اول وقت نماز ازچه موقع تا چه موقعی است؟

فضیلت نماز اول وقت شارع مقدس اسلام ، براى هر نمازى دو وقت قرار داده است : وقت فضیلت ، وقت غیر فضیلت . آیات و روایات سفارش مى كنند كه : نماز را در وقت فضیلتش بخوانید. وقت فضیلت هر نماز،مراتبی دارد كه قطعا اول وقت آن از ثواب بیشتری برخوردار است. مستحب است […]

فضیلت نماز اول وقت

شارع مقدس اسلام ، براى هر نمازى دو وقت قرار داده است : وقت فضیلت ، وقت غیر فضیلت . آیات و روایات سفارش مى كنند كه : نماز را در وقت فضیلتش بخوانید. وقت فضیلت هر نماز،مراتبی دارد كه قطعا اول وقت آن از ثواب بیشتری برخوردار است.

مستحب است انسان تا آنجا که ممکن است بدون عذر شرعی نماز را از اول وقت تأخیر نیندازد،( مگر این که کاری که انجام آن شرعا مقدم بر نماز باشد مانند نجات جان یا مال محترم و یا دادن طلب کاری یا امانت مردم یا تطهیر مسجدی که نجس شده ) مانع شود و همین طور اگر منتظر برپا شدن جماعت باشد تأخیر نماز اشکال ندارد. هر چه به اول وقت نزدیکتر باشد ثوابش بیشتر است و انتهای وقت فضیلت به شرح زیر است.

 اوقات فضیلت نماز:

1- وقت فضیلت نماز صبح: از طلوع فجر صادق(اذان صبح) است تا هنگامی كه سرخی طرف مشرق آشكار شود(تقریبا تا هنگامی كه ستارگان در آسمان پیداست و هوا هنوز روشن نشده است).

ملاك براى شروع در نماز صبح، طلوع فجر است اگر با شروع اذان و یا تمام شدن اذان علم به دخول وقت پیدا شود مى‏توان نماز را شروع نمود. لكن چون نظر منجمین در تشخیص ساعت دقیق طلوع فجر اختلاف دارد احتیاط آن است كه تا چند دقیقه پس از اذان نماز صبح را تأخیر بیاندازیم و ملاك قضا شدن نماز صبح طلوع آفتاب است.

بنابراین وقت نماز صبح از اول طلوع فجر تا طلوع آفتاب است.

 2- وقت فضیلت نماز ظهر: از هنگام زوال خورشید(اذان ظهر) است تا وقتی كه سایه شاخص به اندازه خودش برسد.

وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتى كه از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد و وقت مخصوص نماز عصر موقعى است كه به اندازه خواندن نماز عصر به مغرب وقت باقى مانده باشد كه اگر كسى تا این زمان نماز ظهرش را نخوانده باشد، نماز ظهر او قضا شده و باید اول نماز عصر را بخواند و بعد نماز ظهرش را قضا نماید. و مراد از [مغرب] غایب شدن آفتاب نیست؛ بلكه مراد همان وقت اذان مغرب است؛ یعنى، هنگامى كه سرخى طرف مشرق كه بعد از غروب پیدا مى‏شود از بالا سر انسان بگذرد.

 3- وقت فضیلت نماز عصر: از زمانی آغاز می شود كه سایه شاخص(چوب یا میله‏اى صاف كه در زمین مسطح به صورت عمود نصب شود)به اندازه خودش برسد(بعد از تمام شدن وقت فضیلت ظهر) تا هنگامی كه سایه به دو برابر خود برسد. حدود 3:20 ساعت بعد از وقت ظهر.

وقت مخصوص نماز عصر هنگامی است که به اندازه خواندن چهار رکعت به غروب آفتاب باقی باشد و پایان وقت نماز عصر, غروب آفتاب است.

 4- وقت فضیلت نماز مغرب: از هنگام اذان مغرب است تا وقتی كه سرخی در آسمان(در ناحیه مغرب) از بین برود( تقریبا تا هنگامی كه ستارگان بطور كامل آشكار نشده باشند).

هنگام نماز مغرب از وقتى است كه سرخى طرف مشرق (كه بعد از غروب آفتاب پیدا مى‏شود) از بالاى سر انسان بگذرد. هرگاه به اندازه خواندن سه ركعت نماز به طور معمولى گذشت وقت مخصوص به نماز مغرب گذشته و وارد وقت مشترك بین مغرب و عشا مى‏شود. اگر كسى تا زمانى كه به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب باقى باشد، نماز مغرب را عمدا نخوانده باشد باید اول نماز عشا و بعد از آن، نماز مغرب را بخواند و اگر كسى به واسطه عذرى نماز مغرب یا نماز عشا را تا نصف شب نخوانده، بنا بر احتیاط واجب باید تا قبل از اذان صبح بدون این كه نیت ادا و قضا كند (یعنى فقط به نیت آنچه بر عهده او بوده است قربة‏الى اللّه‏) به جا آورد.

 5- وقت فضیلت نماز عشا موقعى است كه شفق (سرخى طرف مغرب) از بین برود تا [یك سوم] از شب بگذرد. حدود 2 ساعت بعد از وقت مغرب.

برای شناختن پایان وقت نماز عشا دو روش وجود دارد:

1- شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب کنند و نصف نمایند, پایان وقت نماز عشا بدست می آید.

2- یازده ساعت و یک ربع (15/11) بعد از ظهر شرعی آخر وقت نماز عشا است.

عقیق

مطالب مرتبط:

یک جمله طلایی برای اول وقت خواندن نماز

برکات نماز اول وقت

نماز اول وقت رو چه جوري حفظ كنيم؟

اول وقت نماز ازچه موقع تا چه موقعی است؟

سوپرایزهای عاشقانه با ....
فقط تا مهرماه فرصت دارین ! شانس طلایی !!
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
حراج آخر فصل مدیسه