب بيشتر. اين جمله به اين معناست که فلسفه ي وجودي زن ها تنها اين است که با مسائل و موضوعات کم اهميت و احمقانه مثل:
«حال واحوال بچه ها، تفاهم ما و شما، زندگي جنسي مان، مراقبت و نگهداري از خانه و… شوهر خودشان را زجر بدهند.
هنگامي که اين جمله را به ما مي گوييد،احساس مي کنيم که از پيش به ما اخطار داده ايد و مي خواهيد ما را بترسانيد. در اين گونه اوقات چاره اي نداريم جز اين که تسليم خواسته شما شويم و بگوييم:«باشه، اصلاً هيچي!» که احتمالاً همان چيزي است که شما دوست داريد بشنويد!iranhalls.com

آنچه زن ها از شنيدنش بيزارند

سوپرایزهای عاشقانه با ....
گالری شخصی جواهرات هنرمندان
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
گزارش تصویری
سوژه های خنده دار
مروری بر گذشته

4 بیماری مقاربتی که ممکن است مردان به آن مبتلا شده باشند

4 بیماری مقاربتی که ممکن است مردان به آن مبتلا شده باشند

استرس در کودکان خود را با این راهکارها کنترل کنید

استرس در کودکان خود را با این راهکارها کنترل کنید

ویژگی های زنان ایده آل

ویژگی های زنان ایده آل

تولید داروی ضد سرطان کابوتکس برای نخستین بار در کشور

تولید داروی ضد سرطان کابوتکس برای نخستین بار در کشور

رفتارهای مردانه که برای زنان رنج آور است

رفتارهای مردانه که برای زنان رنج آور است

چه کنیم تا کودکمان از لوازم آرایش استفاده نکند؟

چه کنیم تا کودکمان از لوازم آرایش استفاده نکند؟

پیشگیری از عود سرطان سینه

پیشگیری از عود سرطان سینه

محبت را از کودک دریغ نکنید

محبت را از کودک دریغ نکنید
سایر مطالب زنان ، مردان ، کودکان
Polywash