تعبیر خواب سلمان

خوابی که در روز ششم بیند ، بعد از یکروز یا دو روز تعبیرش ظاهر شود

در روز نهم خوابی که دیده شود ، در همان روز اثرش ظاهر شود

در روز دهم و یازدهم ، تعبیرش بعد از بیست روز به ظهور آید

در روز سیزدهم خواب که دیده شود ، بعد از نُه روز تعبیرش ظاهر شود

در روز چهاردهم ، بعد از بیست و شش روز بعمل آید

در روز پانزدهم، بعد از سه روز اثرش ظاهر شود

در روز بیست و هشتم ، در همان روز اثرش ظاهر شود

و در بیست و نهم نیز، در همان روز ، اثر و تعبیرش ظاهر و هویدا شود.

سامسونگآیسان پروزازدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرام
دکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام
حضور معصومه ابتکار در روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
حضور معصومه ابتکار در روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
مرگ انسان با خوردن همزمان ماهی و ماست !
مرگ انسان با خوردن همزمان ماهی و ماست !
موشک هوشمند جدید ایران و شگفت زدگی غربی ها نسبت به آن
موشک هوشمند جدید ایران و شگفت زدگی غربی ها نسبت به آن
مورچه انتحاری کشف شده توسط محققان!
مورچه انتحاری کشف شده توسط محققان!
“تهمینه میلانی” بر روی دیوار چین با ظاهری متفاوت !
“تهمینه میلانی” بر روی دیوار چین با ظاهری متفاوت !
عناوین روزنامه های امروز ۹۷/۰۲/۰۲
عناوین روزنامه های امروز ۹۷/۰۲/۰۲
حاشیه های سومین روز از جشنواره جهانی فیلم فجر
حاشیه های سومین روز از جشنواره جهانی فیلم فجر
ثبت نام متقاضیان اعزام به «مدارس خارج از کشور» آغاز شد
ثبت نام متقاضیان اعزام به «مدارس خارج از کشور» آغاز شد
سامسونگآیسان پروزازدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام