اگر لجباز هستید بخوانید!!

اگر لجباز هستید بخوانید!!

لجاجت لجاجت در لغت، به معنای پافشاری در انجام کاری است که، مخالف میل طرف مقابل باشد و در اصطلاح، به اصرار ورزیدن در کاری همراه با عناد که، از انجام آن نهی شده، گفته می شود. لجاجت در قرآن یکی از پلیدترین صفاتی که در قرآن از آن به صراحت یا به صورت مفهومی […]

لجاجت

لجاجت در لغت، به معنای پافشاری در انجام کاری است که، مخالف میل طرف مقابل باشد و در اصطلاح، به
اصرار ورزیدن در کاری همراه با عناد که، از انجام آن نهی شده، گفته می شود.

لجاجت در قرآن

یکی از پلیدترین صفاتی که در قرآن از آن به صراحت یا به صورت مفهومی یاد شده و مورد سرزنش
قرار گرفته، لجاجت و اصرار ورزیدن بر سخنان و عقاید باطل است که، منجر به تکذیب انبیاء، آیات الهی و
حتّی به قتل انبیای الهی می گردد.این صفت ناشی از عوامل خاصی بوده و آثار مخرب گوناگونی دارد؛ که به
ذکر مهمترین آنها می پردازیم:

عوامل لجاجت
۱ تقلید کورکورانه:

یکی از عواملی که برای لجاجت متصور است، تقلید بی چون و چرا از
عقاید دیگران است؛ چرا که، گاهی با استناد به آن حکم عقل را سرکوب کرده و جلوی واضح ترین برهانها
و معجزات ایستادگی می کنند، قرآن کریم به نکوهش اینگونه تقلید از سوی افراد پرداخته و آن را رد می
کند:«وَ إِذا قیلَ لَهمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّه وَ إِلَى الرَّس و لِقالوا حَسْبنا ما وَجَدْنا عَلَیْهِ آباءَنا أَ
وَ لَوْ کانَ آباؤ همْ لا یَعْلَمونَ شَیْئاً وَ لا یَهْتَدونَ» (مائده/۱۰۴)

«و هنگامى که به آنها گفته شود: به
سوى آنچه خدا نازل کرده، و به سوى پیامبر بیایید! مى گویند: “آنچه از پدران خود یافته ایم، ما را
بس است!” آیا اگر پدران آنها چیزى نمى دانستند، و هدایت نیافته بودند (باز از آنها پیروى مى کنند)؟بر اساس
این آیه، هنگامی که کفّار به سوی کتاب خدا و رسول او دعوت می شدند، به دلیل تقلید بی قید
و شرط از آداب نیاکان خود، در مقابل این دعوت ایستادگی کرده و از پذیرش آن خودداری می کردند.
(طیب، سید عبد الحسین؛ أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۴۸۴ و ۴۸۵)

۲ تکبّر و إستکبار:

عامل دیگری که قرآن برای
لجاجت متذکر شده، استکبار است.
مستکبر به کسى گفته می شود که بخواهد با ترک پذیرفتن حق، خود را بزرگ جلوه داده و خود را
بزرگتر از آن بداند که حق را بپذیرد.
این حسِ خود برتربینی، به شخص اجازه نمی دهد که به سخنی غیر از سخن خود گوش کند و به
همین جهت بدون هیچ دلیل و حجتى از انقیاد در برابر حق سر برمى تابد.
(ترجمه المیزان، ج ۱۲، ص ۳۳۳ و ۳۳۴)«فَالَّذِینَ لا یؤْمِنونَ بِالْآخِرَهِ قلوبهمْ منْکِرَهٌ وَ همْ مسْتَکْبِرونَ» (نحل /۲۲)

«امّا کسانى
که به آخرت ایمان نمى آورند، دلهایشان (حق را) انکار مى کند و مستکبرند
» لجاجت در لغت، به معنای
پافشاری در انجام کاری است که، مخالف میل طرف مقابل باشد و در اصطلاح، به اصرار ورزیدن در کاری همراه
با عناد که، از انجام آن نهی شده، گفته می شود.

آثار لجاجت
۱ محرومیت از درک آیات الهی:

یکی از آثار لجاجت اینست که افراد لجوج از درک حقایق آیات الهی محرومند:«وَ هوَ الَّذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً
فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ کلِّ شَیْ ءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْه خَضِراً نخْرِج مِنْه حَبًّا متَراکِباً و…
إِنَّ فِی ذلِکمْ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یؤْمِنون » (أنعام /۹۹)

« اوست خدایى که از آسمان باران فرستاد و بدان باران
هر گونه نباتى را رویانیدیم، و از آن نبات ساقه اى سبز و از آن دانه هایى بر یکدیگر چیده…
که در آن، نشانه هایى (از عظمت خدا) براى افراد با ایمان است
»

در این آیه تدبیر نظام روئیدنى
ها، آیتی مخصوص به مردم با ایمان شمرده شده، و تناسب این اختصاص روشن است؛ چون، این نوع تدبر و
تفکر، احتیاج به تحصیل علم خاصی ندارد؛ بلکه، هر فهم عادى نیز، اگر دلش به نور ایمان منور شده و
پلیدی عناد و لجاجت آن را آلوده نکرده باشد، مى تواند با آن فهم عوامیش، در آن نظر کرده و
پى به صانع آن ببرد.
(ترجمه المیزان، ج ۷، ص ۴۰۱)

۲ انکار آیات الهی:

اثر دیگر لجاجت ، انکار کردن آیات الهی است، چرا که این صفت باعث
مى شود که علاوه بر محروم شدن از درک آیات الهی، دائما حالت انکار به خود گرفته و با بهانه
جویی های گوناگون، از پذیرش حق سربتابند و گرنه آیات الهی براى آنها که حقجو و متواضع در مقابل حقیقتند،
آشکار است؛ این در حالی است که اهل ایمان به محض روبه رو شدن با آیات خداوند، به آیت بودن
آن پی برده و آن را وسیله ی اتصال به محبوب خود قرار می دهند.
(تفسیر نمونه، ج ۱۱، ص ۱۹۲)«..
فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنوا فَیَعْلَمونَ أَنَّه الْحَقّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ أَمَّا الَّذِینَ کَفَروا فَیَقولونَ ماذا أَرادَ اللَّه بِهذا مَثَلا …
» (بقره/۲۶)…
آنان که ایمان آورده اند، مى دانند که آن، حقیقتى است از طرف پروردگارشان و اما آنها که راه کفر
را پیموده اند، (این موضوع را بهانه کرده) مى گویند: «منظور خداوند از این مثل چه بوده است؟!..
«فَالَّذِینَ لایؤْمِنونَ بِالْآخِرَهِ قلوبهمْ منْکِرَهٌ…
» (نحل /۲۲)«امّاکسانى که به آخرت ایمان نمى آورند،دلهایشان(حق را)انکار مى کند.»

۳ غرق در گناهان:

یکی از پیامدهای لجاجت فرو رفتن در گناهان
بوده؛ که، علت اصلی آن همان حق گریزی است؛ که، انسان لجوج را غرق در گناه کرده و در باتلاق
انبوهی از گناهان فرو می برد:«وَ إِذا قِیلَ لَه اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْه الْعِزَّه بِالْإِثْمِ …
» (بقره/۲۰۶)

«و هنگامى که به آنها گفته شود: «از خدا بترسید!» ( لجاجت آنان بیشتر مى شود)، وآنها را
به گناه مى کشاند …
» در حقیقت این آیه به یکى از صفات زشت منافقان اشاره کرده؛ که، آنها بر اثر تعصب و لجاجت
در برابر هیچ حقیقتى، تسلیم نمى شوند و همین لجاجت، آنها را به بدترین گناهان مى کشاند.
(تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۷۵)لجاجت در روایات:

پیرامون مذمّت لجاجت و اصرارهای نابجا، روایات بسیاری نیز وجود دارد که
در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) به حضرت علی (علیه السلام)
فرمود: «ای على! از لجاجت بگریز که آغازش نادانى و پایانش ندامت است».(۱)

امام علی (علیه السلام) نیز در موارد
بسیاری لجاجت را مورد نکوهش قرار دادند:«لجبازى، بلایى است که آدمى را ناگزیر به کشیدن بار گناهان سازد».(۲)«لجوج، رأیى [درست
] ندارد».(۳)«ستیز، تدبیر را باطل کند».(۴)«اصرار، خصلت هالکان و تبهکاران است ».(۵)« لجاجت ، تدبیر را تباه می سازد».(۶)«دست آورد
لجاجت، تباهى است».(۷)امام سجاد (علیه السلام) فرمود: «لجاجت، همواره همراه با جهالت است».(۸)در روایتی می خوانیم: حضرت موسی (علیه السلام)
زمانی که از حضرت خضر (علیه السلام) جدا می شد، از او خواست تا نصیحتش کند.
خضر به او گفت: «از لجاجت بپرهیز».(۹)در همین راستا باید گفت؛ پایداری و استواری در مسیر حق را نمی توان
لجاجت دانست، اما اصرار و پافشاری در فهماندن مطلبی صحیح به دیگران گاه ممکن است دارای رگه هایی از هوای
نفس شود که در روایات از آن تعبیر «مراء» شده و مورد نکوهش قرار گرفته است: «وَ تَرَکَ الْمِرَاءَ وَ
إِنْ کَانَ محِقّاً».(۱۰)

سایت اسلام کوئیست

بد شدن حال ترانه علیدوستی در فرودگاه + فیلم
دختر ایرانی که یک شبه قد بلند شد !
برچسب ها:
اخبار مرتبط :

فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگآژانس کاتریناتاژآیسان پروزازقصر شیرین
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرامدکتر دین محمدی
عضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام
آیا اسلام با شادی‌ کردن مخالف است؟
آیا اسلام با شادی‌ کردن مخالف است؟
توصیه های قرآنی برای آداب غذا خوردن
توصیه های قرآنی برای آداب غذا خوردن
چرا کسانی که در آخرالزمان زندگی میکنند روزیشان تنگ است؟
چرا کسانی که در آخرالزمان زندگی میکنند روزیشان تنگ است؟
ضرورت های تربیت جنسی از دیدگاه اسلام
ضرورت های تربیت جنسی از دیدگاه اسلام
اگر دنبال روزی حلال هستید؛ بخوانید
اگر دنبال روزی حلال هستید؛ بخوانید
یک راه ساده برای کسب درجات بالای بهشت
یک راه ساده برای کسب درجات بالای بهشت
عواقب ناشکری در برابر بلاهای کوچک
عواقب ناشکری در برابر بلاهای کوچک
سوره ای که عشق و محبت را زیاد می کند
سوره ای که عشق و محبت را زیاد می کند
فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگآژانس کاتریناتاژآیسان پروزازقصر شیریندکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام
x