خدا چگونه به وجود آمده است

با توجه به اینکه می گویند دنیا را خدا آفریده و یکی از دلایل این است که اگر این گونه فکر نمی کنیم پس دنیا چگونه به وجود آمده و یا ما برای چه به وجود آمده ایم حال سوالی که پیش می آید این است که پس خدا چگونه به وجود آمده است و […]

با توجه به اینکه می گویند دنیا را خدا آفریده و یکی از دلایل این است که اگر این گونه فکر نمی کنیم پس دنیا چگونه به وجود آمده و یا ما برای چه به وجود آمده ایم حال سوالی که پیش می آید این است که پس خدا چگونه به وجود آمده است و اگر بگوییم که خدا موجود نیست یا جزء ماده نیست ولی باز این مساله را به طور کامل تفهیم نمی کند خواهشمندم در صورت امکان توضیح بفرمایید.
با تشکر

——————————————————————————–
با سلام
دوست محترم
وقتی می توانیم از مبدأ وجود یک موجود صحبت کنیم، که چنین مبدء ای داشته باشه… در رابطه با موجودات ممکن (مخلوقات، آسمان، زمین، کوه ها، انسان ها و حیوانات و …) طرح این سوال صحیحه … اما در رابطه با ذات احدیت که واجب الوجوده، بی معنی خواهد بود … چون خداوند مبداء وجودی نداره، بلکه بوده و هست. این سوال که: پس خدا از کی بوده؟! … این حد گذاری، در حیطه ذهنی خودمونه، محدوده ذهنی ما بسیار محدوده، لذا ظرفیت تصور این که خدا بوده و هست رو نداره. چون ما هم از مخلوقاتی هستیم که، نیازمند به خالقمون می باشیم.
با این حال می گوییم: خدا هستی نامحدوده یعنی موجود هست… اما این نامحدود، در ذهن محدودمون تصور نمی شه لذاست که همواره این سوال برای بشر بوده که خدا چیه؟ … خدا آفریدگار جهانه و همه کمالات را داراست… اگر چیستی خداوند برای ما قابل تصور بود، دیگه هستی او عین ذاتش نمی بود. عین ذاتی که تصورش برای مخلوقات محاله پس ممکنات و مخلوقاتی که از او هستی گرفته اند این قابلیت رو ندارند که هستیشو درک کنند. البته بسیاری مسائل درباره خداوند متعال وجود داره که فهم و پذیرش اون، نیاز به تحصیلات عالی و مقدمات زیادی داره و به این سادگی برای همه افراد قابل درک نیست…

در صورت نیاز مجددا در خدمت شما هستم.
موفق باشید.
مشاور : احمدي

http://www.emammahdi.com/?

خدا چگونه به وجود آمده است

برچسب ها:
اخبار مرتبط :

خدا چگونه به وجود آمده است

با توجه به اینکه می گویند دنیا را خدا آفریده و یکی از دلایل این است که اگر این گونه فکر نمی کنیم پس دنیا چگونه به وجود آمده و یا ما برای چه به وجود آمده ایم حال سوالی که پیش می آید این است که پس خدا چگونه به وجود آمده است و […]

با توجه به اینکه می گویند دنیا را خدا آفریده و یکی از دلایل این است که اگر این گونه فکر نمی کنیم پس دنیا چگونه به وجود آمده و یا ما برای چه به وجود آمده ایم حال سوالی که پیش می آید این است که پس خدا چگونه به وجود آمده است و اگر بگوییم که خدا موجود نیست یا جزء ماده نیست ولی باز این مساله را به طور کامل تفهیم نمی کند خواهشمندم در صورت امکان توضیح بفرمایید.
با تشکر
——————————————————————————–
با سلام
دوست محترم
وقتی می توانیم از مبدأ وجود یک موجود صحبت کنیم، که چنین مبدء ای داشته باشه… در رابطه با موجودات ممکن (مخلوقات، آسمان، زمین، کوه ها، انسان ها و حیوانات و …) طرح این سوال صحیحه … اما در رابطه با ذات احدیت که واجب الوجوده، بی معنی خواهد بود … چون خداوند مبداء وجودی نداره، بلکه بوده و هست. این سوال که: پس خدا از کی بوده؟! … این حد گذاری، در حیطه ذهنی خودمونه، محدوده ذهنی ما بسیار محدوده، لذا ظرفیت تصور این که خدا بوده و هست رو نداره. چون ما هم از مخلوقاتی هستیم که، نیازمند به خالقمون می باشیم.
با این حال می گوییم: خدا هستی نامحدوده یعنی موجود هست… اما این نامحدود، در ذهن محدودمون تصور نمی شه لذاست که همواره این سوال برای بشر بوده که خدا چیه؟ … خدا آفریدگار جهانه و همه کمالات را داراست… اگر چیستی خداوند برای ما قابل تصور بود، دیگه هستی او عین ذاتش نمی بود. عین ذاتی که تصورش برای مخلوقات محاله پس ممکنات و مخلوقاتی که از او هستی گرفته اند این قابلیت رو ندارند که هستیشو درک کنند. البته بسیاری مسائل درباره خداوند متعال وجود داره که فهم و پذیرش اون، نیاز به تحصیلات عالی و مقدمات زیادی داره و به این سادگی برای همه افراد قابل درک نیست…

در صورت نیاز مجددا در خدمت شما هستم.
موفق باشید.
مشاور : احمدي

http://www.emammahdi.com/?

خدا چگونه به وجود آمده است

برچسب ها:
اخبار مرتبط :

خدا چگونه به وجود آمده است

با توجه به اینکه می گویند دنیا را خدا آفریده و یکی از دلایل این است که اگر این گونه فکر نمی کنیم پس دنیا چگونه به وجود آمده و یا ما برای چه به وجود آمده ایم حال سوالی که پیش می آید این است که پس خدا چگونه به وجود آمده است و […]

با توجه به اینکه می گویند دنیا را خدا آفریده و یکی از دلایل این است که اگر این گونه فکر نمی کنیم پس دنیا چگونه به وجود آمده و یا ما برای چه به وجود آمده ایم حال سوالی که پیش می آید این است که پس خدا چگونه به وجود آمده است و اگر بگوییم که خدا موجود نیست یا جزء ماده نیست ولی باز این مساله را به طور کامل تفهیم نمی کند خواهشمندم در صورت امکان توضیح بفرمایید.
با تشکر
——————————————————————————–
با سلام
دوست محترم
وقتی می توانیم از مبدأ وجود یک موجود صحبت کنیم، که چنین مبدء ای داشته باشه… در رابطه با موجودات ممکن (مخلوقات، آسمان، زمین، کوه ها، انسان ها و حیوانات و …) طرح این سوال صحیحه … اما در رابطه با ذات احدیت که واجب الوجوده، بی معنی خواهد بود … چون خداوند مبداء وجودی نداره، بلکه بوده و هست. این سوال که: پس خدا از کی بوده؟! … این حد گذاری، در حیطه ذهنی خودمونه، محدوده ذهنی ما بسیار محدوده، لذا ظرفیت تصور این که خدا بوده و هست رو نداره. چون ما هم از مخلوقاتی هستیم که، نیازمند به خالقمون می باشیم.
با این حال می گوییم: خدا هستی نامحدوده یعنی موجود هست… اما این نامحدود، در ذهن محدودمون تصور نمی شه لذاست که همواره این سوال برای بشر بوده که خدا چیه؟ … خدا آفریدگار جهانه و همه کمالات را داراست… اگر چیستی خداوند برای ما قابل تصور بود، دیگه هستی او عین ذاتش نمی بود. عین ذاتی که تصورش برای مخلوقات محاله پس ممکنات و مخلوقاتی که از او هستی گرفته اند این قابلیت رو ندارند که هستیشو درک کنند. البته بسیاری مسائل درباره خداوند متعال وجود داره که فهم و پذیرش اون، نیاز به تحصیلات عالی و مقدمات زیادی داره و به این سادگی برای همه افراد قابل درک نیست…

در صورت نیاز مجددا در خدمت شما هستم.
موفق باشید.
مشاور : احمدي

http://www.emammahdi.com/?

خدا چگونه به وجود آمده است

برچسب ها:
اخبار مرتبط :

خدا چگونه به وجود آمده است

با توجه به اینکه می گویند دنیا را خدا آفریده و یکی از دلایل این است که اگر این گونه فکر نمی کنیم پس دنیا چگونه به وجود آمده و یا ما برای چه به وجود آمده ایم حال سوالی که پیش می آید این است که پس خدا چگونه به وجود آمده است و […]

با توجه به اینکه می گویند دنیا را خدا آفریده و یکی از دلایل این است که اگر این گونه فکر نمی کنیم پس دنیا چگونه به وجود آمده و یا ما برای چه به وجود آمده ایم حال سوالی که پیش می آید این است که پس خدا چگونه به وجود آمده است و اگر بگوییم که خدا موجود نیست یا جزء ماده نیست ولی باز این مساله را به طور کامل تفهیم نمی کند خواهشمندم در صورت امکان توضیح بفرمایید.
با تشکر

——————————————————————————–
با سلام
دوست محترم
وقتی می توانیم از مبدأ وجود یک موجود صحبت کنیم، که چنین مبدء ای داشته باشه… در رابطه با موجودات ممکن (مخلوقات، آسمان، زمین، کوه ها، انسان ها و حیوانات و …) طرح این سوال صحیحه … اما در رابطه با ذات احدیت که واجب الوجوده، بی معنی خواهد بود … چون خداوند مبداء وجودی نداره، بلکه بوده و هست. این سوال که: پس خدا از کی بوده؟! … این حد گذاری، در حیطه ذهنی خودمونه، محدوده ذهنی ما بسیار محدوده، لذا ظرفیت تصور این که خدا بوده و هست رو نداره. چون ما هم از مخلوقاتی هستیم که، نیازمند به خالقمون می باشیم.
با این حال می گوییم: خدا هستی نامحدوده یعنی موجود هست… اما این نامحدود، در ذهن محدودمون تصور نمی شه لذاست که همواره این سوال برای بشر بوده که خدا چیه؟ … خدا آفریدگار جهانه و همه کمالات را داراست… اگر چیستی خداوند برای ما قابل تصور بود، دیگه هستی او عین ذاتش نمی بود. عین ذاتی که تصورش برای مخلوقات محاله پس ممکنات و مخلوقاتی که از او هستی گرفته اند این قابلیت رو ندارند که هستیشو درک کنند. البته بسیاری مسائل درباره خداوند متعال وجود داره که فهم و پذیرش اون، نیاز به تحصیلات عالی و مقدمات زیادی داره و به این سادگی برای همه افراد قابل درک نیست…

در صورت نیاز مجددا در خدمت شما هستم.
موفق باشید.
مشاور : احمدي

http://www.emammahdi.com/?

خدا چگونه به وجود آمده است

برچسب ها:
اخبار مرتبط :

خدا چگونه به وجود آمده است

با توجه به اینکه می گویند دنیا را خدا آفریده و یکی از دلایل این است که اگر این گونه فکر نمی کنیم پس دنیا چگونه به وجود آمده و یا ما برای چه به وجود آمده ایم حال سوالی که پیش می آید این است که پس خدا چگونه به وجود آمده است و […]

با توجه به اینکه می گویند دنیا را خدا آفریده و یکی از دلایل این است که اگر این گونه فکر نمی کنیم پس دنیا چگونه به وجود آمده و یا ما برای چه به وجود آمده ایم حال سوالی که پیش می آید این است که پس خدا چگونه به وجود آمده است و اگر بگوییم که خدا موجود نیست یا جزء ماده نیست ولی باز این مساله را به طور کامل تفهیم نمی کند خواهشمندم در صورت امکان توضیح بفرمایید.
با تشکر

——————————————————————————–
با سلام
دوست محترم
وقتی می توانیم از مبدأ وجود یک موجود صحبت کنیم، که چنین مبدء ای داشته باشه… در رابطه با موجودات ممکن (مخلوقات، آسمان، زمین، کوه ها، انسان ها و حیوانات و …) طرح این سوال صحیحه … اما در رابطه با ذات احدیت که واجب الوجوده، بی معنی خواهد بود … چون خداوند مبداء وجودی نداره، بلکه بوده و هست. این سوال که: پس خدا از کی بوده؟! … این حد گذاری، در حیطه ذهنی خودمونه، محدوده ذهنی ما بسیار محدوده، لذا ظرفیت تصور این که خدا بوده و هست رو نداره. چون ما هم از مخلوقاتی هستیم که، نیازمند به خالقمون می باشیم.
با این حال می گوییم: خدا هستی نامحدوده یعنی موجود هست… اما این نامحدود، در ذهن محدودمون تصور نمی شه لذاست که همواره این سوال برای بشر بوده که خدا چیه؟ … خدا آفریدگار جهانه و همه کمالات را داراست… اگر چیستی خداوند برای ما قابل تصور بود، دیگه هستی او عین ذاتش نمی بود. عین ذاتی که تصورش برای مخلوقات محاله پس ممکنات و مخلوقاتی که از او هستی گرفته اند این قابلیت رو ندارند که هستیشو درک کنند. البته بسیاری مسائل درباره خداوند متعال وجود داره که فهم و پذیرش اون، نیاز به تحصیلات عالی و مقدمات زیادی داره و به این سادگی برای همه افراد قابل درک نیست…

در صورت نیاز مجددا در خدمت شما هستم.
موفق باشید.
مشاور : احمدي

http://www.emammahdi.com/?

خدا چگونه به وجود آمده است

برچسب ها:
اخبار مرتبط :
پربیننده ترین خبرها
درمان بیماری های بواسیر ، هموروئید ترومبوزه ، شقاق ، کیست مویی ، آبسه و فیستول
مروری بر گذشته

وصیت امام علی به مسلمانان چه بود؟

وصیت امام علی به مسلمانان چه بود؟

سوره حمد را چرا برای اموات میخوانیم؟

سوره حمد را چرا برای اموات میخوانیم؟

امام حسن عسکری (ع) چرا به سفر حج نرفت؟

امام حسن عسکری (ع) چرا به سفر حج نرفت؟

ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﺏ ، ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ

ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﺏ ، ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ

عمل نکردن به جواب استخاره توهین به خدا محسوب می شود؟

عمل نکردن به جواب استخاره توهین به خدا محسوب می شود؟

گفتگویی میان شیطان و رسول خدا (ص)

گفتگویی میان شیطان و رسول خدا (ص)

زیارت جامعه کبیره و فضائل آن

زیارت جامعه کبیره و فضائل آن

حقوق همسایگان به روایت امام سجاد

حقوق همسایگان به روایت امام سجاد
سایر مطالب دین و اندیشه
فروشگاه اینترنتی برندپوشانفروشگاه پارس نوران شرقتورهای نوروز 96