تكنيك استفاده از سطح آلفا براي انتخاب همسر

1.          وارد سطح آلفا شويد.

2.          نوك سه انگشت اول هردو دستتان را بر روي هم جمع كنيد.

3.     در ذهنتان تصوير خودتان را بهمراه همسر پيشنهادي تان در كنار تقويمي كه
تاريخ همان روز را نشان مي دهد، به تصور درآوريد. تاريخ ازدواج شما در آينده خواهد بود.

4.     تصوير را كمي به سمت چپ حركت دهيد و سه سال به جلو برويد. ملاحظه كنيد كه
در آن زمان زندگي شما با همسر پيشنهادي تان چگونه خواهد بود.

5.     تصوير را بازهم به سمت چپ حركت دهيد و سه سال به جلو برويد. ملاحظه كنيد كه
در آن زمان زندگي شما با همسر پيشنهادي تان چگونه خواهد بود.

6.     تصوير را باز هم به سمت چپ حركت دهيد و اين بار تاريخ تقويم را ده سال به جلو ببريد. دوباره چگونگي روابطتان با يكديگر را در آن زمان مورد بررسي قرار دهيد.

7.          به جلسه خاتمه دهيد.

8.          اكنون بر اساس نوع احساسي كه در مورد همسر آينده خود پيدا كرده ايد، مي توانيد دست به انتخاب بزنيد.

9.     اين پايان كار نيست. بلكه پس از ازدواجتان، از سطح آلفا استفاده گسترده تري
به عمل خواهيد آورد.

 

 

 

 

 

 

  کليه حقوق متعلق به سايت اينترنتي نيک صالحي ميباشد و کپی برداری از اين مطلب به هيچ وجه مجاز نيست و پيگرد قانونی دارد