آیا انسان های مومن در روز قیامت خدا را خواهند دید؟

دیدن خدا در قیامت , با توجه به حدیثی از امام صادق (ع) آیا مومنان در روز قیامت خدا را خواهند دید؟

دیدن خدا در قیامت

دیدن خدا در قیامت , علامه طباطبایی به سوالی در مورد مشاهده خداوند در روز قیامت پاسخ می دهند.

در سوالی از علامه طباطبایی پرسیدند: با توجه به حدیثی از امام صادق (ع) آیا مومنان در روز قیامت خدا را خواهند دید؟

ایشان در پاسخ می گوید: در مورد مشاهده خداوند در دنیا و آخرت باید توجه داشت که ما در دیدنمان واقعیت را مشاهده می کنیم.
چه در دنیا و چه در آخرت.اصلا غیر از خدا برای ما مشهود نیست.

دیدن خدا در قیامت

ایشان در ادامه با استناد بر آیه های 53 و 54 سوره فصلت ادامه می دهد:
خداوند در قرآن می فرماید: به زودی نشانه های خود را در افق های گوناگون و در دل هایشان
به ایشان خواهیم نمود، تا بر ایشان روشن گردد  که تنها او حق است.آیا برای حق بودن
پروردگارت همین کافی نیست که او بر هر چیزی مشهود است.
بله آنان در لقای پروردگارشان تردید دارند آگاه باش که مسلما او به هر چیزی احاطه دارند.

علامه در ادامه می افزاید:با استناد بر این آیات خداوند حتی در دنیا هم مشهود است
و در آخرت نیز خداوند متعال حق و مبین و آشکار است.

کتاب در محضر علامه طباطبایی، ص32

آیا انسان های مومن در روز قیامت خدا را خواهند دید؟

گالری شخصی جواهرات هنرمندان
سوپرایزهای عاشقانه با ....
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
گزارش تصویری
سوژه های خنده دار
مروری بر گذشته

راه رسیدن به آرامش

راه رسیدن به آرامش

احکام شرعی فرق مسافت و حد ترخص

احکام شرعی فرق مسافت و حد ترخص

خدیجه یکی از زنان بهشت

خدیجه یکی از زنان بهشت

حکم غرغره کردن آب برای روزه‎داران

حکم غرغره کردن آب برای روزه‎داران

امام خمینی اسوه انس با قرآن

امام خمینی اسوه انس با قرآن

سیره امام خمینی در ماه رمضان

سیره امام خمینی در ماه رمضان

فرو بردن سر در آب برای روزه دار چه حکمی دارد؟

فرو بردن سر در آب برای روزه دار چه حکمی دارد؟

روزه بر چه کسانی واجب نیست ؟

روزه بر چه کسانی واجب نیست ؟

ضیافت الحسین در میدان امام حسین

ضیافت الحسین در میدان امام حسین

اتفاقات سومین روز ماه رمضان

اتفاقات سومین روز ماه رمضان

آداب افطاری در ماه مبارک رمضان

آداب افطاری در ماه مبارک رمضان

ماه ایستادگی در مقابل جبهه باطل

ماه ایستادگی در مقابل جبهه باطل
سایر مطالب دین و اندیشه
Polywash