استخاره با قران


زمان استخاره با قرآن به روايتي ازحضرت اما م صادق
شنبه : از طلوع خورشيد تا عصر
يكشنبه: از صبح تا ظهر، سپس از عصر تا مغرب
دوشنبه : از سپيده دم تا طلوع خورشيد ، سپس از ظهر تا مغرب
سه شنبه:از صبح تا ظهر ، سپس از عصر تا تاريكي شب
چهارشنبه : از سپيده دم تا تاريكي شب
پنج شنبه: از سپيده دم تا تاريكي شب
جمعه : مثل روز پنج شنبه است
بهتر است كه قبل از استخاره سه بار سوره ي اخلاص (قل هو الله احد) را بخواند و سپس سه مرتبه صلوات بر محمد و ال محمد بفرستد و سپس نيت كرده و به انچه كه مايل است استخاره كند، نيز پسنديده تر آنست كه رو به قبله ، با لباس و بدن پاك و وضو باشد

 

استخاره با قرآن

درمان بیماری های بواسیر ، هموروئید ترومبوزه ، شقاق ، کیست مویی ، آبسه و فیستول