تعبیر خواب هر روز ماه

اگر شما درباره ی چیز خاصی خواب می‌بینید، الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می‌بینید.

تعبیر خواب هر روز ماه

تعبیر خواب هر روز ماه , منقول است از حضرت امام جعفرصادق (ع) كه :

خواب ديدن اول ماه ، باطل است

دوم و سوم ، برعكس بود

چهارم و پنجم ، به تأخير افتد

ششم و هفتم و هشتم و نهم ، آنچه را بيند، راست بود

دهم و يازدهم و دوازدهم ، به تأخير افتد

سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم ، نه خير باشد و نه شر ، باطل است

تعبیر خواب هر روز ماه

شانزدهم و هفدهم ، به تأخير افتد

هجدهم و نوزدهم ، درست باشد

بيستم و بيست و يكم ، دروغ باشد

بيست و دوم و بيست وسوم ، فرح و شادي باشد

بيست و چهارم و بيست و پنجم ، برعكس باشد

بيست و ششم و بيست و هفتم نيز برعكس باشد

بيست و هشتم ، درست باشد

بيست و نهم و سي ام ، راست باشد

اگر شما درباره ی چیز خاصی خواب می‌بینید، الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می‌بینید.
خوابها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می‌گویند. از طریق این سایت میتوانید خواب خود را تعبیر نمایید.
لازم به ذکر است اين وب سایت برگرفته از تعبير خواب معبران مختلف مي باشدولي بيان تعبير خواب معبران مختلف دليل بر رد يا قبول صحبتهاي آنها نميباشد .

گردآوری : وب سایت نیک صالحی

تعبیر خواب هر روز ماه

دندانهای افراد مشهور قبلا چگونه بود ؟!! + تصاویر
سوپرایزهای عاشقانه با ....
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
گزارش تصویری
سوژه های خنده دار
مروری بر گذشته

فال روزانه سه شنبه 13 تیر 1396 برای متولدین 12 ماه سال

فال روزانه سه شنبه 13 تیر 1396 برای متولدین 12 ماه سال

متولدين 12 تیر ماه چه خصوصیات مشتری دارند؟

متولدين 12 تیر ماه چه خصوصیات مشتری دارند؟

فال روزانه دوشنبه 12 تیر 1396 برای متولدین 12 ماه سال

فال روزانه دوشنبه 12 تیر 1396 برای متولدین 12 ماه سال

متولدين 11 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

متولدين 11 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

فال روزانه یکشنبه 11 تیر 1396 برای متولدین 12 ماه سال

فال روزانه یکشنبه 11 تیر 1396 برای متولدین 12 ماه سال

متولدین 10 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

متولدین 10 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

فال روزانه شنبه 10 تیر 1396 برای متولدین 12 ماه سال

فال روزانه شنبه 10 تیر 1396 برای متولدین 12 ماه سال

متولدین 9 تیرماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

متولدین 9 تیرماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

فال روزانه جمعه 9 تیر 1396 برای متولدین 12 ماه سال

فال روزانه جمعه 9 تیر 1396 برای متولدین 12 ماه سال

متولدین 8 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

متولدین 8 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

فال روزانه پنج شنبه 8 تیر 1396 برای متولدین 12 ماه سال

فال روزانه پنج شنبه 8 تیر 1396 برای متولدین 12 ماه سال

متولدین 7 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟

متولدین 7 تیر ماه چه خصوصیات مشترکی دارند؟
سایر مطالب فال و طالع بینی
Polywash