آخرین قیمت انواع خودرو در بازار

قیمت کارخانه قیمت بازار ( تومان ) نام خودرو   16.850.000 17.000.000 132 EX   16.000.000 16.800.000 132 LE 16.250.000 16.800.000 132 SX 16.900.000 17.300.000    گازسوز SL 132   15.400.000 15.200.000 132 SL 15.750.000 16.000.000 141 EX 14.900.000 — 141 LE 15.150.000 15.600.000 141 SX 14.300.000 — 141 SL 17.300.000 16.900.000 111 EX 16.450.000 […]

آخرین قیمت انواع خودرو در بازار

قیمت کارخانه


قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو  
16.850.000 17.000.000 132 EX  
16.000.000 16.800.000 132 LE
16.250.000 16.800.000 132 SX
16.900.000 17.300.000    گازسوز SL
132
 
15.400.000 15.200.000 132 SL
15.750.000 16.000.000 141 EX
14.900.000 141 LE
15.150.000 15.600.000 141 SX
14.300.000 141 SL
17.300.000 16.900.000 111 EX
16.450.000 15.900.000 111 LE
16.700.000 16.200.000 111 SX
15.850.000 15.500.000 111 SL
131 SL ایربگ دار
16.700.000 16.500.000 131 SL گازسوز
16.700.000 131 موتور اچ پی – پایه گازسوز
15.200.000 14.000.000 131 SL
16.050.000 15.200.000 131 SX
15.800.000 14.900.000 131 LE
16.650.000 16.200.000 131 EX
SL تیبا
EX تیبا
LX تیبا
19.290.000 18.400.000 SX تیبا فول 
31.000.000 ریو / ای بی اس / آپشنال
ریو اتوماتیک
21.600.000 20.500.000 وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
23.400.000 22.000.000 وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
25.900.000 24.000.000 وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
26.000.000 25.000.000 وانت شوکا
26.000.000 وانت شوکا دوگانه سوز
توقف فروش 55.000.000 سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . 89
71.000.000 پیکاپ تک کابین اتاق جدید
75.840.000 80.000.000 پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
125.000.000   2011 جدید C5
182.800.000 230.000.000 مورانو 2012  
135.700.000 133.000.000 HIGH نیسان تینا / فول
125.100.000 122.000.000 MID / نیسان تینا
130.000.000   HIGH نیسان قشقایی
     MID نیسان قشقایی
70.000.000 سرانزا
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
104.100.000 100.000.000 ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
75.230.000 70.000.000 مگان 2000 اتومات / نیمه فول
74.000.000 مگان 2000 / آپشن جدید
مگان 2000 دنده ای
63.600.000 64.000.000  مگان 1600 / فول
61.600.000 62.000.000 مگان 1600 / نیمه فول
39.500.000 35.000.000 تندر 90 . دوگانه سوز E2
33.000.000 تندر 90 . بنزینی / با
آپشن
E2
35.510.000 31.600.000 تندر 90 . بنزینی / یورو
4
E2
35.310.000 تندر 90 . بنزینی / تک
ایربگ
E2
37.500.000 36.000.000 پارس تندر . اتاق جدید
37.330.000 پارس تندر . اتاق جدید.تک
ایربگ
35.000.000 تندر 90 . دوگانه سوز E1
32.110.000 28.000.000 تندر 90 . یورو 4
E1
       
وانت باردو  
10.300.000 10.100.000 (cop) وانت باردو .سپر جدید
11.800.000 (cop) وانت باردو .
یورو 4 .سپر جدید
10.550.000 10.400.000 وانت باردو دوگانه سوز
11.300.000 11.000.000 (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
12.800.000 (cop) وانت باردو .
یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز
15.350.000 16.000.000 پژو روآ سال سفارشی
16.450.000 17.000.000 پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی
21.300.000 21.200.000 SE سمند
24.200.000 SE سمند پایه گازسوز
26.000.000 26.000.000 سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ
25.000.000 25.000.000 سمند ال ایکس / ایربگ
راننده
28.500.000 ELX سمند سورن
30.000.000 33.500.000    
 با موتور ای اف 7 ELX سمند
سورن
26.800.000 25.800.000   بدون مالتی پلکس EF7
سمند
27.000.000 EF7 سمند مالتی پلکس
27.000.000 26.600.000 EF7 سمند پایه گازسوز
36.700.000 سمند سریر
22.500.000 23.200.000 GLX 405 پژو 
25.800.000 GLX 405 . TU5 پژو
24.500.000 GLX 405 . XUM پژو
24.500.000 25.000.000 405 GLX / دوگانه سوز
23.200.000 25.000.000 405 SLX پژو
25.500.000 26.000.000 405 SLX / TU5 پژو
25.950.000 405 SLX / دوگانه سوز
29.500.000 پژو پارس معمولی
30.700.000 32.500.000 پژو پارس معمولی / دوگانه
سوز
33.000.000 پژو پارس سال / دوگانه سوز
29.000.000 30.500.000 پژو پارس سال
30.500.000 پژو پارس سال سفارشی
32.500.000 34.000.000 LX TU5 پژو پارس
36.000.000 37.500.000 ELX پژو پارس
36.700.000 38.200.000 ELX پژو پارس آپشن جدید
38.300.000 43.000.000 TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک
31.000.000 EF7 پژو پارس سال /
موتور
33.000.000 EF7 پژو پارس دوگانه سوز /
موتور
29.000.000 32.000.000 2 پژو 206
. تیپ
31.500.000 33.500.000 3 پژو 206
. تیپ
34.000.000 36.600.000 5 پژو 206
. تیپ
39.000.000 46.000.000 6 پژو 206
. تیپ
32.500.000 31.000.000 V20 پژو 206
صندوقدار / تیپ
37.500.000 V10 پژو
206
صندوقدار / تیپ
39.500.000 50.000.000 V9 پژو
206
صندوقدار / تیپ
34.500.000 38.500.000 V8 پژو
206
صندوقدار / تیپ
32.700.000 V6 پژو
206
صندوقدار / تیپ
توقف فروش V4 پژو
206
صندوقدار / تیپ
35.000.000 40.500.000 V2 پژو 206
صندوقدار / تیپ
34.700.000 37.000.000 V1 پژو
206
صندوقدار / تیپ
45.500.000 51.000.000 پژو 207 اتوماتیک
38.500.000 44.000.000 پژو 207  دنده ای
30.500.000 29.000.000  1.6 رانا
32.000.000 رانا 1.6 سفارشی با استاندارد
یورو 4
فوتون وانت دیزلی
31.550.000 28.000.000 E1 تندر
41.100.000 E1 تندر اتوماتیک
35.050.000 E1 تندر دوگانه سوز /
تیپ
35.050.000 31.200.000 E2 تندر
38.500.000 38.000.000 E2 تندر دوگانه سوز /
تیپ
44.400.000 E2 تندر
اتوماتیک
100.000.000 پژو 407 فول آپشن
100.000.000 110.000.000 سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5
95.000.000 100.000.000 سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5
105.000.000 115.000.000 سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8
99.000.000 106.000.000 سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8
130.000.000 116.000.000 سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
145.000.000 133.000.000 سوزوکی کیزاشی اتومات فول
141.000.000 126.000.000 سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
84.000.000 هیوندای آوانته اتوماتیک  
75.000.000 هیوندای آوانته معمولی
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان 520
لیفان 520 آی
38.000.000 لیفان 620
49.000.000 44.000.000 1800cc /لیفان تلنت 620
40.500.000 36.000.000 جک توجوی هاچ بک
41.500.000 37.000.000 جک توجوی صندوقدار
59.900.000 J5 جی ای سی
69.900.000 74.000.000 X60
17.100.000 لوبو
95.000.000 مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار  
100.000.000 مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار
109.000.000 مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار
مزدا3 / تیپ 1 هاچ بک
مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک
112.000.000 مزدا3 / صندوقدار  . تیپ 4
/ آپشن جدید
75.000.000 مزدا3 / 1600 سی سی
توقف فروش 79.000.000 مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89
69.000.000 70.000.000 مزدا 2 فول
24.500.000 وانت مزدا تک کابین
26.000.000 وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
26.400.000 وانت مزدا 2 کابین
27.100.000 وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز
به زودی  اتوماتیک /B50
35.000.000  FAW ون
68.000.000 ایسوزو 5 تن بدون کاربری
85.000.000 ایسوزو 6 تن بدون کاربری
90.000.000 ایسوزو 8 تن بدون کاربری
106.000.000 مینی بوس 20 نفره سحر
217.000.000 FVR کامیون 18 تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW 420 کشنده دو محور
46.000.000 وانت کاپرا تک کابین
58.000.000 وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
63.500.000 وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
19.000.000 18.000.000 MVM 110 /سه سیلندر  
20.000.000 19.000.000 MVM 110/ چهار سیلندر
24.000.000 MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک
40.000.000 آپشن دار / MVM 530
40.000.000 37.000.000  MVM 530
38.000.000 38.400.000 هاچ بک / MVM 315
40.500.000 صندوقدار / MVM
315
چری ویانا
63.000.000 58.000.000 X33 _ تیگو
51.000.000 49.000.000 ELITE – ولیکس سی 30. دنده معمولی  
47.000.000 Luxury – ولیکس سی 30. دنده معمولی
57.000.000 ELITE – ولیکس سی 30. اتوماتیک
55.000.000 Luxury – ولیکس سی 30. اتوماتیک
56.000.000 گریت وال – وینگل
40.000.000 جنتو . دنده معمولی 2009  
46.000.000 جنتو . دنده اتوماتیک  2009
پروتون ویرا
40.000.000 پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک
2008
36.000.000 پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008
44.000.000 47.000.000 پاژن پیکاپ / صندلی موسویی  
42.000.000 44.000.000 پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

باشگاه خبرنگاران

آخرین قیمت انواع خودرو در بازار

سوپرایزهای عاشقانه با ....
دندانهای افراد مشهور قبلا چگونه بود ؟!! + تصاویر
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
گزارش تصویری
سوژه های خنده دار
مروری بر گذشته

فروش برنج با قیمت های عجیب و غریب

فروش برنج با قیمت های عجیب و غریب

درآمد میلیونی یک شغل عجیب در هر ساعت!

درآمد میلیونی یک شغل عجیب در هر ساعت!

قیمت ۲۴۵ هزار تومانی برای یک واحد مسکن مهر پردیس!

قیمت ۲۴۵ هزار تومانی برای یک واحد مسکن مهر پردیس!

روایت بانک مرکزی از گرانی و ارزانی کالاها افزایش نرخ ۵گروه کالایی

روایت بانک مرکزی از گرانی و ارزانی کالاها افزایش نرخ ۵گروه کالایی

پرداخت وام قرض الحسنه ۸۰میلیونی به زوجهای جوان

پرداخت وام قرض الحسنه ۸۰میلیونی به زوجهای جوان

مظنه خودرو پژو در بازار و کارخانه با جدول قیمت ها

مظنه خودرو پژو در بازار و کارخانه با جدول قیمت ها

بازار املاک استیجاری در نیمه نخست تیر ماه

بازار املاک استیجاری در نیمه نخست تیر ماه

پژو 508 جدید ایران خودرو با چه مشخصاتی در ایران عرضه می شود

پژو 508 جدید ایران خودرو با چه مشخصاتی در ایران عرضه می شود
سایر مطالب اقتصاد و بازار
Polywash